Flygtningebørn lever under alarmerende forhold på græske øer

22-09-2017
NYHED

De græske øer oplever et øget antal af nytilkomne flygtninge. Det skaber en alvorlig overbefolkning, så flere familier må bo sammen i små telte, babyer er tvunget til at sove på jorden og børn er ekstremt udsatte for vold og overgreb.

 

I september er der indtil videre ankommet næsten 200 mennesker til de græske øer hver dag - de fleste på flugt fra krigsområder i Syrien og Irak. Det er det højeste antal siden marts 2016. Flere end 6.000 mennesker er ankommet siden begyndelsen af august - cirka 40 procent er børn.

Situationen har presset flygtningefaciliteterne på de græske øer til det yderste. Familier med børn bliver nødt til at leve i midlertidige hjem med vandmangel, dårlig hygiejne og utilstrækkelige toiletforhold. Rotter og insekter har inficeret beboelsesområderne, og improviserede elektriske installationer udgør en stor fare for børn.

- Efter to år med denne krise ser vores medarbejdere stadig familier, der må dele et fempersoners telt med andre familier, og børn og babyer, der sover på jorden. Syge børn kan ikke komme til lægen, fordi der ikke er læger nok. Det er ikke et sikkert miljø, og det sætter børns sundhed og trivsel i fare, siger Red Barnets generalsekretær Jonas Keiding Lindholm.

Lange ophold i lejrene er til stor skade for børn
Overbelægningen gør lejrene yderst usikre for børn, og Red Barnets medarbejdere melder om et stort omfang af vold og misbrug af børn. Opholdet i lejrene udsætter børn psykisk og kan medvirke til øget stress og angst, følelse af håbløshed, depression og selvskade. Det dokumenterer en Red Barnet-rapport fra marts.

Næsten 10.000 mennesker er indkvarteret i modtagelsescentre, såkaldte hotspots, som har en samlet kapacitet til kun 5.576 mennesker. På Samos bor flere end 2.800 mennesker på et modtagelses- og identifikationscenter, der er beregnet til højst 700 personer. Næsten 600 børn, herunder 76, der er uledsagede eller adskilt fra deres familier, lever under disse forhold. 

Flygtninge skal blive i modtagelsescentrene, mens deres asylsag bliver behandlet, og det er en yderst langsommeligt proces. Det betyder, at de fleste mennesker er fanget i lejrene i lang tid. 

- Usikkerheden om deres fremtid og de vanskelige levevilkår presser folk til det yderste - især dem, som allerede har oplevet traumatiske begivenheder i deres hjemland, siger Jonas Keiding Lindholm.

Forholdene bør forbedres øjeblikkeligt
Red Barnet mener, at den græske regering bør gøre mere for at lette presset på de overfyldte lejre og forbedre forholdene ved give flygtninge mulighed for at flytte til fastlandet. Indsatsen for at forbedre modtagelsesforholdene og sikre børns sikkerhed bør også fremskyndes.

- Vi er i Red Barnet yderst bekymrede over, at de humanitære behov på øerne stiger, samtidig med at tilgængeligheden af vigtige tjenester falder. Derfor opfordrer vi donorer og den græske regering til at sikre, at der stilles midler til rådighed for at garantere, at den nødvendige humanitære indsats på øerne kan fortsætte, så børn og deres familier har adgang til de basale tjenester, de har brug for, siger Jonas Keiding Lindholm.

Red Barnet har arbejdet med hjælp til flygtninge i hele Grækenland siden august 2015.

Foto: Anna Pantelia/ Red Barnet