Nyheder

Fælles opråb: Akut opgave at sikre børn digitalt under corona-nedlukningen

Nedlukningen øger børn og unges behov for at vide, at de kan få hjælp via Red Barnets SletDet-rådgivning, hvis de oplever krænkelser eller mobning på nettet. I en tid, hvor mange børn bruger langt flere timer alene online, skal fagfolk og forældre være ekstra opmærksomme – ikke mindst på de udsatte børn, lyder det i et fælles opråb fra Social- og Indenrigsminister Astrid Krag og Red Barnets Johanne Schmidt-Nielsen.

Når skoler og fritidsaktiviteter er lukket, og børn og unge bruger mange flere timer alene foran skærmen, er det afgørende, at de ved, hvor de skal gå hen, hvis de har brug for hjælp i deres digitale liv.

Social- og indenrigsminister Astrid Krag siger:

- Vi har fulgt sundhedsmyndighedernes anbefalinger og gennemført en ny delvis nedlukning af landet for at få smittespredningen under kontrol. Det har betydet, at mange skolebørn er sendt hjem til digital undervisning, og fritidslivet er sat på standby. Derfor skal vi nu være ekstra opmærksomme på, at børn sidder mere alene foran skærmen derhjemme. Særligt børn i udsatte familier.

Derfor er Social- og Indenrigsministeriet og Red Barnet gået sammen for at sikre, at børn, unge og forældre ved, at de kan få hjælp via Red Barnets SletDet-rådgivning.

Generalsekretær i Red Barnet Johanne Schmidt-Nielsen siger:

- Vi har en kæmpe opgave med at beskytte børn og unge bedre på nettet. Mange børn og unge er meget alene digitalt og taler ikke med voksne om, hvad der sker i deres online virkelighed. De ved ikke, hvor de kan få hjælp, hvis de oplever noget ubehageligt som deling af billeder, de ikke har lyst til at få delt, afpresning eller mobning. Corona-isolationen har kun gjort den opgave endnu vigtigere.

Hos Red Barnets SletDet-rådgivning sidder professionelle børnefaglige med indgående kendskab til sociale medier og børn og unges digitale liv klar til at hjælpe børn og unge bl.a. med at få slettet billeder og videoer, begrænse delingerne og anmelde krænkelserne til sociale medier og politiet. Børnene får også støtte og psykologisk førstehjælp i den svære tid, som ofte følger efter en digital sexkrænkelse.

Red Barnet har lanceret SoMeDigMig - en app til alle forældre, der gerne vil forstå deres børns digitale liv bedre. Mange forældre vil gerne tale med deres børn om børnenes liv på digitale medier. Men en del forældre føler sig usikre og i tvivl om, hvad de skal gøre, fordi børnenes digitale liv foregår i en 'hemmelig' og lukket verden, som de ikke kender. SoMeDigMig skal inspirere forældre og børn til at have gode samtaler om børnenes digitale verden.

- Samtaler om det digitale liv kan være vanskelige at tage. Forhåbentligt kan SoMeDigMig-appen bidrage til, at samtaler om børnenes digitale liv bliver en naturlig del af hverdagen. Fordi vi er nødt til at tage snakken med vores børn, så vi bedre kan hjælpe dem, siger Astrid Krag.

Særlig opmærksomhed på børn i udsatte familier
Social- og Indenrigsministeren og Red Barnet har siden forårets store nedlukninger haft en særlig opmærksomhed på at hjælpe børn i udsatte familier, der bliver særligt hårdt ramt af isolationen. Både via en lang række sociale aktiviteter og konkret hjælp til udsatte familier, men også med fokus på beskyttelsen af børn mod digitale krænkelser.

- I foråret så vi, at isolationen førte til ensomhed blandt mange børn og unge. Derfor har vi støttet en lang række organisationer og initiativer, der skal bekæmpe ensomhed. For børn i udsatte familier kan ensomheden ramme særligt hårdt. Børn skal ikke stå alene med svære problemer – særligt ikke i juletiden, hvor der kan være forventninger om familiehygge og nærvær, der ikke altid bliver indfriet. Her kan en digital livline være afgørende, hvis man pludselig ikke kan bunde i det digitale univers, siger Astrid Krag

Tidligere på året viste tal fra Rigspolitiet og EUROPOL, at flere børn og unge blev udsat for digitale krænkelser under corona-krisen.

- Vi ved, at børn, der føler sig ensomme, er særligt sårbare over for krænkelser og grooming på nettet. Voksne krænkere går i deres manipulation af børnene bevidst efter de børn, der savner voksenkontakt, opmærksomhed og omsorg. Derfor har vi brug for, at alle fagfolk, lærere og pædagoger fortæller børn, at de kan få hjælp og rådgivning hos SletDet, siger Johanne Schmidt-Nielsen

FAKTA

Socialministeriet støtter arbejdet for udsatte børn i en coronatid
Social- og Indenrigsministeriet har i forbindelse med corona-krisen og siden den første nedlukning i marts 2020 støttet Red Barnets beredskab for udsatte børn og deres familier. Herunder sommerlejre, SletDet-rådgivningen, uddeling af krea-pakker, omsorgsopkald og en lang række andre aktiviteter.

Red Barnets SletDet-rådgivning

  • Red Barnets rådgivning SletDet er et gratis og fortroligt tilbud til børn og unge, der har været udsat for digitale sexkrænkelser eller andre ubehagelige og grænseoverskridende oplevelser på nettet. Forældre og fagpersoner kan også henvende sig.
  • Rådgivningen blev oprettet i 2016 og består blandt andet af psykologer, socialrådgivere og en tidligere efterforsker i politiet.
    Børn og unge kan få hjælp til at slette billeder og videoer, begrænse delingerne og anmelde krænkelserne til sociale medier og politiet. De tilbydes også emotionel støtte og psykologisk førstehjælp i den svære tid, som ofte følger efter at have været udsat for en digital sexkrænkelse.
  • I 2020 har rådgivningen modtaget flere end 1.300 henvendelser indtil videre.
  • I finansloven for 2021 er der afsat 4 mio. kr. årligt i 2021 og 2022 til Red Barnets rådgivningstjeneste SletDet. Midlerne målrettes udvidelse af åbningstiden til fem dage om ugen dag og aften, udbredelse af kendskabet til rådgivningstjenesten gennem oplysningskampagner og iværksættelse af pilotprojekt med støttegrupper for unge, der har været udsat for digitale krænkelser.
  • I den politiske aftale om udmøntning af reserven til foranstaltninger på social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet 2021-2024, er der afsat midler til Red Barnet og Dansk Kvindesamfund, til at styrke rådgivningsindsatsen for ofre for digitale krænkelser. Midlerne skal anvendes til at udbygge samarbejdet mellem de to rådgivningsindsatser, koordinere indsatsen, så der ydes en rådgivning af højt niveau i begge organisationer, samt til vidensopsamling. Målet er, at ofre for digitale krænkelser altid oplever, at de bliver hjulpet videre til den rette specialiserede rådgivning, når de opsøger en af de to organisationer. Der afsættes i alt 3,6 mio. kr. til initiativet i perioden 2021-2024.
  • Læs mere om SletDet på Red Barnets hjemmeside