Nyheder

Nye klubber skal sikre udsatte børn en god start på livet

Alt for mange børn i udsatte positioner sakker bagud fra tidligt i livet, og det risikerer at påvirke dem langt ind i voksenlivet. Derfor starter Red Barnet nu indsatsen ’Småbørnsklubber’ med støtte fra Egmont Fonden og Lauritzen Fonden.

Med en tidlig indsats skal Red Barnets frivillige og kommunernes fagpersoner sammen sikre, at flere end 600 børn får en bedre start på livet.

Livet kan tage en skæv drejning, inden det overhovedet er kommet rigtigt i gang. Sådan er virkeligheden for alt for mange små børn i familier, der lever udsat i Danmark. Børnene sakker bagud sprogligt, får sværere ved at begå sig socialt, og deres muligheder for fx at få en uddannelse og klare sig godt i livet forringes.

Red Barnet etablerer nu 10 såkaldte småbørnsklubber, som skal ændre på det og sikre børnene en bedre start på livet. Klubberne drives af Red Barnets frivillige i samarbejde med fagpersoner i kommunerne, og formålet er at give forældrene redskaber til bedre at kunne støtte deres børns udvikling.

Red Barnets generalsekretær, Johanne Schmidt-Nielsen, glæder sig over, at indsatsen ’Småbørnsklubber’ nu bliver en realitet takket være støtte fra Egmont Fonden og Lauritzen Fonden.

– De tidligste år i et barns liv er simpelthen afgørende for barnets udvikling og muligheder senere i livet. Derfor er jeg så glad for, at vi nu sammen med fonde og kommuner sætter en forebyggende indsats i gang. Alle børn fortjener lige muligheder for at udvikle sig. Småbørnsklubberne skal være et trygt fristed med leg, samvær og udvikling af en stærk tilknytning mellem børn og forældre. Vi skylder alle børn en god start på livet, siger Johanne Schmidt-Nielsen.

Ugentlige møder med fællesskab og inspiration

Kernen i indsatsen er småbørnsklubber, hvor små børn og deres familier ugentligt mødes med andre småbørnsfamilier, frivillige og fagpersoner som fx sundhedsplejersker, socialrådgivere og pædagoger. Familierne bliver en del af et styrkende fællesskab, hvor de får viden, motivation og inspiration til rollen som småbørnsforældre.

Red Barnet arbejder allerede med målgruppen af børn og forældre i andre indsatser. Der er bl.a. gode resultater fra et pilotprojekt med babysvømning i Haderslev, hvor Red Barnets frivillige og sundhedsplejersker fra kommunen i tæt samarbejde støtter familier til at få tætte forældre-barn-relationer. Erfaringen er, at de frivillige indsatser for alvor gør en forskel, når de sker i tæt samspil med de fagprofessionelle i kommunerne.

Henriette Christiansen, direktør for Egmont Fondens Støtte- og bevillingsadministration, siger:

– Egmont Fonden ser et stort potentiale i et styrket samspil mellem civilsamfund og kommuner til gavn for udsatte småbørn og deres forældre. I Småbørnsklubberne samarbejder frivillige kræfter og fagpersoner i fællesskab om at styrke udsatte børns livsmuligheder og forældrenes forældrekompetencer. Det er unikt og perspektivrigt, for de første 1.000 dage i et barns liv er afgørende for, hvordan barnet senere udvikler sig både personligt, fagligt og socialt.

Også i Lauritzen Fonden er der glæde over, at indsatsen nu går i gang.

– Småbørnsklubberne er et bud på en ny vej, der bringer flere arenaer omkring udsatte familier i spil. Med etableringen og afprøvningen af indsatsen håber vi i Lauritzen Fonden, at denne nye tilgang bliver et konkret og fælles praksisbud på, hvordan man i kommunerne, på tværs af sektorer, kan samarbejde om at understøtte børn i udsatte positioners trivsel og udvikling, fra de er helt små, siger Inge Grønvold, direktør i Lauritzen Fonden.

Guldborgsund Kommune bliver en af de første kommuner i landet, som er med til at rulle småbørnsklubberne ud. Kommunen er også med til at udvikle det koncept, som andre kommuner efterfølgende vil blive tilbudt.

– Vi er meget glade for partnerskabet med Red Barnet. Småbørnsklubberne er et godt og konkret eksempel på, hvordan vi sammen med andre aktører uden for den offentlige sektor kan arbejde sammen på tværs til gavn for børnene og deres familier. Samtidig er småbørnsklubberne helt i tråd med Guldborgsund Kommunes vedtagne mål om at arbejde forebyggende og helhedsorienteret. Ingen familier er ens, og det er vigtigt, at vi arbejder med forskellige muligheder og tilgange til støtte og hjælp. Vi ser derfor grupperne som et vigtigt supplement til de øvrige tilbud, vi har i kommunen, siger Simon Hansen, formand for Børn, Familie og Uddannelsesudvalget i Guldborgsund.

Egmont Fonden støtter Småbørnsklubber med 6,46 mio. kr. og Lauritzen Fonden med 1,5 mio. kr. Indsatsen kommer til at løbe frem til 2023. I den periode vil flere end 600 småbørn med deres familier deltage i småbørnsklubbernes indsatser.

Med oprettelsen af Småbørnsklubber sætter Red Barnet nu konkret handling bag ordene i Småbørnsløftet, som er et fælles løfte om at give alle børn samme chancer for at trives, lære og udvikle sig. Med indsatsen går Red Barnet nye veje for at leve op til løftet, så en alt for stor gruppe børn ikke længere skal sakke bagud socialt og fagligt.

Om Småbørnsklubber
• Småbørnsklubberne drives af Red Barnets frivillige, som bliver særligt uddannede til opgaven, i samarbejde med kommunale fagpersoner som fx sundhedsplejersker, socialrådgivere og pædagoger. Kommende fagpersoner fra Professionshøjskolen Absalon deltager også.
• Den primære målgruppe er børn fra 0-6 år i familier i udsatte positioner, og de henvises til klubberne af fagprofessionelle. Forældrene er også i fokus, da de er afgørende for at kunne understøtte børnenes trivsel og udvikling.
• Hver klub består af otte småbørn, deres forældre og eventuelle søskende, og de mødes ugentligt med frivillige og fagpersoner og laver hverdagsaktiviteter, der er centreret om leg, samvær og spisning. Mødestedet kan fx være en daginstitution eller et beboerlokale.
• Forløbet i klubberne skal øge børnenes muligheder for udvikling, trivsel og læring. Det sker ved at støtte forældrene i deres rolle som forældre, give dem flere redskaber til at udvikle en god tilknytning til deres børn og gøre dem bedre til at stimulere børnene socialt og motorisk.
• I første omgang starter 10 klubber op i tre partnerskabskommuner.
• Professionshøjskolen Absalon er en del af indsatsen og opsamler løbende viden og omsætter den ind i relevante uddannelsesforløb. Derudover rekrutterer professionshøjskolen studerende, og deres deltagelse som frivillig kobles til uddannelsens læringsmål.
• Læs mere om Småbørnsklubberne her.
• Småbørnsløftet er et løfte om, at det danske samfund stræber efter at give alle børn samme chancer for at trives, lære og udvikle sig.