Kvinder udøver mere vold
mod børn end danskerne tror

10-10-2017
NYHED

Mor og far er lige gode om det, når børn udsættes for grov vold i hjemmet. Men to ud af tre danskere tror, at det oftest er faren, der står bag, viser en ny undersøgelse. Den udbredte misforståelse i samfundet betyder, at børn, der krænkes af kvinder, risikerer ikke at få den forståelse og hjælp, som de har brug for. I dag lancerer Red Barnet et faghæfte og sætter gang i en række fyraftensmøder, som skal ændre på det billede.

Det er ofte forbundet med store tabuer og mange fortielser, når børn udsættes for vold. Det gælder især, hvis barnet udsættes for vold af en kvinde i stedet for en mand.

Den udbredte forestilling er nemlig, at det er manden, der er udøveren af vold i familien. Det viser en ny undersøgelse, som Analyse Danmark har foretaget for Red Barnet. I den svarer 64 procent af danskerne – svarende til næsten to ud af tre – at de tror, at det oftere eller meget oftere er faren end moren, der udøver grov vold som slag og spark mod børn.

Virkeligheden ser dog noget anderledes ud. Mor og far står nemlig lige ofte bag den grove fysiske vold mod børn – faktisk med en lille overvægt af mor. Det fremhæves i en rapport om kvinders vold og seksuelle overgreb mod børn, som Red Barnet offentliggør i dag.

Retvisende billede af krænkeren er afgørende
Ifølge Kuno Sørensen, psykolog i Red Barnet, er det vigtigt at gøre op med danskernes forkerte antagelse af, hvem der er den typiske udøver af vold mod børn.

– Vi må ikke blive blinde af vores egne forestillinger om, hvad forældre gør mod deres børn, og hvem af forældrene der udfører handlingerne. Så risikerer de børn, der udsættes for vold fra kvinder, at blive mødt med endnu større tabu eller afvisning end andre voldsramte børn, og sådan skal det ikke være. Disse børn har krav på lige så stor opmærksomhed og forståelse, som hvis krænkeren var en mand, siger Kuno Sørensen.

Han understreger, at mænds andel af vold mod børn naturligvis ikke skal bagatelliseres. Når to ud af tre danskere tror, at faren står bag den grove vold mod børn, hænger det formentlig sammen med, at det primært har været og fortsat er mænd, der står for den voldsomme, grove og tyranniserende vold i familien. Det er også det billede, der tegner sig for de kvinder, der søger tilflugt på kvindekrisecentre.

Men fordi mænd står bag den særligt grove vold mod en lille gruppe af børn, må kvindernes halvdel af den såkaldte hverdagsvold mod børn ikke overses.

– Som den nye undersøgelse viser, er det stadig den generelle antagelse i samfundet, at det er mænd, der er de voldelige, mens kvinder er de omsorgsfulde. Men den antagelse er forkert. Kun hvis vi har et retvisende billede af, hvem krænkeren er, kan vi blive bedre til at få øje på kvinders vold og hjælpe de børn, som bliver ofre for den, siger Kuno Sørensen.

Håb for hjælpen til seksuelt krænkede børn
Af Red Barnets rapport om kvinders vold og seksuelle overgreb mod børn fremgår det også, at kvinder er involveret i eller selv står bag mindst 5 procent af de seksuelle overgreb mod børn. Når danskerne spørges til, hvad de tror tallet er, lyder buddet på 20 procent – altså op mod fire gange så mange, som undersøgelser viser.

Det svar kommer bag på Kuno Sørensen.

– Jeg er overrasket over, at befolkningen tror, at kvinders seksuelle overgreb mod børn er så udbredte. Men det er positivt, hvis det betyder, at det kommer de børn til gode, som står frem og fortæller om, at de har været udsat for et overgreb af en kvinde. De børn har ret til den samme hjælp og støtte, som hvis krænkeren var en mand, siger Kuno Sørensen.       

Sammen med rapporten lancerer Red Barnet i dag et faghæfte, som skal give mere viden om emnet til fagpersoner. De tilbydes også gratis fyraftensmøder flere steder i landet. Projektet er støttet økonomisk af Rådet for Offerfonden.

Fakta: Om undersøgelsen
Analyse Danmark har for Red Barnet spurgt et repræsentativt udsnit af befolkningen over 18 år om, hvem de tror, der oftest udøver vold og seksuelle overgreb mod børn.

Grov vold mod børn: 54 procent tror, at det oftere er faren, der udøver grov vold mod børn. 10 procent tror, at det meget oftere er faren. 22 procent angiver det korrekte svar – nemlig at mor og far udøver cirka lige meget. 4 procent gætter på, at moren oftere står bag, mens 1 procent mener, at det meget oftere er moren. 9 procent ved det ikke.

Seksuelle overgreb mod børn: Danskerne tror, at 20 procent af de seksuelle overgreb, der begås mod børn, begås af kvinder. Det korrekte svar er mindst 5 procent. Til gengæld tror respondenterne, at færre kvinder er alene om at begå overgrebene, end tilfældet er. Det korrekte svar er, at 60 procent af de kvinder, der begår seksuelle overgreb mod børn, er alene om at begå dem.