FN-topmøde og Løkkes
milliard kan blive godt nyt
for verdens flygtningebørn

19-09-2016
NYHED

I dag vedtager FN en erklæring, som er et vigtigt skridt for verdens mest udsatte børn. Red Barnet glæder sig især over erklæringens løfte om at sikre flygtningebørn bedre uddannelse og beskyttelse og giver samtidig en applaus til den milliard kroner, som Lars Løkke Rasmussen har med til topmødet. De danske penge går nemlig også til at styrke verdens mest sårbare befolkningsgruppe: De 30 millioner børn, der er på flugt lige nu.

Når verdens regerings- og statsledere mødes til FN-topmøde i New York i dag, skriver de under på en erklæring, som indeholder flere lyspunkter for klodens flygtningebørn. Det er første gang, verdens ledere mødes i et forsøg på at håndtere flygtninge- og immigrationskrisen. Hvis erklæringens ord omsættes til handling, kan det give børn på flugt en lysere fremtid.

 

– I øjeblikket lever hele 30 millioner børn i verden på flugt fra deres hjemland, fra deres vante omgivelser, fra den tryghed, som børn har krav på og brug for. De bliver revet op med rode og tvinges til at forlade deres skole, venner og i mange tilfælde deres familier for at søge tilflugt et fuldstændig fremmed sted. De børn må og skal vi hjælpe, siger generalsekretær i Red Barnet Jonas Keiding Lindholm.

Derfor hæfter han sig ved, at FN-erklæringen indeholder et løfte om at sikre skolegang til flygtninge- og immigrationsbørn inden for få måneder. Han bifalder samtidig, at den milliard kroner, som den danske statsminister Lars Løkke Rasmussen har med til topmødet i New York, skal bruges på humanitær hjælp i nærområderne, hvor langt de fleste flygtningebørn opholder sig.

– Børn på flugt er den allermest sårbare befolkningsgruppe i verden. Det er dem, der løber den største risiko, når de i desperation forlader deres hjem til fordel for en uvis og usikker fremtid. De er lette ofre for vold og overgreb, misbrug og udnyttelse. Samtidig har alt for mange af børnene ikke været i skole i årevis. Det er ikke blot umenneskelige vilkår her og nu for de børn. Det er tyveri af deres fremtid, siger Jonas Keiding Lindholm.

Hjælp til flygtningebørnene i nærområderne

Red Barnets generalsekretær understreger, at FN-erklæringen og den danske milliard, som skal bruges til humanitær bistand i nærområderne, kommer til at hjælpe netop disse ekstremt udsatte børn, så de ikke skal sætte livet på spil ved at drage ud på en lang og farlig flugt til eksempelvis Europa. I stedet får de hjælp, beskyttelse og adgang til bedre uddannelse, dér hvor de opholder sig. Det er en investering i de 30 millioner børns fremtid.

Red Barnet arbejder for, at intet barn skal holdes ude af skolen i mere end fire uger på grund af eksempelvis krig. Skolegang er altafgørende for et barns liv, og derfor ligger netop uddannelse generalsekretæren meget på sinde.

– I dag går 60 procent af verdens flygtningebørn slet ikke i skole, og jo længere tid de er væk fra skolebænken, jo større er risikoen for, at de aldrig nogensinde kommer tilbage. Med hurtig genetablering af skolegang sikrer vi ikke kun børnene læring, men også en form for normalitet og nogle rammer, hvorunder de kan udvikle sig, trives og bearbejde de traumer, som et liv på flugt ofte bærer med sig. Skolegang og uddannelse giver dem kort sagt håb for fremtiden, siger Jonas Keiding Lindholm.

Jonas Keiding Lindholm er selv til stede i New York som en del af den officielle danske folketingsdelegation under FN’s generalforsamling.

Se flere nyheder fra Red Barnet