Nyheder

Målrettet indsats skal forebygge digitale sexkrænkelser

Desværre bliver unges intime billeder alt for ofte delt på nettet uden samtykke, eller uden de medvirkende vidste de blev optaget og herefter delt.

Det kan have store konsekvenser for det unge menneske, der bliver delt. Medierådet for Børn og Unge, Red Barnet og Center for Digital Pædagogik sætter nu skarpt fokus på digitale sexkrænkelser med undervisningstilbud til landets skoler.

Unge og deres lærere, pædagoger og SSP’ere får nu hjælp til at få gang i dialogen om deling af intime billeder. Formålet er at forebygge og reducere digitale sexkrænkelser blandt unge.

En ny bog med titlen ’DELT – En bog til unge om digitale sexkrænkelser’ skrevet af journalist Milla Mølgaard og støttet af det samlede projekt, giver de unge et indblik i, hvordan delinger online kan påvirke den enkelte – og en hel ungdomsgeneration. Bogen hjælper også de unge til at kunne handle, hvis den unge selv eller en man kender bliver udsat for digitale sexkrænkelser.

I disse dage modtager alle landets grundskoler en pakke med bogen, undervisningsmateriale og tilbud om gratis uddannelseskurser. Medierådet for Børn og Unge, Red Barnet og Center for Digital Pædagogik står bag initiativet, som er støttet af TrygFonden og Det Kriminalpræventive Råd samt Connecting Europe Faciliteten.

Medierådet arbejder med digital dannelse for børn og unge:

”For at forstå, hvordan sager om krænkende billeddeling kan opstå, må vi sætte os ind i, hvordan unges liv på nettet ser ud, og at billeddeling er en del af deres onlineliv. Derfor tager vores indsats udgangspunkt i dialog med de unge – og med en klar understregning af, at der skal gives samtykke til en billeddeling, og at det aldrig er offerets skyld, når der sker digitale sexkrænkelser,” siger Stine Liv Johansen, formand for Medierådet for Børn og Unge.

Hos Red Barnet viser en undersøgelse (2018), at 10 % af unge i alderen 13-17 år har delt en andens intime billede uden samtykke:

”I vores rådgivning SletDet taler vi ofte med unge, som er blevet krænket på nettet, og som ikke tør fortælle andre om det. De unge føler sig ofte magtesløse og kæmper med svære følelser af skyld og skam. Derfor er det så vigtigt, at vi får talt om digitale sexkrænkelser – hvad de er, hvad konsekvenserne kan være, og hvordan de unge kan få hjælp,” siger Lina Sjögren, psykolog i Red Barnet.

Center for Digital Pædagogik har ligeledes kontakt med mange unge, der søger hjælp og vejledning:

”De unge, vi møder i vores rådgivning på Cyberhus.dk og på workshops i hele landet, oplever stor usikkerhed i forhold til både moralske og juridiske grænser: ’Hvornår gør jeg noget forkert, og hvornår er jeg bare en normal ung som alle andre?’. Det er vores oplevelse, at materialet mangler, og de unge vil have stor gavn af bogens virkelighedsnære cases og den klare gennemgang af lovgivningen,” udtaler Jonas Ravn, seniorrådgiver for børn og unge trivsel.

Kort om projekt DELT
Projekt ’DELT’ handler om at forebygge og reducere digitale sexkrænkelser blandt unge ved at styrke de unges sociale-digitale kompetencer i at kunne omgås intimt billedmateriale på nettet.

Materialet, der retter sig mod udskolingen, består også af et målrettet undervisningsmateriale deSHAME samt tilbud om kurser for lærere, SSP’ere m.fl. til at kunne undervise, støtte og rådgive unge i god og sikker digital adfærd. Bogen indeholder fortællinger fra både unge, der er blevet delt, og unge, der har været med til at dele. Der er hjælp og vejledning at hente samt information om lovgivningen.

Baggrunden for projektet er organisationers erfaringer med at rådgive unge, der søger hjælp fordi de er blevet krænket på nettet, og de seneste års konkrete sager som Viborgmappen og Umbrella-sagen.

De unges egne fortællinger
Gennem en række cases og med hjælp fra en række eksperter på området, fortæller forfatteren bag ’DELT – En bog til unge om digitale sexkrænkelser’ om de mekanismer, gruppedynamikker og kønsstereotyper, der ligger bag, når intime billeder eller film går viralt uden samtykke.

Bogen indeholder også gode råd til, hvordan den unge kan gøre op med sig selv, om det er en god ide at sende et intimt billede af sig selv. Bogens klare budskab er samtidig, at det aldrig er ens egen skyld, hvis billedet eller videoen bliver delt uden samtykke.

“I dag er det to år siden, jeg fik delt sexvideoen. Jeg har det for det meste godt. Der er stadig tidspunkter, hvor jeg bliver superangst og tænker: hvornår sker det næste slemme for mig?” Ordene er Lineas. Hun blev som 15-årig uden at vide det filmet under sex og spredt til hele sin omgangskreds via sociale medier. Hun er en af seks unge, der fortæller om deres smertefulde oplevelser med delinger uden samtykke og om den efterfølgende tid og konsekvenserne.

Bogen er udgivet af forlaget Straarup og Co.