Nyt skilsmissesystem er

et nybrud til glæde for mange børn

27-03-2018
NYHED

Red Barnet glæder sig over, at samtlige partier nu har fundet sammen om et nyt familieretligt system, der lover at prioritere barnets perspektiv og ret til trivsel over alle andre hensyn.

Alt for mange børn har oplevet at komme voldsomt i klemme i langtrukne skilsmissesager, hvor der i for lidt grad har været fokus på rådgivning og støtte, der giver forældrene viden om børns behov i forbindelse med en skilsmisse.
 
Derfor betragter Red Barnet det som særligt positivt, at det nye skilsmissesystem fremadrettet vil vægte barnets ret til trivsel og beskyttelse over alle andre hensyn - og at samtlige partier samtidig skriver under på, at dette også vil blive afspejlet i systemets faglige kompetencer.
 
- Det er meget positivt, at man fremadrettet vil have fokus på hurtigt at identificere de skilsmisser, der kan være særligt belastende for de involverede børn, og at man i det hele taget vil tilpasse indsatsen til den enkelte familie og det enkelte barn, siger Red Barnets generalsekretær Jonas Keiding Lindholm.
 
Han hæfter sig ved, at alle skilsmissesager nu skal screenes, og at der bliver et større fokus på mægling og rådgivning. Også oprettelsen af et familieretshus, der skal sikre inddragelse, hjælp og støtte til barnet, er et stort lyspunkt.
 
- Det er bare helt og aldeles afgørende, at det nye system nu får tilført de nødvendige ressourcer og tværfaglige kompetencer. Familierne skal mødes af fagfolk, der har grundig viden om børns reaktioner og de psykologiske mekanismer, der ofte er på spil mellem forældrene i en skilsmisse.
 
- Dette gælder i høj grad også i de sager, der ender for en domstol. En juridisk afgørelse får ikke nødvendigvis forældre til at samarbejde og kommunikere bedre. Det er også vigtigt at efterbehandle og støtte forældrene til at forstå og håndtere deres konflikt, så barnet ikke efterlades i en fortsat kamp.
 
- En skilsmisse er en voldsom oplevelse for hele familien, og de voksne vil ofte være i en så presset situation, at det er nærmest umuligt for dem at adskille egne følelser og behov fra barnets. Med andre ord tror de, at det, de selv ønsker, også er det bedste for deres børn, og det er slet ikke sikkert. Derfor kan det have afgørende betydning, at en fagperson udefra støtter forældrene i at se situationen fra børnehøjde, siger Jonas Keiding Lindholm.