Ny rapport: Alarmerende
behov for indgreb
mod børneægteskaber

Colin Crowley/Save the Children
11-10-2017
NYHED

På FN’s Internationale Pigedag dokumenterer rapport fra Red Barnet og Verdensbanken, at unge piger i massivt omfang giftes ulovligt bort.

Selv om flere lande har forbudt børneægteskaber, bliver mere end 20.000 piger under 18 år stadig tvunget ind i ulovlige ægteskaber hver eneste dag. Mindst 7,5 millioner piger om året får dermed frarøvet deres barndom og fremtidsmuligheder.

Det er blandt konklusionerne i en fælles rapport fra Red Barnet og Verdensbanken, der offentliggøres i dag på FN’s Internationale Pigedag.

Børneægteskaber har alvorlige konsekvenser for pigerne. Mange dør i barselssengen, fordi deres unge kroppe ikke kan klare en graviditet. Og dem, der overlever, får ingen uddannelse men fastlåses i en sårbar situation, hvor de ikke kan klare sig selv økonomisk eller socialt.

– Børneægteskaber er en krænkelse af basale menneskerettigheder. Pigerne tvinges til et liv, de ikke selv har valgt. Det er afgørende, at ægteskaber under 18 år forbydes i alle nationale lovgivninger. Men det er ikke nok. Der skal også sættes ind med nationale handleplaner og indsatser på forskellige niveauer. Særligt skal vi bekæmpe den fattigdom, der får familier til at sælge deres piger til fremmede mænd i stedet for at sende dem i skole, siger Red Barnets generalsekretær Jonas Keiding Lindholm.

Den nye rapport ’Ending Child Marriage: Child Marriage Laws and their Limitations’ viser også, at mere end 100 millioner piger i øjeblikket lever i lande, hvor den nationale lovgivning slet ikke beskytter dem mod børneægteskaber. Godt nok har ni nye lande skærpet deres lovgivning siden 2015. Men jura kan ikke stå alene. Mange myndigheder ser igennem fingrene med, at piger giftes ulovligt bort, hvis deres forældre, lokalsamfundet eller religiøse ledere bifalder det.

FN’s Verdensmål slår fast, at børneægteskaber skal være afskaffet inden 2030. Dermed har verdenssamfundet forpligtet sig til at ændre de normer og traditioner, der forhindrer pigerne i at leve det liv, de ønsker.

Som led i kampen mod børneægteskaber er Red Barnet blandt initiativtagerne til et topmøde i Senegal 23. – 25. oktober, hvor regeringsledere mødes med blandt andre religiøse ledere og børneorganisationer for at diskutere, hvordan man i fællesskab kan komme børneægteskaber til livs. Det er første gang i historien, at børneægteskaber adresseres som tema på et topmøde.

Fra Danmark deltager H.K.H. Kronprinsesse Mary, udviklingsminister Ulla Tørnæs og Red Barnets generalsekretær Jonas Keiding Lindholm.

– Mit håb er, at vi med dette møde når frem til en klar gensidig forståelse af, at børneægteskaber er dybt skadelige for både pigerne selv, deres familier og for de samfund, hvor det foregår. Det er et vigtigt signal, at man nu mødes på så højt et politisk niveau for at diskutere mulige løsninger, siger Jonas Keiding Lindholm.

I og omkring værtslandet Senegal er børneægteskaber særligt udbredte. I Vest- og Centralafrika bliver 1,7 millioner børn giftet bort hvert år. I Sydasien med lande som Bangladesh og Indien er børneægteskaber også et massivt problem.