Nyheder

Red Barnet – 75 år for børnene

Alle børn har drømme, potentiale – og ret til at vokse op i tryghed, trivsel og fred. Uanset hvem de er, og hvor de kommer fra. Det har Red Barnet troet på og kæmpet for i nu 75 år, og kampen fortsætter for udsatte børn i Danmark og resten af verden.  

Den 14. marts 1945 i København, få uger før Danmarks befrielse, grundlagde en lille gruppe af humanitære pionerer Red Barnet for at komme Europas udsultede børn til undsætning, så snart krigen var slut.  

I ruinerne fra Anden Verdenskrig rejste Red Barnets frivillige rundt i Europa for at uddele over 60 millioner måltider og få bragt over 20.000 børn til Danmark på midlertidigt ophold. Det er en af de største nødhjælpsaktioner i Danmarks historie. 

Fra allerførste dag var Red Barnets arbejde drevet af de samme visioner og værdier som den internationale Save the Children-bevægelse, der blev skabt 25 år forinden.  

Den britiske kvinde Eglantyne Jebb havde efter Første Verdenskrig sat gang i bevægelsen for at redde den slagne fjendes børn, som bevidst blev udsultet i krigens efterspil. Hun krævede, at alle børn – uanset deres baggrund – blev behandlet med lige rettigheder. Hun blev arresteret og dømt for at sige overmagten imod.

Red Barnet kæmper videre
Men det holdt hende ikke tilbage. Hun fortsatte sin kamp og formede Red Barnets internationale moderskib og udkastet til det, som i dag er FN’s børnekonvention – og udgangspunktet for Red Barnets arbejde i både Danmark og resten af verden.  

Desværre lever vi stadig i en tid, hvor millioner af børn græder, mens verden ser den anden vej. Derfor kæmper Red Barnet stadig videre her 75 år senere. Hver dag. Hver time. Overalt i verden.  

– Mens vi urokkeligt holder fast i vores idealer, er vi altid dér, hvor børn har mest brug for os. Når verden ændrer sig, ændrer vi os med den. Når nøden flytter sig, flytter vi med, så vi bedst muligt kan støtte og styrke de børn, der lever mest udsat, siger Red Barnets generalsekretær Johanne Schmidt-Nielsen. 

I Danmark kæmper Red Barnet for børn, der mangler ressourcestærke forældre. Børn, der isoleres og skubbes ud af fællesskabet. Børn, der krænkes og udsættes for vold og overgreb.  Internationalt kæmper Red Barnet for børn, der fanges i krige, katastrofer eller konsekvenserne af fattigdom.  

– Vi lytter til børnene og sammen med dem værner vi om Børnekonventionen og børnenes universelle rettigheder – uanset hvilken tro, kultur eller nationalitet, de hører til, fortsætter Johanne Schmidt Nielsen.

 

Red Barnet vil se blivende forandringer
Meget er nået i løbet af Red Barnets første 75 år. I tæt samarbejde med andre organisationer, myndigheder og private partnere redder, beskytter og styrker Red Barnet lige nu mere end 47 millioner børn verden over. 

– Men vi vil mere end det. Vi vil leve i en verden, hvor børn ikke længere græder nyttesløst. Vi vil kæmpe for en verden, hvor alle børn mere end overlever. Vi vil se bæredygtige og blivende forandringer, der giver alle børn håb og mulighed for at udvikle deres egen fremtid, siger Johanne Schmidt-Nielsen. 

Dengang i 1945 kunne vi ikke have udført vores hjælpearbejde for børn, hvis det ikke var for de frivillige ildsjæle, som stod bag vores indsatser. Det samme gør sig gældende i dag. I Danmark har Red Barnet 2000 frivillige, som fordeler sig ud over 60 lokalforeninger i hele landet.

De typiske aktiviteter, som lokalforeninger og frivillige står bag, er familieoplevelsesklubber for sårbare familier i lokalområdet, ferielejre for udsatte børn, genbrugsbutikker, som gennem salg af brugt børnetøj og legetøj samler penge ind til lokale aktiviteter for børn, som har brug for en ekstra hånd og man kan være ’følgeven’ for et barn, der har brug for hjælp til at komme ind i det lokale fritidsliv i en sportsklub, gymnastikforening eller lignende.

I dag er Red Barnets primære indsatsområder:

  • Børn i krig og katastrofer
  • Børn på flugt
  • Vold og overgreb mod børn
  • Børn som lever i fattigdom og ulighed
  • Mobning og trivsel
  • Uddannelse i international kontekst
  • Børns mentale sundhed og trivsel