Nyheder

Ny rapport: Vi kan gøre mere for at bekæmpe børneægteskaber

Der er flere muligheder for at bekæmpe børneægteskaber i humanitære kriser, end man traditionelt gør brug af. Det viser et nyt studie fra Red Barnet International, Plan International, forskningscenteret King Hussein Foundation og University of California, Berkeley. Med midler fra blandt andre Danida har forskerne undersøgt, hvad der øger risikoen for børneægteskaber i humanitære kriser, og hvad der skal til for at forebygge dem.

Undersøgelsen bygger på interviews med piger, omsorgspersoner og fagfolk i flygtningesamfund i Jordan og Uganda. Fokusset på humanitære kriser er særligt relevant, fordi antallet af børneægteskaber ofte stiger i krise- og konfliktsituationer. Resultaterne vidner om, at der ikke er nogen lette løsninger på børneægteskaber. Men de peger på flere steder, hvor vi kan sætte ind.

Som noget nyt understreger studiet, at vold i familien – ofte forværret af flugt og det stressende og usikre liv, der typisk følger med – for mange piger i humanitære kriser er en væsentlig grund til at søge væk fra hjemmet og ind i et ægteskab. Humanitære indsatser bør derfor indtænke indsatser mod vold i hjemmet i kampen mod børneægteskaber.

Som det første af sin slags peger studiet desuden på, at gruppepres fra jævnaldrende spiller en afgørende rolle for børneægteskaber i humanitære kriser. En del piger har - trods et tvunget ægteskab - noget at skulle have sagt, når det kommer til hvem, de ønsker at gifte sig med, og hvornår de gifter sig. Derfor er pigernes egen holdning til tidligt ægteskab af stor betydning. Den positive indflydelse pigerne imellem kan sættes mere i spil i børneægteskabsprogrammer, hvis pigerne får rum til at inspirere og rådgive hinanden til at prioritere skolen først.

Forskerne fremhæver også mere traditionelle redskaber til at forebygge, at børn bliver gift. Ligesom tidligere undersøgelser, viser studiet, at manglende skolegang og økonomiske problemer er afgørende for, at piger bliver tidligt gift i humanitære kriser. Derfor anbefaler man, at der sættes målrettet ind for at hjælpe piger i skole, og at man hjælper familierne økonomisk, så de har råd til at forsørge deres børn.

Endelig viser studiet, at mange piger og forældre i de fordrevne samfund mener, at mere oplysning om det problematiske ved børneægteskaber også er en del af vejen frem. Flere peger på, at de forandringer, der følger med flugten, åbner op for muligheder for at redefinere de sociale normer for ægteskab. Forhåbentligt med færre teenagefødsler, flere gennemførte uddannelser og lysere fremtidsmuligheder for pigerne til følge.

Red Barnet, PlanBørnefonden og udviklingsminister Flemming Møller Mortensen mfl. lancerede rapporten onsdag d. 19. maj kl. 13.00-15.00.