Flygtningebørn med traumer får hjælp i naturen

29-06-2017
NYHED

Det øger trivslen og skaber bedre relationer i familien, når flygtningebørn med traumer kommer ud i naturen og laver sociale aktiviteter. Potentialet for direkte traumebehandling i naturen er stort. Det viser projektet Ud af krigens skygge, som Red Barnet og Afdeling for Traume- og Torturoverlevere, Psykiatrien i Region Syddanmark, står bag. Samarbejdet mellem det offentlige og civilsamfundet giver et ekstra skub.
 
Når traumatiserede flygtningefamilier mødes i naturen og bager snobrød, fanger fisk eller besøger en bondegård, så trives de ikke kun bedre og opbygger robusthed. De får også en bedre sundhedsmæssig behandling af deres traumer.

Det viser den første evaluering af projektet Ud af krigens skygge, som Red Barnet og Afdeling for Traume- og Torturoverlevere (ATT), Psykiatrien i Region Syddanmark, står bag. Evalueringsrapporten, som LG Insight har udført, viser samtidig, hvordan kompetencer fra det offentliges fagfolk og Red Barnets frivillige kan flettes sammen til en god og effektiv indsats.

Børnene i projektet har ofte selv traumatiserende oplevelser med i bagagen, eller også er de sekundært traumatiserede gennem en opvækst hos svært traumatiserede forældre, der har oplevet krig, flugt eller tortur. Mindst en af forældrene er diagnosticeret med PTSD.

Red Barnets generalsekretær, Jonas Keiding Lindholm, glæder sig over, at resultaterne af indsatsen for traumatiserede flygtningebørn i naturen er så lovende.
 
– Ud af krigens skygge er det første projekt af sin slags i Danmark, og vi er så glade for at se, hvordan det styrker både familierne og behandlingen af deres traumer. Børnene har store udfordringer og er meget sårbare. Og det har vist sig, at samarbejde mellem frivillige, fagprofessionelle og forældre er utrolig gavnligt for denne gruppe af børn, som der i dén grad mangler tilbud til, siger Jonas Keiding Lindholm.

Nye venner og oplevelser
Den nye rapport om Ud af krigens skygge bygger på interview med børn, forældre, frivillige og fagfolk. Børnene fortæller blandt andet om, at de har fået nye venner gennem projektet, at de lærer nyt ved for eksempel at prøve at ride på heste, svømme eller snitte i træ, og at de glemmer alt det negative, når de er udenfor. Og så får de nye oplevelser sammen som familie.

– Det bedste er, at man rigtigt kan lege som familie, fortæller et af børnene.

Forældrene peger på, at det har en beroligende effekt på dem at være udenfor, og at de er taknemmelige over, at de frivillige bruger deres fritid på dem. Det giver forældrene tryghed, at der er andre voksne til at tage over på aktiviteterne, hvis forældrene selv har brug for en pause. Og så gør det dem glade at se deres børn glade i naturen. Som en af forældrene siger:

– For børnene er det bedst, når det er udenfor. De skal gå væk fra det, de har oplevet, før vi kom til Danmark – krig, larm, skyderi. Det kan de bedst, når de er udenfor og kommer ud i frisk luft.

Børnenes robusthed opbygges
I projektet lægges der stor vægt på at øge børnenes resiliens – altså deres forudsætninger for at klare sig på en positiv måde på trods af svære opvækstbetingelser. Eva Skytte, der er projektleder på Ud af krigens skygge i Red Barnet, forklarer, at naturen kan bidrage med noget helt særligt i den sammenhæng.

– Natur og friluftsliv skaber et rum med ro og muligheder for udfoldelse, som har en god indvirkning på børn og forældre, der er traumatiserede. Der er mindre larm i naturen, og man kan trække sig lidt tilbage uden at melde sig ud af fællesskabet. Dette projekt indikerer helt klart, at det styrker familierne at være med i sjove, trygge og inkluderende aktiviteter under de grønne træer og den blå himmel, siger Eva Skytte.

Projektet viser også, at der er et stort potentiale i at lave direkte traumebehandling i naturen. Aktiviteterne bygger bro ind i behandlingen og skaber tillid til fagpersonerne. For eksempel er forældrenes sociale angst som følge af deres PTSD blevet gradvis mindre, og deres evne til at danne relationer er blevet bedre.

Familieterapeut og socialrådgiver Knud Eschen, ATT, Psykiatrien i Region Syddanmark, fortæller:

– Det giver rigtig god mening at bruge naturens rammer, da mange af de traumatiserede flygtninge, vi behandler, har oplevet livsfarlige situationer, der er forbundet med skove, havet, marker mv. Ved at bruge naturen som udgangspunkt for oplevelsesklubberne og sommerlejrene får vi mulighed for at lave en traumeeksponering. På den måde får vi koblet nye, positive oplevelser op på det at færdes i naturen. Vi oplever, at det styrker relationerne i familierne, og at forældrene genvinder deres identitet som far og mor. Børnene ser deres forældre i en anden kontekst end bare at være syg, siger Knud Eschen.

Psykiatrien i Region Syddanmark er glad for det unikke samarbejde, som ATT og Red Barnet har fået:  

– Med projektet når vi længere ud, både i forhold til frivilliges muligheder for at komme tættere ind på livet af familierne, hvilket styrker integrationen og forståelsen for mennesker med PTSD. Og vi får også et andet og bredere fundament til vores behandling – en ekstra dimension, vi normalt ikke har med i behandlingen på afdelingen, siger afdelingschef Ulla Wernberg-Møller, ATT, Psykiatrien i Region Syddanmark.

Om projektet Ud af krigens skygge
• Projektet Ud af krigens skygge startede i 2011 og bruger natur og friluftsliv som ramme for at styrke børn og unge i traumatiserede familier.
• Målgruppen er børn med risiko for både primær og sekundær traumatisering, der lever i familier, hvor mindst en af forældrene er diagnosticeret med PTSD. Projektet omfatter både børn i flygtningefamilier og børn i danske familier med forældre, der er veteraner.
• Projektet kører i øjeblikket med familieoplevelsesklubber i fire kommuner: Odense, Vejle, Fredericia og Varde. Næsten 50 familier er tilknyttet projektet. Senere i år starter endnu en familieklub i Haderslev.
• En familieoplevelsesklub består af en gruppe på cirka 10 familier, 10 frivillige og en fagperson fra ATT. I hver klub er der planlagt 8-10 endagsture om året samt en sommerlejr. De frivillige står for planlægning og gennemførelse af aktiviteterne støttet af fagpersoner fra ATT og Red Barnet.
• Projektet er finansieret af satspuljemidler fra det daværende Ministerium for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale forhold. En mindre del er finansieret af Friluftsrådet, Miljøministeriet og Arbejdsmarkedets Feriefond.

Citater fra rapporten
Børn:
”Det er kedeligt bare at være hjemme. Så det er sjovt at møde andre på turene. På turene er der flere voksne, der kan kigge efter børnene, så man kan lave noget. Det er nogle søde voksne, der er med på turene”.

Forældre:
”Jeg fiskede også, da vi boede i Syrien, så det har jeg godt styr på. Vi har været vant til at være meget udenfor. Det var vi også i vores hjemland, så turene har været med til at gendanne alt igen. Siden vi kom til Danmark, har vi ikke været udenfor”.
”Det betyder meget for os, at vi som forældre kan opleve noget sammen med vores børn. Vi har smerter i kroppen, og det forhindrer os i at følge med, når børnene leger. Men klubben giver os mulighed for at lave noget sammen med vores børn, fordi der er andre voksne til stede”.
”Tilbuddet giver os mulighed for at komme hjemmefra. Man glemmer alt om, at man har ondt, når man er med. Det er glæde for sjælen, der får en til at glemme smerter. Vi er meget taknemmelige over, at vi må være med i klubben. Ellers ville vi ikke have råd til at komme ud hjemmefra”.

Frivillige:
”Jeg oplever, det er rigtig godt, at klubben er udenfor, fordi fædrene kan gå, når det bliver for meget for dem. Når det er ude i naturen, så opdager børnene måske ikke på samme måde, at fædrene går, og de bliver ikke utrygge og kede af det. Det ville være meget tydeligt, hvis det var et lokale, som de forlod”.

Foto: Maria Brus Pedersen/Psykiatrien i Region Syddanmark