Nyheder

Jonas Keiding Lindholm fratræder som generalsekretær i Red Barnet

Jonas Keiding Lindholm er i dag fratrådt stillingen som generalsekretær for Red Barnet.

Igennem de seneste tre år har Jonas Keiding Lindholm ført Red Barnet gennem en større omstillingsproces, hvor organisationens økonomi er styrket, og hvor Red Barnet har oplevet en markant større gennemslagskraft i organisationens arbejde – til glæde for de mest udsatte børn i Danmark og resten af verden.

Red Barnet har netop vedtaget en ny strategi for de næste tre år. I denne proces er det blevet tydeligt for bestyrelsen, at Jonas Keiding Lindholms personlige ledelsesstil ikke matcher de værdier, som Red Barnet ønsker at stå for.

For at sikre en konstruktiv og bæredygtig implementering af den nye strategi er det derfor aftalt, at Jonas Keiding Lindholm fra i dag fratræder sin stilling som generalsekretær.

Thomas Reidar Andersen (CFO) konstitueres som generalsekretær for Red Barnet, indtil bestyrelsen har ansat en ny generalsekretær.
Formand for Red Barnet, Lars Svenning Andersen, udtaler:

‘Jonas Keiding Lindholm har været en driftig generalsekretær for Red Barnet. Derfor er det med beklagelse, at vores veje nu må skilles, men en enig bestyrelse vurderer, at det er bedste løsning, hvis vi skal sikre en fortsat styrkelse af Red Barnet som organisation. Vores sag er den vigtigste i verden, at redde, styrke og beskytte de mest udsatte børn. Det er vores fokus nu, og det vil det også være fremover. Jeg har stor tillid til, at den eksisterende ledergruppe kan fortsætte det gode arbejde til gavn for børn’.

Jonas Keiding Lindholm udtaler:

‘Jeg har været i Red Barnet i 14 år, de seneste tre et halvt år som generalsekretær. Jeg er stolt af de mange resultater, som er skabt i Red Barnet i min tid, og alle de mærkbare forandringer i børns liv, som organisationens fantastiske medarbejdere og frivillige har stået bag’.