Red Barnet øger indsatsen for unge, der krænkes på nettet

01-09-2016
NYHED

I dag åbner Red Barnet en telefonrådgivning med konkret hjælp til børn og unge, der har fået delt nøgenbilleder på nettet. Samtidig opfordrer organisationen til, at de berørte skal kunne henvende sig direkte til børnehusene for at få behandling.

Et stærkt stigende antal børn og unge henvender sig til Red Barnet, fordi de har været udsat for at få nøgenbilleder delt mod deres vilje. Som de eneste i Danmark tilbyder Red Barnet en online-rådgivning, hvor børn og unge kan få vejledning og hjælp til blandt andet at få fjernet krænkende billeder fra nettet. Rådgivningen hedder Sletdet.dk, og efterspørgslen har været så stor, at tilbuddet nu udvides med en telefonrådgivning. Den åbner i dag.

Gitte Jakobsen, der er seniorrådgiver i Red Barnet, forventer, at telefonrådgivningen vil gøre det muligt at hjælpe endnu flere børn og unge, der har fået delt krænkende billeder eller videoer på nettet.

– Vi kan ikke bare se på, at desperate og frustrerede børn og unge ikke får den hjælp, de har brug for. Når billeder og videoer er delt på nettet, har man reelt mistet kontrollen med det. Mange børn og unge føler sig magtesløse og rådvilde. De bliver kede af det, har svært ved at passe deres skole, og nogle isolerer sig. Derfor er det helt afgørende at sætte ind med professionel rådgivning hurtigst muligt – også telefonisk, siger Gitte Jakobsen.

Rådgivningen er foreløbig finansieret af Microsoft og Red Barnets egne midler, og telefonen vil forsøgsvist være åben to dage om ugen i to timer. Håbet er at få finansiering til at udvide tilbuddet og markedsføringen af den.

Ofrene skal have direkte adgang til børnehusene
Samtidig med at Red Barnet øger indsatsen for at vejlede børn og unge i forhold til at få slettet billederne og anmeldt sagen til politiet, er der også brug for at forbedre behandlingstilbuddet. Seksuelle krænkelser på nettet håndteres samme sted som de fysiske krænkelser – nemlig i børnehusene. Men Red Barnet mener, at børnene skal have en hurtigere og lettere adgang end i dag.

– Det giver ikke mening, at man først skal have en henvisning fra socialforvaltningen i disse sager. Hvis et barn eller en ung skal afhøres af politiet, bliver forvaltningen automatisk involveret. Henvisning fra forvaltningen skal derfor ikke være et krav. Det afgørende er, at børn og unge får hurtig hjælp og rigtig hjælp. I dag er der unødvendig lang ventetid både på afhøring hos politiet og på psykologbehandling. Det kan vi ikke være bekendt, siger Gitte Jakobsen og tilføjer:

– Online-krænkelser kan have mindst lige så store konsekvenser som fysiske krænkelser. Derfor er det vigtigt, at børnene får direkte adgang til den højt specialiserede hjælp, som findes i børnehusene.

Red Barnet foreslår derfor tre forbedringer for de børn og unge, der har været udsat for seksuelle overgreb på nettet. For det første skal de have direkte adgang til børnehusene uden krav om henvisning fra socialforvaltningen. For det andet skal børnehusene have en telefonisk rådgivning. Og for det tredje skal børnene kunne få psykologbehandling i regi af børnehusene.

– Den model vil sikre et helhedsorienteret tilbud til det stigende antal børn og unge, som oplever at blive ufrivilligt eksponeret på nettet. I Red Barnet kan de på Sletdet.dk få konkret hjælp til at slette krænkende billeder og til at kontakte politiet. I børnehusene vil de kunne få den højt specialiserede sociale indsats og psykologbehandling, som vi ikke kan tilbyde. Det er på høje tid, at vi sætter samlet ind – før de krænkende billeder får uoverskuelige konsekvenser for børnene, siger Gitte Jakobsen.Red Barnets eksperter

Baggrund
Siden april 2016 har Red Barnet haft online-tjenesten Sletdet.dk på hjemmesiden Slet det. Her kan børn, unge og forældre få brugbar viden, rådgivning og konkret hjælp til at få krænkende billeder og videoer fjernet fra internettet.

I dag udvides tilbuddet med en telefonisk rådgivning. Den er åben tirsdag og torsdag fra kl. 14-16, og telefonnummeret er 2927 0101.

Red Barnet har oplevet en stor stigning i antallet af henvendelser om krænkende billeder. I 2014 fik organisationen kun nogle få henvendelser om problemet. I 2015 steg det til flere om måneden, og nu får Red Barnet cirka en henvendelse om dagen.

De fem børnehuse i Danmark benyttes i sager om voldelige eller seksuelle overgreb mod børn – herunder også seksuelle overgreb på nettet. Kommunerne skal benytte et børnehus som led i den børnefaglige undersøgelse. I huset møder børn og unge for eksempel politi, socialrådgivere og psykologer, og formålet er at sikre dem en højt specialiseret indsats i et børnevenligt miljø med barnet i centrum.