Nyheder

Red Barnet og Meyers Madhus giver unge appetit på et fritidsjob

Et fritidsjob er en god start på det fremtidige arbejdsliv, men for nogle unge kan der være brug for en ekstra hjælpende hånd til at springe ud i et fritidsjob. Det er de unge, som Red Barnet og Meyers Madhus henvender sig til i en ny fritidsjobindsats, ’Måltid, Fritid, Fremtid’. Indsatsen viser allerede gode resultater i Odense og Aarhus Kommune, og i dag får unge i Aarhus overrakt diplomer.

Kokkehuer og køkkenknive er en del af opskriften, når unge fremover skal støttes i at få et fritidsjob. I et nyt projekt er Red Barnet og Meyers Madhus gået sammen om at åbne døren til et fritidsjob inden for madbranchen for unge, der har brug for støtte og motivation til at finde og fastholde et fritidsjob.

Fritidsjobindsatsen hedder ’Måltid, Fritid, Fremtid’ og sker i samarbejde med Odense og Aarhus Kommune og en lang række lokale virksomheder inden for madbranchen. Formålet med projektet er at tilbyde 15-17-årige, der af forskellige årsager har svært ved at komme i gang med fritidsjob, en helhedsorienteret indsats, der støtter dem på vejen ind på arbejdsmarkedet.

Flere undersøgelser viser, at teenagere med fritidsjob har mindre fravær i skolen, får bedre karakterer og øger deres chance for at få en uddannelse. Et fritidsjob gavner simpelthen deres fremtid på arbejdsmarkedet og muligheden for at klare sig selv.

Og det er de gavnlige effekter, som den nye indsats skal sikre, at også unge i udsatte positioner får del i.

I Red Barnet er der stor glæde over, at det er lykkedes at samle så mange gode kræfter om indsatsen.

– For nogle unge kan det være svært at finde et fritidsjob og holde fast i det, og derfor er vi så glade for, at vi nu går sammen om at støtte dem på vejen. Ofte skal der måske kun en kærlig håndsrækning og opfølgning til. At blive en del af et positivt fællesskab i fritiden er så afgørende for at trives, få venner og blive god til noget, og så kan det også bane vejen for en uddannelse og et job senere i livet. Langt flere unge skal have del i de positive effekter ved at have et fritidsjob, og det tager vi nu et fælles skridt imod, siger Martha Thilde Ahlmann, national chef i Red Barnet.

Unge får køkkenerfaring og mentorstøtte
De unge i projektet får gennem fire uger virkelighedsnær undervisning i køkkenet og afslutter med at være værter for en restaurantaften, inden de skal gennem fire ugers fritidsjobtræning i lokale virksomheder inden for restaurations- og madbranchen. I løbet af de otte uger lærer de at indgå i et arbejdsfællesskab og tilegner sig madfaglig viden og færdigheder. Herefter modtager de et diplom for deres deltagelse i projektet, som kan bruges til at søge fritidsjob med efterfølgende. Gennem hele forløbet på seks måneder har de unge en frivillig mentor fra Red Barnet tilknyttet, som støtter dem undervejs og står klar til at hjælpe med jobsøgningen.

På trods af det korte forløb er der en markant ændring at spore hos de unge.

– Det er en kæmpe gave at opleve de unge mennesker udvikle sig gennem projektet. At se hvordan de ved første møde er lidt tilbageholdne og usikre om egne evner, til de fire uger senere står og serverer mad for gæster til en restaurantaften, er en fantastisk følelse. De er simpelthen så stolte og med rette. Køkkenet er en ramme, som fungerer fantastisk godt for de her unge, fordi mad og måltider rummer et stort potentiale for at styrke de unges tro på egne evner og er med til at inkludere dem i et fællesskab, som øger deres netværk, siger Peter Rønn-Petersen, der er direktør i Meyers Madhus.

De første hold af unge har allerede været gennem forløbet i ’Måltid, Fritid, Fremtid’, og resultaterne er lovende. Flere unge beskriver, at deres trivsel er øget, og at de har fået forbedret deres kompetencer. For nogle har projektet også allerede ført til et fast fritidsjob.

I dag får syv unge i Aarhus overrakt deres diplomer efter at have gennemført de første otte uger i forløbet, og det glæder rådmand Kristian Würtz, at projektet er kommet godt i gang i kommunen.

– Gennem projektet har de unge fået konkrete færdigheder, de kan tilbyde en kommende arbejdsplads. Det skaber en tro på, at man kan bidrage til fællesskabet, og kombineret med den rette støtte i jobsøgningen, kan det blive første skridt til at skabe og følge drømme for uddannelse og arbejde. Og så er Måltid, Fritid, Fremtid et godt eksempel på, at vi hjælper byens unge bedst, når vi samler kræfterne på tværs af frivillighed, erhvervsliv og kommune, siger Kristian Würtz, social- og beskæftigelsesrådmand i Aarhus Kommune.

Ungepanel vil have fritidsjob til alle
For nylig præsenterede regeringens ungdomspanel deres anbefalinger til politikerne om, hvordan trivslen kan styrkes i ungdomslivet efter corona. En af anbefalingerne var, at alle unge, der ønsker det, skal have mulighed for at få et fritidsjob.

I Odense Kommune arbejder rådkvinde Susanne Crawley Larsen fra børn- og ungeforvaltningen allerede på en fritidsjobgaranti for alle unge i udsatte boligområder. Hun glæder sig over, at ’Måltid, Fritid, Fremtid’ er et skridt på vejen i den retning.

– Unge fortjener lige muligheder for at forfølge deres drømme – en af vejene hertil er at få sig et fritidsjob. Og her er virkeligheden, at nogle unge savner rollemodeller og netværk. De har gavn af en hjælpende hånd i form af kommune, virksomheder og frivillige sociale foreninger. Derfor glæder det mig, at vi i Odense nu via Måltid, Fritid, Fremtid kan hjælpe nogle af netop de unge til at få en fod inden for på en arbejdsplads og dermed chancen for at få en succesoplevelse, de kan bruge videre i livet, siger Susanne Crawley Larsen.

Fakta
• ’Måltid, Fritid, Fremtid’ er en fritidsjobindsats til unge i udsatte positioner i Odense og Aarhus Kommune, der løber indtil udgangen af 2022.
• Projektet er et pilotprojekt og er blevet til i et samarbejde mellem Red Barnet, Meyers Madhus, Aarhus Kommune og Odense Kommune og er støttet af Den A.P. Møllerske Støttefond.
• Projektet startede op i efteråret 2020, og 12 unge har foreløbigt gennemført projektets første forløb på seks måneder. I øjeblikket deltager 17 unge på projektets andet forløb. 100 unge i udsatte positioner forventes at deltage i projektet frem til udgangen af 2022.