Nyheder

Red Barnet: Juridisk kønsskifte bør være muligt fra skolestart

Debatten om juridisk kønsskifte blandt børn har fyldt meget hen over sommeren. Mange spørger, om et CPR-nummer virkelig kan være så vigtigt. Det korte svar er: Ja det kan.

Når vi taler juridisk kønsskifte, handler det om at give et barn tilladelse til at skifte det sidste ciffer i CPR-nummeret, så det stemmer overens med den kønsidentitet, barnet har.

For de fleste af os er det sidste ciffer næppe noget, vi tænker over til dagligt. Men for børn og unge med anden kønsidentitet end det biologiske køn, de er født med, kan det betyde alverden. I bund og grund handler juridisk kønsskifte om anerkendelse. Om retten til at blive set og mødt som den, man er.

Mange har spurgt til Red Barnets standpunkt i debatten. Hvornår vi mener, at børn skal have mulighed for få juridisk kønsskifte. Derfor er det vigtigt for os at gøre helt klart, hvor vi står – både når det gælder med og uden forældres samtykke.

I Red Barnet mener vi, at aldersgrænsen for juridisk kønsskifte skal være 15 år, hvis det skal ske uden forældrenes samtykke. Det er den aldersgrænse, hvor børn på andre områder i lovgivningen også opnår større selvbestemmelse, fordi de typisk har nået en vis modenhed.

Vi anerkender samtidig, at oplevelsen af at have en anden kønsidentitet ofte opstår langt tidligere. Derfor er det vores anbefaling, at juridisk kønsskifte også kan ske fra skolestart, når forældrene involveres og giver samtykke. 

Det er altid forældre eller værge, som har ansvaret for, at barnet trives og har de bedst mulige vilkår for at udvikle sin identitet. Herunder kønsidentitet. Så vigtig en eksistentiel beslutning skal ikke alene ligge på et barns skuldre.

Uanset om barnet er over eller under 15 år, er det også vores anbefaling, at et juridisk kønsskifte altid suppleres med børnefaglig rådgivning. Så vi er sikre på, at barnet bliver set og hørt i processen - og så barnets forældre bliver klædt på til at støtte op.

Juridisk kønsskifte løser desværre ikke alle de problemer, som børnene oplever. De vil stadig kunne blive mødt med fordomme. 

Sidste år lavede Red Barnet en undersøgelse blandt 915 unge i alderen 13 – 17 år. Knap hver 10. var blevet mobbet online med brug af nedladende homofobisk eller transfobisk sprogbrug. Det er alvorligt.

Vi skal have gjort op med stereotyper og fordomme, så alle børn – uanset deres kønsidentitet – kan vokse op og blive anerkendt som dem, de er.

Senere i august har Red Barnet inviteret LGBT+ organisationerne til møde, og vi ser frem til at drøfte, hvordan vi sammen kan bidrage til at sikre bedre og trygge rammer for de børn og unge, der lige nu møder alt for meget modstand og fordomme.