Nyheder

Nyt boost til den vigtige dialog om børns online-liv

"Digital genial” er et nyt online-materiale til brug på forældremøder landet over. Forældrene anerkender, at de spiller en afgørende rolle i børnenes digitale liv, og materialet skal styrke dialogen med børnene og samarbejdet mellem skole og hjem. Bag initiativet står Medierådet for Børn og Unge i samarbejde med blandt andet Red Barnet og Center for Digital Pædagogik.

Digital genial – Aktiviteter til forældremødet giver forældrene indsigt i deres børns og klassens online-liv og hjælper til, at der er gensidige aftaler og fælles forståelse mellem skole og hjem og mellem klassens forældre.

- Det er vigtigt, at skolen og forældrene arbejder sammen om at sikre et godt online-liv for børnene. Det er et fælles ansvar, og opgaven skal løftes i fællesskab. Vi håber, at lærerne og andre fagprofessionelle vil tage det nye materiale - med masser af involverende aktiviteter - til sig for at sætte børnenes digitale dannelse på forældremødets dagsorden og for at styrke samtalen om dette vigtige emne, siger Anne Mette Thorhauge, formand for Medierådet for Børn og Unge.

De danske forældre er bevidste om deres ansvar i forhold til børnenes online-liv. I en ny undersøgelse blandt forældre til et eller flere børn op til 18 år har hele 89 procent svaret, at forældrene selv ’i høj grad til i meget høj grad’ har en vigtig rolle i forbindelse med at give råd og vejledning om børnenes digitale vaner og forbrug. I undersøgelsen, der er gennemført blandt 500 forældre i Userneeds online-panel for Medierådet for Børn og Unge, mener 58 procent af forældrene endvidere, at de fagprofessionelle (fx lærer eller pædagog) ’i høj grad til i meget høj grad’ spiller en vigtig rolle.

En online-værktøjskasse
”Digital genial” er udformet som en online-værktøjskasse med aktiviteter, der kan hjælpe den fagprofessionelle med at facilitere en konstruktiv og involverende dialog på forældremødet, når det handler om de 7-12-åriges digitale trivsel. Det er vigtigt, at børnene bliver hørt, når det gælder deres digitale liv og derfor inddrager aktiviteterne børnene på forskellige måder. En del af aktiviteterne kan anvendes på skolemødet, hvor børn og forældre deltager sammen, mens andre aktiviteter indebærer en forberedende øvelse på klassen, så børnenes aktuelle vaner, erfaringer og interesser bliver omdrejningspunktet på forældremødet.

Aktiviteterne er bygget op over interviewfilm med eksperter som oplæg til debat, dilemmaer til drøftelse og refleksion samt aktive øvelser, hvor forældrene skal forholde sig til egne og deres børns digitale vaner og brug. Der er både aktiviteter til forældremødet uden børn og forældremødet med børn. Materialet indeholder i alt 20 aktiviteter, og de er estimeret til at kunne gennemføres på mellem 10-25 minutter.

Partnerne bag ”Digital genial”
Bag materialet står Sikker Internet Center Danmark, der består af Medierådet for Børn og Unge, Red Barnet og Center for Digital Pædagogik, i samarbejde med partnere fra centerets Industrinetværk: Facebook, Legebranchen LEG, Microsoft, Stofa/SE, TDC Group, Teleindustrien, Telenor, teleselskabet 3 og Telia. Projektet er støttet af EU Connecting Europe-faciliteten.

Sikker Internet Center Danmark og Industrinetværket har tidligere udgivet forældreguiden ”Der er så meget forældre ikke forstår …” (2015 – og revideret i februar 2019), der er ude i et oplag på 45.000, mens online-versionen har haft over 40.000 læsere.

European Literacy Week
”Digital genial – Aktiviteter til forældremødet” lanceres i forbindelse med EU-Kommissionens ”European Media Literacy Week”, der finder sted den 18.-22. marts 2019. Initiativet sætter fokus på den samfundsmæssige betydning af digital dannelse