Nyheder

Nye undersøgelser: Udsatte børn får det bedre i naturen

Når nydanske familier kommer ud i naturen med frivillige, bryder det deres isolation og fremmer deres integration. Det viser evalueringen af to af Red Barnets projekter, hvor naturen bruges målrettet i arbejdet med familier, der er traumatiserede eller bor i udsatte boligområder.

Resultaterne præsenteres på en stor konference om natursociale indsatser for børn og unge, som Red Barnet afholder i dag og i morgen.

At sidde sammen ved et bål, fange krabber eller gå en tur i skoven er ikke kun hyggeligt. For udsatte børn og unge kan den slags sociale aktiviteter i naturen ligefrem være løftestang for et bedre liv.

Nye evalueringer af to af Red Barnets projekter dokumenterer, at når naturen bruges målrettet i arbejdet med socialt udsatte familier, så fremmer det integration og trivsel og bryder social og boligmæssig isolation. Evalueringsrapporterne, som LG Insight står bag, viser samtidig, at indsatserne får endnu større effekt, når Red Barnets frivillige går sammen med det offentliges fagfolk om at løfte opgaven.

Red Barnets generalsekretær, Jonas Keiding Lindholm, glæder sig over de lovende resultater.   

– Der er højt til loftet i naturen, og vi er meget glade for at se, hvordan vores indsatser under åben himmel styrker familierne og integrationen af dem i det danske samfund. Når frivillige og fagprofessionelle går sammen og gør det, vi hver især er bedst til, så kan vi løfte indsatsen. Sammen kan vi få to plus to til at give fem – til gavn for nogle af de dårligst stillede børn, siger Jonas Keiding Lindholm.

Børn får nye venner og lærer nye ord
Det ene af projekterne, ’Ud af boligblokken – ind i naturen’, er for nydanske familier i socialt udsatte boligområder. Det drives i et samarbejde mellem Red Barnet, Red Barnets frivillige og boligsociale medarbejdere. Evalueringen af projektet bygger på interview med børn, forældre, frivillige og fagfolk.

– Turene har været det bedste. Jeg har lært navne på blade og har lært at binde spejderknuder, fortæller et af de deltagende børn.

Andre børn fortæller om, hvordan de har fået nye venner, som de også ser uden for klubben, og hvordan de har lært nye navne på dyr og planter. Forældrene får nyt netværk og bliver glade af at se deres børn glade:

– Børnene kan godt lide naturen, de vil rigtig gerne ud i skoven igen. Det ville ikke være så godt for hverken mig eller børnene at komme med til indendørs aktiviteter med mange mennesker, da det larmer, men i naturen er der ro og plads til, at børnene kan lege, siger en af forældrene.

Det andet projekt hedder ’Ud af krigens skygge’ og er for krigstraumatiserede familier, hvor mindst en af forældrene er diagnosticeret med PTSD. Projektet drives ud over Red Barnet af Afdeling for Traume- og Torturoverlevere (ATT), Psykiatrien i Region Syddanmark.

– Jeg kan godt lide naturen, og jeg glæder mig allerede til næste tur. Man keder sig mere, når man er indenfor, siger et otteårigt barn, der er med i projektet.

Flere forældre fortæller om, hvordan naturen får dem til at glemme triste tanker, og hvordan den ligefrem bidrager til behandlingen af deres traumer.

– Vi får det psykisk godt, når vi kommer ud. Det betyder ikke så meget, hvad vi laver, men bare det at vi laver noget, siger en far. 

 

Naturen har stort potentiale
Eva Skytte er naturvejleder og projektleder i Red Barnet, og ifølge hende er der flere gode forklaringer på, at naturen giver et helt særligt rum for at styrke udsatte børn og unge.

– Naturen rummer et stort potentiale for at danne fællesskabsfølelse, stærke relationer og læring. Vi ved, at oplevelser og aktiviteter i naturen kan bidrage til et forbedret fysisk såvel som psykisk helbred. Desuden er der i naturen en unik mulighed for at finde ro og fordybelse, og der er mulighed for at trække sig lidt tilbage, uden at man trækker sig fra fællesskabet. Det er helt afgørende, når man arbejder med at styrke børn og forældre på en sjov, tryg og inkluderende måde, som vi gør i vores natursociale projekter, siger Eva Skytte.

Psykiatrien i Region Syddanmark er Red Barnets samarbejdspartner i projektet ’Ud af krigens skygge’, og her kalder afdelingschefen for ATT, Ulla Wernberg-Møller, projektet for et af de mest værdifulde projekter om den natursociale indsats, som ATT har været med i.

– Vi oplever en større effekt af vores behandling, når vores faglighed flyttes uden for afdelingen og ud i naturen og samtidig kombineres med indsatsen fra de frivillige fra Red Barnet. Traumerne belaster vores patienter og deres pårørendes liv derhjemme, og her får de nogle gode oplevelser sammen som familie og lærer samtidig andre familier med samme problemstillinger at kende, siger Ulla Wernberg-Møller.

Konference om natursociale indsatser
Red Barnet afholder konferencen ’Flyt sociale indsatser ud i naturen – og styrk børn og unges trivsel og livsduelighed’ på Fænøsund Konferencecenter i Middelfart den 18. og 19. april. Det sker i samarbejde med Afdelingen for Traume- og Torturoverlevere under Psykiatrien i Region Syddanmark, Videncenter for Friluftsliv og Naturformidling på Københavns Universitet, Handicapidrættens Videnscenter, Boligselskaber og Sundhedsnetværket under Naturvejlederordningen.

Konferencen er støttet af Børne- og Socialministeriet, Miljø- og Fødevareministeriet, 15. Juni Fonden, Friluftsrådet og Jyske Bank.

 

Citater fra rapporterne: Børn og forældre fortæller

’Ud af boligblokken – ind i naturen’ har eksisteret siden begyndelsen af 2016, og nydanske familier fra Københavns Nordvest-kvarter, Nivå og Roskilde deltager i projektet.

Børnene fortæller:

- På en af turene fløj vi med drage, som jeg ikke havde prøvet før. Det er rigtig sjovt at flyve med drage. Jeg blev rigtig god til det, og min drage var den, der kom højest op.

- Vi var på en sjov tur til havet, hvor vi samlede sten sammen med en voksen. Jeg lærte navnene på forskellige sten. Og jeg fandt muslinger og perlemor.

Forældrene fortæller:

- Fællesskabet ved turene er den vigtigste faktor for os. Vi ville ikke på samme måde opnå kendskab til naturen og den danske kultur, hvis vi tog af sted på egen hånd.

- Jeg er meget taknemlig for, at min familie kan komme med på turene. Jeg har tidligere følt mig meget handicappet, da jeg som tilflytter hverken har kunnet interagere med de lokale i området eller har kunnet stifte bekendtskab med nærliggende naturområder og familieaktiviteter. Nu føler jeg mig stærkere generelt, og jeg kender til forskellige aktiviteter og områder, som jeg kan tage mine børn med på ture til.

’Ud af krigens skygge startede i 2011, og både flygtningefamilier og danske familier med forældre, der er veteraner, deltager i projektet. Det findes i fem kommuner: Odense, Vejle, Fredericia, Varde og Haderslev.

Børnene fortæller:

- Det er dejligt at være ude, for man bliver glad af at være udenfor. Niårig

- Jeg synes, at det er fedt. Vi laver ikke så meget, så det er dejligt, når der sker noget. 12-årig

Forældrene fortæller:

- Når man er meget stresset og anspændt, kan det hjælpe at komme ud i naturen blandt andre mennesker.

- Naturen giver ro og energi til hjertet. Da vi var i vores hjemland, tog vi ofte på tur flere familier sammen. Vi er vant til at samle krydderurter og planter i bjergene i vores hjemland.

- For børnene er det bedst, når det er udenfor. De skal gå væk fra det, de har oplevet. Det kan de bedst, når de er udenfor og kommer ud i frisk luft.

- Vi venter og venter på turene. Vi kommer slet ikke ud, hvis ikke vi kommer på turene. Vi ved ikke, hvor vi skal tage hen eller hvordan: Vi har ingen bil og kan ikke så let komme omkring.

- De frivillige er vigtige, fordi de taler med os og med vores børn. De lærer os flere danske ord.

- Jeg har fået nye venner gennem klubben. Vi snakker sammen i telefonen, og vi besøger også hinanden. Børnene har også fået venner gennem klubben. Klubben er en god måde at lære andre mennesker at kende på.