Nyheder

Fasthold pigerne i skolen og stop 50 millioner børneægteskaber

50 millioner børneægteskaber kan stoppes frem mod 2030. Det kræver, at alle piger får mulighed for at gennemføre deres skolegang, men vi er alarmerende langt fra målet. Derfor råber Red Barnet på handling nu; børn skal og må ikke blive gift.

Hvis vi ikke kommer ud af starthullerne og sætter målrettet ind nu, vil 10 millioner piger blive gift i 2030 - to millioner af dem endda før de er fyldt 15 år. Det viser Red Barnets rapport Working Together to End Child Marriage, som udkommer i anledningen af FN's Internationale Pigedag i dag.

- Udviklingen går den forkerte vej. Vi har i verdenssamfundet givet hinanden håndslag på at udrydde børneægteskaber i 2030. Skal vi ændre billedet for pigerne, er det nødvendigt at accelerere indsatsen nu. Alle piger har ret til at bestemme over deres egen krop, og hvem de vil dele livet med. Alt andet er tyveri af deres barndom og fremtidsmuligheder, siger Red Barnets generalsekretær Jonas Keiding Lindholm.

Rapporten fra Red Barnet viser, at 134 millioner piger vil blive gift frem til 2030, hvis vi ikke handler nu. Det betyder, at der vil blive indgået 10 millioner børneægteskaber om året i 2030.

Uddannelse forhindrer tyveri af pigers barndom og fremtid
Red Barnet arbejder målrettet med at undervise og uddanne mødre og piger for at ændre den kultur, der gør børneægteskaber til en legitim løsning. Blandt andet i Za'atari-flygtningelejren i Jordan, hvor 17-årige Sarah og hendes familie har søgt tilflugt fra krigen i Syrien.

Efter to år, hvor Sarah ikke kunne komme i skole, besluttede hun sig for at blive gift. Hun så det som den eneste mulighed for at bidrage til familiens økonomi. Hun nåede dog aldrig at føre beslutningen ud i livet, for efter et forløb med Red Barnet, hvor Sarah og hendes mor blev undervist i rettigheder og ligestilling, blev det anstrengte forhold i familien blødt op. Sarah brød forlovelsen og vendte tilbage til skolen for at tage sin økonomiske fremtid i egen hånd.

- Vi skal sikre, at flere piger i hele verden får hjælp og støtte til at træffe den samme beslutning som Sarah og hendes familie. Det kræver vi giver pigerne og deres familie muligheden for at vælge en uddannelse frem for ægteskab, siger Jonas Keiding Lindholm.

Rapporten understreger, at uddannelse er en afgørende faktor i kampen for at udrydde børneægteskaber. Den viser, at hvis alle piger gennemførte en uddannelse svarende til en dansk folkeskole, ville 50 millioner børneægteskaber slet ikke blive indgået i 2030.

Kræver opgør med traditioner
Det er typisk piger fra fattige familier, der strander i et børneægteskab - udbredelsen er 76 procent hyppigere blandt den fattigste femtedel af verdens befolkning. Antallet af børneægteskaber stiger også i humanitære kriser, hvor familiernes økonomiske muligheder er begrænsede. Her kan det være en desperat og kortsigtet udvej at gifte sin datter bort for at få en medgift. Sociale normer og kulturelle traditioner spiller også ind.

- Vi skal presse på for at gøre op med de kønsroller, der begrænser pigers muligheder for at tjene deres egne penge, og med traditioner som medgift, der betyder, at pigers økonomiske sikkerhed hænger sammen med et ægteskab. Pigerne skal blive i skolen og få en uddannelse, så de kan sikre deres egen økonomiske fremtid, siger Jonas Keiding Lindholm.


Konklusioner fra rapporten:

  • Selvom der gennem det seneste årti er blevet forebygget omkring 25 millioner børneægteskaber, er der ikke et eneste udviklingsland, der er klar til at møde FN's verdensmål om at udrydde børneægteskaber i 2030.

  • Fortsætter udviklingen i samme takt som i dag, vil 134 millioner piger under 18 år blive gift mellem 2018 og 2030. Næsten 10 millioner piger vil blive gift alene i 2030 - flere end to millioner af dem vil være under 15 år.

  • Først i 2084 vil alle børn i verden have gennemført en uddannelse, der svarer til en dansk folkeskole - det er mere end 50 år senere end målsætningen.

  • En Red Barnet-undersøgelse i Niger - som har den højeste rate af børneægteskaber i verden - viser, at piger, som ikke kommer i skole, er i større risiko for at havne i et børneægteskab, komme til at lide af underernæring og blive gravide, før de fysisk og mentalt er parate.