Ny analyse: Behov for stærkt dansk lederskab midt i en global uddannelseskrise

Sasha Meyers/ Save the Children
03-12-2021
NYHED

Danmark skal tage et endnu stærkere politisk lederskab indenfor uddannelse i humanitære kriser og sikre at børn, der lever i kriseramte lande, får en uddannelse. Det mener Red Barnet og PlanBørnefonden på baggrund af en ny analyse. Analysen peger på, at Danmarks investeringer i uddannelse er faldet over de sidste 10 år. Det på trods af, at behovet er større end nogensinde før. Derfor er der brug for flere midler og en stærk koordinering.

Mange af verdens fattigste lande kæmper fortsat med de langsigtede eftervirkningerne af COVID-19-pandemien. Derfor er det også bekymrende, at omkring to tredjedele af verdens lavindkomst- og lavere mellem-indkomstlande ifølge FN har reduceret deres uddannelsesbudgetter under pandemien. Behovet for øgede investeringer i børns skolegang er derfor enormt, særligt i lande som i forvejen er ramt af kriser, konflikter og uroligheder.

Der er brug for flere midler

En ny analyse, som er udført af Nordic Consulting Group for Alliancen for Uddannelse i Kriser, peger på, at Danmarks humanitære bistand til uddannelse i kriser er faldet med 30 procent over de sidste 10 år - på trods af det voksende behov. Til sammenligning har lande som Frankrig, Tyskland og Norge øget deres investeringer med henholdsvis 2232 procent, 973 procent og 208 procent.

Danmark har dermed givet 2,3 procent af den samlede humanitære bistand til uddannelse i det seneste årti, mens vores europæiske naboer som Norge og Tyskland allokerer op mod seks procent af deres humanitære bistand til investeringer i uddannelse.

– Vi står midt i en global uddannelseskrise. Alligevel har den globale fond for uddannelse i kriser Education Cannot Wait endnu ikke modtaget danske støttekroner i 2021. Der er behov for stærkt dansk lederskab, og regeringen må derfor levere en markant stigning til uddannelse i humanitære kriser, siger Janne Tynell, stedfortrædende generalsekretær i Red Barnet.

Danske private fonde har investeret markant

Danske fonde spiller en voksende rolle i finansieringen af uddannelse i humanitære kriser, viser analysen. LEGO Fonden er i dag verdens største private donor med en samlet finansiering på 623 mio. kr. i 2020 til uddannelse i humanitære kriser. Men også Augustinus Fonden, Hempel Fonden og Novo Nordisk Fonden leverer en voksende finansiering.

– Det er positivt, at de danske fonde går ind og tager så stort et ansvar. Her er det vigtigt, at vi sikrer en stærk koordinering, så vi får en samlet dansk indsats. Vi ser også gode takter med de nye strategiske partnerskaber, hvor der bliver åbnet for, at nye aktører kan komme ind og spille en større rolle. Men behovet for uddannelse til børn og unge i kriser er større end nogensinde, så vi skal have et stærkere, samlet bidrag, siger Dorthe Petersen, direktør for PlanBørnefonden.

Baggrund om analysen

Inden sommerferien vedtog et bredt flertal af Folketingets partier en ny og ambitiøs udviklingsstrategi som bl.a. skal styrke indsatsen omkring uddannelse i skrøbelige lande. Den danske Alliance for Uddannelse i Kriser har derfor iværksat en analyse af dansk bistand for at opgøre finansieringen i dag og historisk. Nordic Consulting Group (NCG) har estimeret den danske finansiering over de sidste 10 år baseret på offentligt tilgængelige data fra OECD, FN og manuelt indsamlet data fra danske NGO’er og fonde.

Om Alliancen for Uddannelse i Kriser

Den nye danske Alliance for Uddannelse i Kriser samler de vigtigste aktører for at styrke det danske politiske engagement og partnerskab for innovativ og effektiv uddannelsesfinansiering til lande påvirket af kriser og katastrofer. Det er ambitionen, at alliancen skal bidrage til en øget dialog og et styrket samarbejde på tværs af politiske og faglige skel. Alliancen består derfor af aktører med vidt forskellige erfaringer og kompetencer, herunder udviklingspolitiske ordførere, virksomheder, fonde, FN-organisationer samt danske civilsamfundsorganisationer.