Forældre ved for lidt om skolens arbejde med trivsel

05-03-2020
NYHED

En ny undersøgelse fra Skole og Forældre viser, at kun 30 procent af forældrene har læst skolens lovpligtige antimobbestrategi. Det vil Red Barnet og Skole og Forældre gøre noget ved med hjælp fra 600 skoler og 123.000 elever på Skolernes Trivselsdag i morgen fredag.

Som de foregående tre år kommer ’trivselstræer’ med blade fyldt med elevernes trivselsbudskaber til at skyde op på flere end 600 skoler fredag den 6. marts, når Skolernes Trivselsdag igen i år fejres af flere tusinde elever i hele landet.

Dagen er reserveret til at sætte fokus på børnenes trivsel, og i år er Red Barnet gået sammen med landsorganisationen Skole og Forældre om at afvikle trivselsdagen. Det betyder blandt andet, at der lægges op til, at de aftaler om god trivsel, som eleverne bliver enige om på trivselsdagen, skal overrækkes til skolebestyrelserne som input til antimobbestrategien og formidles videre til forældrene.

Forældrene ved nemlig for lidt om den lovpligtige antimobbestrategi, som skolerne skal udarbejde og navigere efter i skolens hverdag. En undersøgelse, som Skole og Forældre har foretaget i januar 2020 blandt 961 forældre, viser, at kun 30 procent af forældrene har læst antimobbestrategien, mens 35 procent af forældrene har hørt om antimobbestrategien på deres børns skole.

Næsten alle skoler har efterhånden udarbejdet den lovpligtige antimobbestrategi, men undersøgelsen peger på, at skolerne ikke er gode nok til at få strategierne ud at arbejde og grundfæste sig.

– Det er godt, at antimobbestrategierne bliver lavet, men det nytter ikke noget, hvis de ligger i en skuffe og samler støv. De skal bruges af alle på skolen, og de skal genbesøges og justeres jævnligt. Ligesom resten af verden udvikler sig i en lynende fart, sker det samme i børnenes hverdag. Den udvikling skal antimobbestrategierne afspejle og følge, siger Red Barnets generalsekretær Johanne Schmidt-Nielsen.

Forældre skal inddrages i trivselsdagen
Derfor opfordrer Red Barnet og Skole og Forældre til, at skolebestyrelsen deltager i trivselsdagen, så eleverne kan give trivselsbudskaberne videre til skolebestyrelserne.

– Vores håb er, at trivselsdagen også kan bidrage til, at flere forældre får kendskab til skolens antimobbestrategi, og at forældrene på den måde får at vide, at antimobbestrategien er et dokument, som skolen følger aktivt og skolebestyrelsen opdaterer løbende, siger formand for Skole og Forældre Rasmus Edelberg.

Han peger på, at Skole og Forældres nye undersøgelse også viser, at 94 procent af forældrene mener, at de bør inddrages i arbejdet med elevernes trivsel, mens kun 60 procent af forældrene oplever, at de faktisk bliver inddraget i at øge trivslen i deres børns klasse.

– Forældrene er vigtige medspillere, når det gælder børnenes trivsel i skolen. Derfor skal Skolernes Trivselsdag også øge opmærksomheden på forældrenes rolle i trivselsarbejdet, siger Rasmus Edelberg.

– Forældrene er vigtige medspillere, når det gælder børnenes trivsel i skolen. Derfor skal Skolernes Trivselsdag også øge opmærksomheden på forældrenes rolle i trivselsarbejdet, siger Rasmus Edelberg.

Red Barnet og Skole og Forældre opfordrer skolerne, der deltager i trivselsdagen, til at arbejde ud fra undervisningsmaterialet ’Min skole - Min ven’, som henvender sig til alle skolen klassetrin. ’Min skole – Min ven’ sætter fokus på klassens og skolens sociale trivsel. Det hjælper eleverne med at afklare aftaler for et godt klassefælleskab og finde frem til, hvilke konkrete handlinger der skal til for at udleve aftalerne i hverdagen.

Trivselsdagen kan med fordel bruges som input til skolebestyrelsens arbejde med skolens antimobbestrategi, som er et lovkrav for alle grundskoler.

Om Min skole – Min ven

  • Materialet består af undervisningsaktiviteter, som skal inspirere skolerne til at få snakket om udfordringerne i den enkelte klasse og på skolen.
  • Red Barnet og Skole og Forældre lægger op til, at skolerne arbejder med aktiviteterne i forbindelse med den årlige trivselsdag, den første fredag i marts, men materialet er frit og gratis tilgængeligt og kan bruges hele året.
  • Materialet blev lanceret i 2016, og i år arbejder flere end 600 skoler og 123.000 elever med materialet.

Læs mere om Skolernes Trivselsdag: www.redbarnet.dk/minskoleminven