Nyheder

Red Barnet advarer: Velfærdstoget brager forbi Danmarks udsatte børn

Mens væksten buldrer derudaf i Danmark og gør de rige rigere, bliver de fattige mere fattige. Det viser en ny rapport fra VIVE. Og der er ingen tegn på ændringer i den nære fremtid - tværtimod. En stærkt alarmerende udvikling, mener Red Barnets generalsekretær, som kalder på en politisk kursændring.

Er du først én gang blevet ramt af fattigdom, kan du lige så godt vinke farvel til velfærdstoget. Det er for længst braget forbi dig - hvis der da overhovedet er lagt skinner ud til den del af landet, hvor du bor.

Og udsigten til, at du eller dine børn nogensinde kommer med på vognen er dyster: De seneste otte år har antallet af udsatte børn i Danmark ligget på 15 procent, og sådan er det stadig. Samtidig er de fattige blevet endnu mere fattige. Det viser den rapport fra forsknings- og analysecentret VIVE om børn og unges velfærd og trivsel i Danmark, som netop er udkommet.

- Det er alarmerende. I takt med at væksten i Danmark er steget, har vi ikke formået at få løftet de 15 procent udsatte børn ud af deres håbløse situation. Mens de rige bliver rigere, bliver de fattige endnu mere fattige. Det går i den helt forkerte retning, og det er simpelthen ikke godt nok. Regningen for den dybe fattigdom betales nemlig altid inde på børneværelset. Der er helt åbenlyst noget, som ikke gøres rigtigt, siger Red Barnets generalsekretær Jonas Keiding Lindholm.

Udsatte børn står uden for fællesskabet
Den øgede polarisering er stærkt bekymrende, for den har store konsekvenser for børn, der vokser op i udsatte familier.

- De børn har ikke en barndom på lige fod med deres kammerater. De vokser ikke op i et hjem med ro til lektielæsning, råd til fritidsaktiviteter og rum til udvikling. Alle børn har potentiale, men lige nu tvinges alt for mange børn til et liv, hvor de oplever smerten ved at stå uden for fællesskabet, siger Jonas Keiding Lindholm.

Han hæfter sig også ved det Danmarkskort, som undersøgelsen tegner, og som viser, at det er helt specifikke steder i landet, de mest udsatte familier bor.

- Det er skammeligt, at et rigt land som Danmark ikke formår at tilbyde børn lige vilkår. At de børn, der har de sværeste opvækstbetingelser, samles i de samme områder af landet. Alle erfaringer viser, at en skidt start i livet med få ressourcer trækker lange spor ind i voksenlivet med mindre uddannelse, dårligere tilknytning til arbejdsmarkedet og færre ressourcer til at bidrage til samfundsudviklingen. Danmark ødelægger sit eget potentiale, og vi er på vej i den helt gale retning. Vi afvikler frem for at udvikle, siger Jonas Keiding Lindholm.

Julemiddagen står på leverpostej
Red Barnets generalsekretær ser rapportens konklusioner og det ulige Danmarkskort som et oplagt værktøj til at sætte ind der, hvor problemerne har slået rod.

- Rapporten er et vink med en vognstang. Den viser os en præcis retning. Vi ved, hvor de udsatte børn bor. Vi kender deres afsavn og deres grad af mistrivsel. Det kalder på handling. VIVE opfordrer til, at offentlige og private instanser, der beskæftiger sig med børnesocialt arbejde, bruger undersøgelsen. Den opfordring er vi i Red Barnet allerede i fuld gang med at gribe. Jeg opfordrer landets politikere til at gøre det samme. Den politiske ambition er at indfri verdensmålene i 2030. Det kræver, at vi får alle med på velfærdstoget. Kom med en langsigtet plan for børnene - vi har ikke råd til andet, siger Jonas Keiding Lindholm.

I Red Barnets mere end 60 lokalforeninger møder de frivillige jævnligt flere end 2500 børn og deres familier i såkaldte familieoplevelsesklubber. Klublederne fra de mest udsatte kommuner kan både se og mærke, hvordan fattigdommen griber ind i børnenes liv. De fortæller om familier, der aldrig har haft et juletræ, som har afskaffet julegaver til børnene, og som må spise leverpostej juleaften.

- Er vi virkelig nået dertil, hvor børn skal leve med, at deres forældre ikke kan holde jul? Hvor forældre ikke har overskud til at invitere børnenes kammerater til børnefødselsdag? Hvor børn i Danmark må gå i sommertøj om vinteren? Det er simpelthen ikke godt nok, siger Jonas Keiding Lindholm.