Nyheder

Forældre forsømmer snakken om børnenes liv på nettet

To ud af tre forældre er meget enige i, at de har et ansvar for at lære deres børn om et godt onlineliv. Men kun hver fjerde er lige så enige i, at de selv lever op til ansvaret. Behovet for viden er stort, viser ny undersøgelse, og tallene kalder på handling.

Red Barnet kickstarter nu i anledning af årets landsindsamling 1. september en kampagne, som skal gøre det lettere for forældre at tage snakken med deres børn om livet på nettet.

Forældre er fulde af gode intentioner, når det gælder deres børns liv på nettet og behovet for at lære børnene om god digital adfærd. Men det halter noget mere, når det kommer til at få taget snakken i hverdagen.
Det viser en ny undersøgelse blandt 1.000 forældre til børn i alderen 9-16 år, som UserNeeds har foretaget for Red Barnet. 65 procent af forældrene er meget enige i, at de har et ansvar for at lære deres barn om et godt onlineliv, men kun 27 procent er lige så enige i, at de selv lever op til ansvaret.

Ifølge Red Barnets generalsekretær, Johanne Schmidt-Nielsen, er det glædeligt, at så mange forældre tager ansvaret på sig, men samtidig meget bekymrende, at så få lever op til det.

– Alt for mange forældre er rådvilde og aner ikke, hvordan de skal få taget snakken med deres børn om onlinelivet. Det skal vi have ændret på. Det digitale liv er lige så vigtigt og virkeligt som livet offline for børn, og vi svigter børnene ved at lade dem stå alene i en digital hverdag uden hjælp. Det handler om børnenes trivsel, siger Johanne Schmidt-Nielsen og tilføjer:

– I en tid hvor digitale sexkrænkelser desværre er blevet hverdag for unge, og digital mobning er dobbelt så udbredt som mobning i skolegården, er vi forældre nødt til at komme på banen.

I undersøgelsen svarer hver tredje forælder, at det kan være svært at tale med børnene om livet online, og næsten to ud af tre vil gerne være bedre til at vejlede børnene på nettet. Forældrene efterlyser også selv mere viden.

– Det er meget opløftende, at så mange forældre selv ser behovet for forbedring her. I Red Barnet står vi klar til at hjælpe. Først og fremmest handler det jo om, at vi forældre åbent og nysgerrigt interesserer os for vores børns liv på nettet. Ligesom vi dagligt spørger ”hvad har du lavet i dag?”, skal vi vænne os til også at spørge ”hvad har du liket i dag?”. På den måde kan det digitale blive en naturlig del af samtalen med vores børn, siger Johanne Schmidt-Nielsen.

Søndag den 1. september samler Red Barnet ind ved den årlige landsindsamling, og pengene vil blive brugt, hvor de gør størst forskel for udsatte børn – både i Danmark og ude i verden. I anledning af indsamlingsdagen kickstarter Red Barnet samtidig en ny kampagne, som skal gøre det lettere for forældre at tage snakken med deres børn om onlinelivet. Der vil bl.a. blive omdelt en såkaldt ’Samtalestarter’ til landets husstande, som giver forældre råd og vejledning i at tage hul på snakken med børnene.

Om undersøgelsen
Sådan svarer 1.000 repræsentativt udvalgte forældre til børn mellem 9 og 16 år:
• 65% er meget enige i, at de har et ansvar for at lære deres børn om et godt onlineliv.
• 27% er meget enige i, at de selv lever op til det ansvar.
• 35% er enige eller meget enige i, at det kan være svært at tale med deres børn om deres onlineliv.
• 75% har talt med deres barn om livet online inden for den seneste måned – for resten er det længere tid siden.
• De primære årsager til ikke at tale oftere med børnene om deres onlineliv er, at børnene ikke har lyst (32%), og at forældrene ikke har nok viden (24%).
• 62% vil gerne blive bedre til at vejlede deres barn i det gode onlineliv.
Kilde: It’s A Fact og UserNeeds for Red Barnet

5 gode råd: Sådan taler du med dit barn om livet på nettet
1. Vis oprigtig interesse for dit barns onlineliv. Undgå et halvårligt forhør, og lad i stedet det digitale blive en naturlig del af den daglige snak.
2. I stedet for at spørge ’Hvad har du lavet i dag?’ ved middagsbordet, så spørg: ’Hvad har du liket i dag?’. Det viser, at du interesserer dig for dit barns liv online på lige fod med skole, fritidsaktiviteter, klub osv. Spørgsmålet giver dig indblik i, hvad der interesserer dit barn, og samtidig tvinger det jer begge til at reflektere over god opførsel på de sociale medier.
3. Husk, at i bund og grund handler dit barns digitale liv om de samme følelser som i den fysiske verden. Børn vil gerne have råd og vejledning om venskaber, uvenskaber, kærlighed, kærester, grænser, konflikter, mobning, fis og ballade. Så glem det digitale for en stund, og del ud af de erfaringer, du som voksen selv har med i bagagen.
4. Brug fem minutter – eller mere – på at sætte dig ind i de digitale platforme, dit barn bruger. Du skal vide, at der er noget, der hedder Snapchat og YouTube, og at dit barn sikkert følger nogle specifikke youtubere eller personer på fx Instagram. Spørg fx: Hvis jeg/bedstemor/onkel Hans var en youtuber, hvad skulle min eller deres YouTube-kanal så handle om?
5. Tal med dit barn om, hvilken betydning deres digitale adfærd kan have for dem selv og andre. Støt dit barn i at være modig og sige fra og bede om hjælp fra en voksen, hvis han/hun selv eller andre bliver krænket eller mobbet på nettet. I kan søge hjælp i Red Barnets rådgivning SletDet på www.redbarnet.dk/sletdet eller på www.redbarnet.dk/sikkerchat.

Om Red Barnets landsindsamling
Søndag den 1. september 2019 samler Red Barnet ind ved den årlige landsindsamling, og pengene går bl.a. til at forbedre dialogen mellem børn og forældre om onlinelivet.