Nyheder

Red Barnet og Politiskolen går sammen om bedre hjælp til ofre for digitale sexkrænkelser

Mange børn og unge oplever det som grænseoverskridende og ubehageligt, når de har været udsat for en digital sexkrænkelse. For at styrke og kvalificere politiets arbejde i disse svære sager er Politiskolen og Red Barnet derfor gået sammen om at udvikle et nyt undervisningsforløb.

Digitale sexkrænkelser er et stigende problem – ikke mindst blandt unge. Derfor sætter Red Barnet i samarbejde med Rigspolitiet nu fokus på at gøre de unge ofres møde med politiet bedre og mere fokuseret for politiet.

Red Barnet har i samarbejde med Rigspolitiets Nationale Cyber Crime Center – NC3 og Politiskolen udviklet et undervisningsforløb, der sætter fokus på problematikken. Det første hold politistuderende har gennemført forløbet, som bliver en fast del af grunduddannelsen.

Det glæder Red Barnets generalsekretær, Johanne Schmidt-Nielsen, at nye politibetjentes viden om digitale sexkrænkelser nu øges.

– Når børn og unge bliver krænket på nettet, er det så vigtigt, at hele samfundet – herunder også politiet – er godt rustet til at hjælpe og støtte dem i en situation, der ofte er meget sårbar, kaotisk og potentielt traumatiserende. Der er brug for, at myndighederne anerkender, at digitale sexkrænkelser kan være lige så skadelige som fysiske seksuelle overgreb. Derfor er vi så glade for at have indgået dette samarbejde med Rigspolitiet, som sikrer, at alle politistuderende får mere viden om problematikken, som så også kan sprede sig i politikredsene, siger Johanne Schmidt-Nielsen.

Undervisningsmaterialet tager udgangspunkt i en film med en ung kvinde, som har oplevet digitale sexkrænkelser og har været igennem en utilfredsstillende proces med at anmelde det til politiet. Materialet består også af case-beskrivelser fra Red Barnets SletDet-rådgivning, som de politistuderende diskuterer og reflekterer over, og derudover er der faglige oplæg om billeddeling i ungdomskulturen, psykiske konsekvenser og lovgivning.

Følger med udviklingen
Hos Rigspolitiet er man også godt tilfreds med det nye uddannelsesforløb, som er blevet til med input fra Nationalt Cyber Crime Center (NC3). Ifølge Flemming Kjærside, som er politikommissær ved NC3, er det en naturlig konsekvens af kriminalitetsudviklingen.

– Digitale sexkrænkelser er – som mange andre former for online-kriminalitet – i stigning. Derfor følger politiet selvfølgelig med udviklingen og tilpasser os, og det er positivt, at det er blevet bygget ind i uddannelsen, så alle fremtidige betjente bliver mere bevidste om, hvordan de skal håndtere den type sager, siger han og fortsætter:

– Det er et vanskeligt område, og det kan være svært og grænseoverskridende for de unge, som har været udsat for digitale sexkrænkelser, at skulle afhøres af politiet. Derfor er det vigtigt, at vi får stillet de rigtige spørgsmål på den rigtige måde, og at vi får forklaret, hvorfor vi spørger om de ting, vi gør. Jeg tror, at uddannelsesforløbet vil gøre mødet mellem de unge ofre og politiet bedre, siger han.

Det er som en del af forløbet ’Efterforskning i seksualforbrydelser’ på 3. semester, at alle studerende på Politiskolen kommer til at modtage undervisning i digitale sexkrænkelser.