Nyheder

Ny udviklingsstrategi er et afgørende nybrud

I dag har folketinget vedtaget en ny udviklingspolitisk strategi. Den udgør et markant nybrud for dansk udviklingssamarbejde, som i langt højere grad skal fokusere på indsatser i krig og katastrofer og genopbygning af skrøbelige stater.

Derudover arbejder den på tværs af sektorer og tager afsæt i de nye verdensmål. Det er godt nyt for verdens mest udsatte børn.

For første gang nogensinde vedtages en dansk udviklingspolitisk strategi som et bredt forlig. Omsættes strategiens ord til handling, kan det give tusinder af verdens mest udsatte børn en lysere fremtid, mener Red Barnets generalsekretær Jonas Keiding Lindholm.

– I øjeblikket er 230 millioner børn fanget i krig og katastrofer, og 30 millioner børn er drevet på flugt. Det er altid de mindste, der betaler den største pris i krige og katastrofer. Børnene løber den største risiko, når de forlader deres hjem til fordel for en usikker fremtid. De er lette ofre for vold og overgreb, misbrug og udnyttelse. De børn skal vi hjælpe, og det er netop det, strategien lægger op til med et markant øget fokus på humanitær bistand og skrøbelige stater som Syrien, Somalia og Mali, siger Jonas Keiding Lindholm.

Strategien vil dække både det udviklingspolitiske og det humanitære område, som tidligere har haft hver sin særskilte strategi. Den nye tilgang vil ikke mindst slå igennem i nye partnerskabsaftaler med danske civilsamfundsorganisationer. Det giver alternative muligheder for at imødegå fremtidens udviklingsudfordringer, som i stigende grad udspringer fra såkaldte skrøbelige stater.

Kun 7,4 procent af den samlede udviklingsbistand vil i 2017 gå til skrøbelige stater, men det tal må med den netop vedtagne strategi forventes at stige markant i de kommende år.

Nye verdensmål ny tilgang
Ud over at tænke på tværs af erhvervsliv, NGO’er og statslige myndigheder tager strategien udgangspunkt i FN’s verdensmål, hvilket Red Barnet bifalder.

– Verdensmålene opstiller en række konkrete mål, hvor Danmark kan spille en ledende rolle. Vi står utroligt stærkt på den globale scene, når vi samarbejder på tværs af samfundets sektorer og kommer som 'hele Danmark'. Det glæder vi i Red Barnet os til at bidrage til, siger Jonas Keiding Lindholm.

Han hæfter sig ved, at den nye udviklingsstrategi også vil styrke Danmarks bidrag til kampen for pigers rettigheder og bekæmpelse af børneægteskaber. Hvert syvende sekund bliver en pige under 15 år gift et sted i verden. Det betyder, at der ved udgangen af 2020 vil være 60 millioner barnebrude i verden.

– Den udvikling skal vi have vendt, og verdenssamfundet har endegyldigt forpligtet sig til at ændre de normer og traditioner, der forhindrer piger og kvinder i at leve det liv, de ønsker. Verdensmål 5.2 siger, at børneægteskaber skal være afskaffet i 2030. Det er en historisk kamp, som vi glæder os over, at et samlet Danmark vil være med til at tage, siger Jonas Keiding Lindholm.

Skolegang til flygtningebørn
Endelig lægger strategien også op til at gøre en særlig indsats for at få børn i konfliktramte områder i skole. Det glæder Red Barnet, som arbejder for, at intet barn skal holdes ude af skolen i mere end fire uger på grund af eksempelvis krig. Skolegang er altafgørende for et barns fremtid og liv. Derfor ligger netop uddannelse Red Barnets generalsekretær meget på sinde.

– I dag går 60 procent af verdens flygtningebørn slet ikke i skole, og jo længere tid de er væk fra skolebænken, desto større er risikoen for, at de aldrig nogensinde kommer tilbage. Med hurtig genetablering af skolegang sikrer vi ikke kun børnene læring, men også en form for normalitet og rammer, hvor de kan udvikle sig og trives. Skolegang og uddannelse giver dem kort sagt håb for fremtiden, siger Jonas Keiding Lindholm, som glædes over, at den nye strategi er vedtaget af en bred kreds af politiske partier.