Flygtningebørn i
modtageklasser får
hjælp i nyt stort projekt

07-12-2017
NYHED

En stor andel af de flygtninge, der kommer til Danmark, er børn, og samtidig er mange af dem meget sårbare. Red Barnet igangsætter nu med støtte fra Egmont Fonden og Novo Nordisk Fonden en ny indsats, som skal give psykosocial støtte til nytilkomne flygtningebørn i modtageklasser. Projektet hedder ’Fra flugt til skolegang’ og vil på fire år nå ud til 6.000 flygtningebørn i 35 kommuner.

Oplevelser med krig, katastrofer og flugt giver mentale ar hos flygtningebørn. Mange af dem er traumatiserede, omsorgssvigtede eller trives dårligt. Og når der måske kun skal lyden af en skoleklokke til at gøre dem bange, kan det naturligvis også være svært at modtage læring.

De børn får nu hjælp gennem et nyt stort projekt – ’Fra flugt til skolegang’ – som Red Barnet lancerer med støtte fra Egmont Fonden og Novo Nordisk Fonden. Indsatsen består af psykosocial støtte til nytilkomne flygtningebørn i modtageklasser og andre skoletilbud i grundskolen, og formålet er blandt andet at fremme børnenes trivsel og livsduelighed, så de kan tilegne sig læring og begå sig i det danske samfund på længere sigt.

Red Barnets generalsekretær, Jonas Keiding Lindholm, glæder sig over, at projektet, der er det første af sin slags i Danmark, nu rulles ud. På den måde kommer Red Barnets mangeårige internationale erfaringer med psykosocial støtte til børn i krisesituationer nu flygtningebørn i Danmark til gavn.

– Vi skylder de nytilkomne flygtningebørn at gøre noget, for de er nogle af de mest sårbare børn i det danske samfund. Derfor er jeg også glad for, at vi i et ambitiøst samarbejde med fonde og kommuner laver en helhedsorienteret indsats, hvor børnenes forældre, lærere og pædagoger inddrages for at give flygtningebørn en reel mulighed for at udvikle sig både personligt og fagligt i skolen, siger Jonas Keiding Lindholm.

Flygtningebørn har akut behov
Red Barnets afdækning viser et akut behov for psykosocial støtte målrettet nytilkomne flygtningebørn i modtageklasser. Børn udgør en stor andel af de flygtninge, der kommer til Danmark, og samtidig tyder alt på, at børnene er meget sårbare.

– Børn på flugt udsættes for voldsomme og traumatiserende oplevelser. Derudover går de glip af skolegang i lange perioder, får store læringshuller og lavt selvværd. Med bevillingen vil Egmont Fonden bidrage til, at flygtningebørnene sikres den nødvendige psykosociale støtte og får en så god start i skolen, at de på længere sigt bliver i stand til at gennemføre en ungdomsuddannelse, siger Henriette Christiansen, Direktør i Egmont Fondens Støtte- og Bevillingsadministration.

Også Novo Nordisk Fonden ønsker at sætte ind over for den udsatte gruppe af børn.

– Med bevillingen ønsker Novo Nordisk Fonden at bidrage til at forbedre nyankomne børns trivsel, kompetencer og læring. Projektet baserer sig på internationalt anerkendte metoder og adresserer, hvordan landets kommuner kan blive endnu bedre til at levere vigtig støtte og målrettet læring til en udsat målgruppe, siger Thomas Alslev Christensen, Head of Operations i Novo Nordisk Fonden.

Egmont Fonden og Novo Nordisk Fonden har bevilget henholdsvis 6.225.391 kroner og 6.000.000 kroner til projektet, der løber over fire år. Projektet skal nå 6.000 flygtningebørn i 35 af landets kommuner.