Nyheder

Hvornår får danske børn en handleplan mod vold?

Af Johanne Schmidt-Nielsen, generalsekretær i Red Barnet, og Pernille Spitz, psykolog og chef for beskyttelse mod overgreb, Red Barnet

”Der er aldrig nogen, der har anerkendt os, troet på os eller gjort noget for os.”

Sådan siger en af de unge i TV2’s dokumentar ’Farlige forældre’, der for nylig gav et rystende indblik i, hvordan børn vokser op med vold i Danmark. En række modige unge fortæller om deres opvækst med fysisk og psykisk vold i hjemmet, og om hvordan det har ødelagt deres barndom og præger dem langt ind i voksenlivet.

De beskriver ydmygelser, trusler og frygt. De fortæller om en mor eller far, der tvinger dem til at slikke på et gulv eller et toilet. Om at skulle spise sit eget opkast. Om slag i maven, skub op ad en væg, nikkede skaller, kvælertag og lussinger, som får det til at pibe i øret lang tid efter. Om at få at vide, at man er dum og grim og aldrig skulle have været født.

De fortæller om ikke at kunne huske én dag, hvor de ikke er vågnet op og har været bange.

Det er hjerteskærende og svært at begribe, at børneliv kan se sådan ud i Danmark. Og at børn selv i de værste sager om vold ikke kan være sikre på at få hjælp.

I hver skoleklasse sidder der flere børn, som har været udsat for vold. En undersøgelse foretaget af Børns Vilkår sidste år viser, at hvert tredje barn i 8. klasse har været udsat for fysisk eller psykisk vold i hjemmet. Hvert tredje! Det er et chokerende højt tal.

Og sammenligner man med tidligere undersøgelser, virker det desværre ikke, som om det bliver bedre.

Siden 1997 har det ellers været forbudt for forældre at slå deres børn, og i 2019 blev det gjort strafbart at begå psykisk vold mod børn. Det var vigtigt. Men lovgivning gør det åbenlyst ikke alene.

Ud over at det ikke er lykkedes at sikre, at færre børn vokser op med vold, er der også et stigende antal børn i Danmark, som synes, det er okay, at forældre slår deres børn, viser en undersøgelse fra Institut for Menneskerettigheder og Unicef.

Det kan vi ikke være bekendt. Alle børn har ret til et liv uden vold. Danmark har også forpligtet sig til at sikre den rettighed ved at skrive under på FN’s verdensmål om at stoppe vold mod børn inden 2030.

Børnene skal ikke være et appendiks
Hvordan vil regeringen nå i mål med det? Vi ved det ikke, for mens fokus for skiftende regeringer har været på vold i relationer mellem voksne, så mangler vi at se, hvordan børnene bliver sikret.

I vores nabolande ser det ganske anderledes ud. I Norge har der siden 2021 været en helhedsorienteret og koordineret handleplan for, hvordan både børn og voksne kan leve uden vold i hjemmet.

I Sverige er en strategi med handleplaner netop nu i høring, og i den lægger regeringen op til at investere mere end en milliard svenske kroner i at stoppe vold mod børn. Og ambitionerne er tårnhøje og udtrykkes klart: Alle børn skal have en opvækst uden vold, og deres rettigheder er ikke til forhandling.

I Danmark har regeringen netop præsenteret en vigtig handleplan, der er et godt første skridt*. Nemlig handleplanen mod partnervold og partnerdrab. Planen indeholder også mange gode initiativer i forhold til børn. Blandt andet vil det være muligt at iværksætte psykologbehandling af børn med kun én forælders samtykke.

Vi skal dog ikke kun fokusere på børn, som er vidner til volden i hjemmet. Derfor skal børnene selvfølgelig ikke kun nævnes drypvis i de voksnes handleplan. De skal have deres egen nationale handleplan, der systematisk sætter ind for at stoppe fysisk og psykisk vold mod børn.

Turen må være kommet til danske børn
Handleplanen bør understøttes af massive investeringer. Og så skal den sende et tydeligt signal om, at vold mod børn er fuldstændig uacceptabelt, og at der er brug for indsatser på alle niveauer:

ForebyggelseVi skal sikre, at børn slet ikke udsættes for vold, for eksempel gennem oplysning og målrettet støtte til forældre i særlig risiko for at udøve vold.

Opsporing: Vi skal blive bedre til at opdage volden. For eksempel ved at informere børn om deres rettigheder, gøre det lettere for børn at række ud efter hjælp og ved at opkvalificere fagpersoner, så de i højere grad ser signaler på vold hos børn og tør spørge ind til dem.

Håndtering: Vi skal sikre ensartede procedurer i kommuner, sundhedsvæsen og politi, så børn ikke behandles forskelligt alt efter, hvor i landet de bor, eller hvilken sagsbehandler de får. Alle børn skal også undersøges af en læge, når der er mistanke om vold.

Behandling: Vi skal blive bedre til at hjælpe de børn, der har været udsat for vold, for eksempel ved at tilbyde evidensbaseret behandling. Derudover skal voldsudøvende forældre tilbydes kvalificeret hjælp, så de lærer at opdrage uden vold, og cirklen kan brydes.

Lad os se at komme i gang. Lad os sikre, at færre børn vokser op med vold – at færre har oplevelsen af, at ”der er aldrig nogen, der har anerkendt os, troet på os, gjort noget for os.”

Vi skylder børnene et langt højere ambitionsniveau.

De voksne har netop fået en handleplan mod partnervold. Børn i Norge har fået en, og der ligger en klar for børn i Sverige. Nu må turen være kommet til børn i Danmark.

Debatindlægget er bragt i Altinget 28. juni 2023.

Læs mere om vores arbejde mod mistrivsel og mobning.