Nyheder

Ny børnetænketank giver børnene en stemme om digital færden

Red Barnet, Telia og ENIGMA – Museum for post, tele & kommunikation er initiativtagere til den nye BørneUnge TænkeTanken, som de nu etablerer med hjælp fra Medierådet for Børn og Unge og Center for Digital Pædagogik.

Tænketanken bliver sat sammen af børn og unge mellem 12 og 18 år. Den skal sikre et tryggere online-liv for børn og hjælpe de voksne med at håndtere deres børns digitale adfærd.

De fleste børn bruger i dag de mange muligheder, der findes for at kommunikere og dele billeder og film på nettet. I det digitale liv gælder ikke helt de samme spilleregler som i den fysiske verden. Her får privatliv og samtykke andre meget afgørende betydninger, som børnene ikke er opmærksomme på.

Børnenes digitale liv giver også de voksne hovedbrud. De voksne føler ikke, at de kan følge med, og i mange tilfælde ved de ikke, hvordan de skal håndtere de problematikker, der opstår, når et barn for eksempel oplever, at et intimt billede bliver delt.

Både børn og voksne har brug for hjælp. Derfor nedsætter Red Barnet og Telia nu BørneUnge TænkeTanken om sikker online-adfærd.

– Der er brug for at inddrage børnene. Vi skal gå i dialog med dem og høre og forstå, hvad deres behov og bekymringer er. Hvad de ser som udfordringer. Det er børnene selv, der skal komme med de gode råd og anbefalinger til, hvordan vi voksne bedst kan beskytte dem og guide dem gennem internettets veje og vildveje, siger Jonas Keiding Lindholm, generalsekretær for Red Barnet.

Børn og voksen skal tage stilling
Tænketanken kommer til at bestå af 10 børn og unge i alderen 12-18 år, der er bredt sammensat i forhold til socio-økonomi, geografi og etnicitet. Tænketanken er drevet af Red Barnet i samarbejde med Medierådet for Børn og Unge, Center for Digital Pædagogik og ENIGMA. Tænketanken er sponsoreret af Telia, som ser sin rolle i arbejdet med børns digitale adfærd som meget vigtig.

– I Telia vil vi gerne bidrage til et mere trygt digitalt liv for børn og unge. Børn får typisk deres første mobil, når de er 8-9 år. Med mobilen åbner der sig en helt ny verden, som børnene og deres forældre bør tage stilling til og tale om. Derfor er vi rigtig glade for at kunne støtte et projekt, som giver børnene en stemme i debatten og hjælper både børn og deres forældre til et mere trygt online-liv, siger Mette Honoré, kommunikationsdirektør i Telia.

På Folkemødet i år deltog justitsminister Søren Pind sammen med Red Barnets generalsekretær Jonas Keiding Lindholm og ENIGMAS direktør Jane Sandberg i Telias debat, som netop handlede om børns digitale liv. Målet er i første omgang, at BørneUnge TænkeTanken præsenterer og overdrager deres anbefalinger om børns liv på nettet til relevante ministre på området på Folkemødet næste år.

Baggrund
Formål med TænkeTanken:

  • At udarbejde et anbefalingspapir til politikere, forældre, fagfolk og børn og unge
  • At give anbefalinger til voksne, så de kan bidrage positivt til børns og unges online adfærd
  • At skabe debat om børn og unges online-adfærd, så de opnår større bevidsthed om deres egen digitale adfærd
  • At udvikle nye aktiviteter, der kan bidrage til sikker online adfærd hos børn og unge gennem skoletjenesten på ENIGMA
  • At identificere eventuelle mangler i den nuværende lovgivning på området
  • At give konkrete forslag til, hvordan skoler kan arbejde med emnet.

 

Fakta
I Danmark starter mange børn deres aktive online liv allerede, fra de er 8-9 år. For at sikre, at børn under 12 år også høres og får plads i debatten, vil BørneUnge TænkeTanken interviewe og inddrage yngre børn.

TænkeTank-korpset vil blive trænet i at formidle deres budskaber på mange niveauer, og de vil blive støttet i at hente input til drøftelserne blandt andre børn og unge samt fra Red Barnets børneinddragelseseksperter.

TænkeTanken vil løbende få tilknyttet forskellige ressourcepersoner, der kan give input til de emner og temaer, som TænkeTanken ønsker at sætte på dagsorden.

Tænketanken er drevet af Red Barnet i samarbejde med Medierådet for Børn og Unge, Center for Digital Pædagogik og ENIGMA – Museum for post, tele & kommunikation.