Nyheder

Ny rapport: Rekordmange krænkelser mod børn i konfliktområder

Krige og konflikter er blevet voldsommere og farligere for børn, viser ny rapport fra Red Barnet. Aldrig er der registreret så mange alvorlige krænkelser mod børn i konfliktområder som nu. Og der er stor forskel på, hvordan piger og drenge bliver ramt.

Det bliver mere og mere farligt at være barn i krige og konflikter.

Red Barnets nye rapport Stop the War on Children 2020: Gender Matters afslører, at omkring 415 millioner børn boede i konfliktramte områder i 2018. Det er et mindre fald i forhold til året før. Men ikke desto mindre er antallet af rapporterede alvorlige krænkelser mod børn på det højeste niveau nogensinde målt.

– Det er rystende, at verden ser til, mens børn bliver brugt som skydeskiver, og at bagmændene fuldstændig slipper for straf. Vores rapport viser, at nutidens krige er blevet farligere for børn. Børn, der bor i konfliktområder, står over for en øget risiko for at blive dræbt eller lemlæstet, rekrutteret til væbnede grupper, bortført, seksuelt misbrugt, se deres skole eller hospital blive angrebet eller blive nægtet adgang til nødhjælp, siger Red Barnets generalsekretær, Johanne Schmidt-Nielsen.

Det er netop disse seks krænkelser, som FN betragter som de mest alvorlige begået mod børn i konflikt, og som FN begyndte at registrere systematisk i 2005. På verdensplan levede 149 millioner børn i højkonfliktområder i 2018.

Red Barnets rapport indeholder også en systematisk analyse af, hvordan krænkelserne mod børn i konflikt påvirker henholdsvis drenge og piger. Næsten ni ud af 10 ofre for seksuel vold er piger, og drenge er i større risiko for at blive dræbt, kidnappet eller rekrutteret til væbnede grupper.

Børn skal på dagsordenen i München

Rapporten fra Red Barnet kommer forud for sikkerhedskonferencen i München i den kommende weekend, hvor verdens ledere – heriblandt den danske udenrigsminister, Jeppe Kofod – samles for at diskutere internationale sikkerhedsspørgsmål.

Red Barnet opfordrer den danske udenrigsminister til at bringe de uhyggelige tal om børns lidelser i krige og konflikter med til konferencen i München, så drab, vold og overgreb mod børn i konfliktramte områder stoppes og straffes efter gældende internationale love og regler.

Næsten 100.000 børn er registreret som dræbte eller lemlæstede siden 2005, viser Red Barnets rapport. Mindst 12.125 børn blev enten dræbt eller såret af konfliktrelateret vold alene i 2018. Det er en stigning på 13 procent sammenlignet med året før. 

– Den meningsløse ødelæggelse af børns liv vil fortsætte, medmindre alle regeringer og krigsførende parter handler nu for at opretholde internationale normer og standarder og tvinger gerningsmændene til at stå til ansvar for deres forbrydelser, siger Johanne Schmidt-Nielsen.

Rapportens øvrige konklusioner:

  • Red Barnets rapport viser, at piger er langt mere tilbøjelige til at blive voldtaget, tvunget ind i børneægteskaber eller blive ofre for andre former for seksuelt misbrug end drenge. 87 procent af alle verificerede tilfælde af seksuel vold involverer piger. 1,5 procent er drenge. Somalia og DR Congo er de farligste lande for piger.
  • Mellem 2005 og slutningen af 2018 var der næsten 20.000 verificerede tilfælde af seksuel vold mod børn. Red Barnet antager, at det tal kun er toppen af isbjerget, da seksuel vold, der ofte bruges som en taktik i krig, er ekstremt underrapporteret på grund af sociale barrierer og medfølgende stigma.
  • Antallet af rapporterede angreb på skoler og hospitaler steg til 1.892 i 2018, hvilket svarer til en stigning på 32 procent sammenlignet med året før.
  • Drenge er i større risiko for at blive udsat for drab og lemlæstelse, bortførelse og rekruttering til væbnede grupper og væbnede styrker. Af alle verificerede tilfælde af drab og lemlæstelse er 44 procent drenge, og 17 procent er piger. I de øvrige tilfælde er køn ikke registreret.
  • Unge drenge er langt mere tilbøjelige til at blive dræbt i direkte krigshandlinger end piger, da de unge drenge mere sandsynligt er direkte mål. Når piger dræbes eller såres, er det oftere på grund af eksplosive våben, der rammer befolkede områder, boliger, gader og travle markedspladser.
  • Drenge er også mere sårbare over for bortførelser og rekruttering til væbnede styrker eller væbnede grupper. Af de flere end 2.500 børn, der blev bortført af væbnede grupper i 2018, var 80 procent drenge.