Red Barnet Danmark kæmper
mod Trumps MCP-lov

05-04-2017
NYHED

Efter en vanskelig proces har Red Barnets internationale organisation, Save the Children International, modvilligt besluttet at følge kravene i præsident Donald Trumps nye version af Mexico City Policy. Red Barnet Danmark har arbejdet aktivt for et andet resultat og vil fortsat kritisere loven. Den kommer dog ikke til at påvirke de programmer og samarbejdspartnere, som Red Barnet Danmark har.

Red Barnet og Save the Children International er dybt bekymret over præsident Donald Trumps stramning af Mexico City Policy-loven. Den betyder, at internationale organisationer, der modtager amerikanske bistandsmidler til sundhedsfremme, ikke må gennemføre, oplyse om eller advokere for abort.

Efter en meget vanskelig proces har Save The Children International modvilligt besluttet at følge retningslinjer og krav i den nye version af Mexico City Policy. Red Barnet Danmark har ellers sammen med flere andre medlemslande arbejdet aktivt for et andet resultat og har flere gange været ude og kritisere loven.

– Præsident Donald Trumps nye lov er en trussel mod det civile samfund, mod piger og kvinders sundhed og overlevelse og mod ytringsfriheden. Loven forhindrer sårbare kvinder i selv at bestemme over deres egen krop, og loven vil medføre flere illegale aborter. Det finder vi i Red Barnet dybt bekymrende, men samtidig anerkender vi, at vi er en del af en international og demokratisk organisation, der har valgt at gå en anden vej end den, vi ønskede i Red Barnet, siger Jonas Keiding Lindholm, generalsekretær for Red Barnet Danmark.

Det umulige valg
Save the Childrens internationale bestyrelse har de seneste dage været konfronteret med et meget svært valg. Opfylder Save the Children International ikke de skærpede krav, afskærer man sig fra adgangen til sundhedsmidler fra den amerikanske regering. Konsekvensen er, at 14 millioner børn og 6 millioner mødre i 37 lande ikke længere vil modtage livsvigtig sundhedshjælp som for eksempel vaccinationsprogrammer eller behandling af HIV, malaria og diarré. Omvendt betyder tilslutning til Mexico City Policy, at antallet af illegale aborter vil stige og dermed også antallet af kvinder, der dør som følge heraf. Det anslås at være 47.000 årligt.

– Det har ikke været en nem beslutning, da den bryder med fælles værdier og principper i hele Save the Children om piger og kvinders ret til egen krop og NGO’ers frihed til at advokere og kæmpe for disse rettigheder verden over, siger Jonas Keiding Lindholm.

Save the Childrens internationale bestyrelse erkender, at Trumps udvidelse af Mexico City Policy er skadelig for børn og kvinders sundhed. Når den alligevel har valgt at lade sig certificere under loven og modtage amerikansk bistand, er det for at sikre, at den livreddende hjælp til verdens dårligst stillede børn kan fortsætte. Beslutningen bygger på, at der er for mange vitale hjælpeprogrammer, som må lukkes, hvis Save the Children International ikke kan modtage penge fra den amerikanske stat.

Red Barnet fortsætter kampen
Red Barnet Danmark vil gøre alt, hvad der står i organisationens magt for at sikre, at piger og kvinder i udviklingslande ikke kommer til at lide under den nye lov. Det vil vi blandt andet gøre sammen med den danske og andre ligesindede progressive regeringer.

– Vi kæmper en demokratisk kamp for børns rettigheder. Det har vi gjort i 72 år, og det fortsætter vi med at gøre, uanset hvilke regler og rammer der udstikkes i USA eller andre steder i verden. Vi er vant til, at de rammer og vilkår, vi arbejder under, skifter i takt med skiftende magthavere, siger Jonas Keiding Lindholm og uddyber:

– Vi er som uafhængig rettigheds- og hjælpeorganisation for børn helt principielt imod foranstaltninger, der begrænser vores og andre civilsamfundsorganisationers uafhængighed og muligheder for at støtte piger og kvinders ret til selv at bestemme over deres egen krop. Vi vil aldrig underordne os Trumps dekret og arbejder fortsat ud fra danske love og ud fra en dansk kontekst. Såfremt nogle af vores partnere skulle blive det mindste berørt, finder vi alternative veje at få penge frem til de modige folk, som sætter livet på spil i kampen for børn og kvinders rettigheder verden over. Vi er her for børnenes skyld – det er dem, der bliver fanget i de voksnes politik. Det vil vi ikke lade ske, siger Jonas Keiding Lindholm.

Selvom Save the Children ikke er en organisation, der aktivt arbejder for abort, har organisationen en principiel holdning om, at kvinder og børn har retten til at bestemme over egen krop. Red Barnet Danmarks egne programmer og samarbejdspartnere bliver ikke berørt af stramningen i Mexico City Policy.

Mexico City Policy
En af Donald Trumps første handlinger som præsident var at genindføre den såkaldte Mexico City Policy. Den betyder, at amerikansk udviklingsbistand i hele verden ikke må blive brugt til at støtte adgang til abort eller rådgivning om abort som familieplanlægning. En af konsekvenserne er, at ikke-amerikanske organisationer, som modtager amerikanske midler, ikke længere må fremme abort.
Mexico City Policy blev indført af præsident Ronald Reagan og er siden på skift afskaffet af demokratiske præsidenter og genindført af republikanske. USA har hidtil givet over 600 millioner dollar til prævention og familieplanlægning årligt.