Nyheder

Nye kurser i Fri for Mobberi

Mary Fondens og Red Barnets Fri for Mobberi er et pædagogisk antimobbeprogram, som forebygger og afhjælper mobning i vuggestuer, dagplejer, børnehaver, SFO'er og de mindste skoleklasser. Og nu er Fri for Mobberis kursuspakke blevet revideret. Det betyder større fleksibilitet og nye kurser bl.a. til forældre.

Få overblikket her.
 

Fri for Mobberis modulkursus: Sammensæt jeres egen efteruddannelse
Den største nyhed er Fri for Mobberis modulkursus, hvor I kan sammensætte jeres egen efteruddannelse i Fri for Mobberi og børns trivsel.

I kan købe et modulkursus, når I har arbejdet med Fri for Mobberi i minimum et år. Modulkurset kan bestå af to, tre eller fire moduler af hver halvanden times varighed.

Der udbydes aktuelt syv moduler:

  1. Styrk jeres relationskompetencer
  2. Det gode børnemøde
  3. Guide til opstart og organisering af Fri for Mobberi
  4. Tolerance, respekt, omsorg og mod – sådan arbejder I med Fri for Mobberis værdier
  5. Sæt digital trivsel på dagsorden
  6. Sådan inddrager I forældrene i trivselsarbejdet
  7. Sæt rammen for det gode børnefællesskab – gruppeledelse og fællesskabelse

Afholder I kurset hos jer, kan I selv bestemme modulerne baseret på jeres specifikke ønsker, behov og erfaring. Fri for Mobberi udbyder desuden regionale modulkurser, hvor vi beslutter sammensætningen.

Modulkurset erstatter Opfølgningskursus og Kickstartkursus.

Fri for Mobberi for forældre
Forældre er vigtige rollemodeller og guides i børns sociale liv. Som noget helt nyt tilbyder Fri for Mobberi også oplæg til forældre. Oplægget introducerer forældrene til Fri for Mobberi, fortæller om hvad mobning er, og inspirerer forældrene til, hvilken rolle de kan spille i forebyggelsen af mobning. 

Oplægget kan bookes allerede nu, men afholdes først fra 15. november 2018.

Fri for Mobberis aktivitetskurser: Gør det til en leg at forebygge mobning
I kan også supplere jeres kompetencer med et af Fri for Mobberis aktivitetskurser, der har fokus på sjove fællesskabende aktiviteter. Aktivitetskurserne ruster jer til at inkludere børnene aktivt, og gør det på den måde sjovt og legende at forebygge mobning.

Fri for Mobberi udbyder aktuelt to aktivitetskurser: Rytmik og Massage, leg og fællesskab.

Kursus for ledere: Sådan bakker du bedst op som leder
På vores kursus for ledere sætter vi fokus på, hvordan dagtilbuddet eller skolens ledelse kan bakke op om medarbejdernes arbejde med trivsel og derigennem sikre, at Fri for Mobberi bliver implementeret og forankret, så det får den størst mulige effekt. 

Fri for Mobberis grundkursus
Er I nybegyndere klæder Fri for Mobberis grundkursus jer på til at komme i gang med Fri for Mobberi-arbejdet.

På grundkurset lærer I om teorien bag Fri for Mobberi og det nye mobbesyn. Vi gennemgår kufferten, og I får masser af viden, inspiration og konkrete redskaber, som I kan bruge i det daglige.

Grundkurset findes i flere varianter, hvor indholdet i eksempler og materialer er målrettet arbejdet med børn i forskellige aldre.

Fri for Mobberis grundkursus er obligatorisk for minimum to af dagtilbuddets/skolens medarbejdere. Undtaget herfor er dagplejere, der kan tage alene af sted, hvis tilbuddet kun består af én dagplejer.

Grundkurset hed tidligere Fri for Mobberi Instruktørkursus.

Læs mere om Fri for Mobberi.