Nyheder

Lige nu er penge bedst til at hjælpe ukrainske børn og familier

Situationen i Ukraine er hjerteskærende, og mange vil gerne støtte og hjælpe. Det er helt fantastisk. Tusinde tak. I Red Barnet får vi i øjeblikket rigtig mange henvendelser fra privatpersoner og virksomheder, som gerne vil donere varer af forskellig karakter - tøj, udstyr, mad osv.

Vi er meget glade og taknemmelige for den store vilje til at hjælpe. For det humanitære behov er stort. Men i Red Barnet har vi som udgangspunkt ikke mulighed for at tage i mod og distribuere konkrete varer.

Derfor er penge den bedste støtte 
Lige nu er penge den bedste måde at støtte os på. Det giver os mulighed for at møde de konkrete behov hos børn og familier, som udvikler sig i takt med situationen i Ukraine og nabolandene. I vores arbejde køber vi som hovedregel varer lokalt, hvor det er muligt.

Det er der flere årsager til: For det første er det ofte ressourcekrævende at transportere varer over lange distancer og i mange tilfælde kan den kaotiske situation vanskeliggøre leveringen af varer udefra. For det andet bidrager det lokale indkøb til at støtte den lokale økonomi, som ofte også bliver berørt af en krig eller katastrofe. For det tredje giver det lokalbefolkningen bedre mulighed for selv at vælge og definere, hvad de har behov for, og det er noget, vi har rigtig god erfaring med. Vi har gode data, der understøtter, at dette er den bedste løsning. Støtte af økonomisk karakter er derfor den bedste måde at støtte vores arbejde på pt.

Vi håber ikke, at vores budskab vil blive misforstået som utaknemmelighed. Vi er dybt taknemmelige for den enorme støtte og ønsket om at bidrage til vores arbejde for børn i nød. Men vi ønsker at sikre, at hjælpen bliver kanaliseret på en sådan måde, at den får den største effekt for nødstedte børn og familier. 

PS: Hvis man ligger inde med brugt børnetøj eller børneudstyr, så er man som altid velkommen til at levere det til vores genbrugsbutikker forskellige steder i landet. Overskuddet fra vores genbrugsbutikker går netop til Red Barnets arbejde for børn.