Nyheder

Fælles opråb: Alle udsatte børn skal have mulighed for et aktivt fritidsliv

Red Barnet, DGI, Dansk Flygtningehjælp og BROEN Danmark har sammen lavet en række anbefalinger til landets kommuner for at få flere udsatte børn ind i fritidslivets fællesskaber.

En ny rapport fra Idrættens Analyseinstitut viser, at 40 kommuner ikke har et tilbud, der skal hjælpe udsatte børn i gang med fritidsaktiviteter.

11-årige Mariam havde svært ved at komme ind på livet af danskerne og den nye kultur. Men da hun begyndte i skole og fik venner, der spillede fodbold, fik hun lyst til også selv at prøve. Nu brænder hun for fodbold og har fået en masse kammerater i klubben.

Mariam er heldig, for hun bor i en kommune, som giver kontingentstøtte til udsatte børn. Hun er en del af Red Barnets indsats ’Plads til Alle’ og er tilknyttet en frivillig fra Red Barnet, som følger hende til og fra fritidsaktiviteten, motiverer fra sidelinjen og sørger for, at både Mariam og hendes forældre er trygge.

Det gør en kæmpe forskel for udsatte børn at være en del af fællesskabet i fritiden. Derfor er Red Barnet, DGI, Dansk Flygtningehjælp og BROEN Danmark gået sammen om at kæmpe for, at alle udsatte børn får mulighed for at få et aktivt fritidsliv. En netop offentliggjort rapport fra Idrættens Analyseinstitut viser, at 40 af landets kommuner ikke har nogen form for kontingentstøtte eller lignende tilbud.

- I DGI arbejder vi målrettet for, at alle børn og unge får lige adgang til foreningslivet. Det gør vi på mange forskellige måder. Og fordi vi vil sikre, at også udsatte børn og unge finder vej til idrætsfællesskabet i vores foreninger, har vi brug for et tæt samarbejde mellem civilsamfund og kommuner. Det er vigtigt, at alle kommuner bidrager ved at prioritere økonomiske ressourcer til støtte af et aktivt fritidsliv, siger DGI’s formand, Charlotte Bach Thomassen.

Flere fattige børn er uden for fællesskabet i foreninger
I dag er der langt flere fattige børn end andre børn, der ikke dyrker idræt i en forening ifølge rapporten ’Børn og unge i Danmark 2018’ fra VIVE. Det skal der ændres på. Samtidig er det vigtigt, at kontingentstøtten ikke står alene, men at der også er vejledning i den rette fritidsaktivitet til barnet, og at der er følgeordninger, hvor frivillige tager barnet i hånden og sikrer, at det kommer godt til og fra fritidsaktiviteten.

- Vi kan simpelthen ikke være bekendt, at så mange børn ikke har en plads på holdet. Alle børn har behov for at være en del af fællesskabet – også i fritiden. Og alle erfaringer viser, at et aktivt fritidsliv styrker børns indlæring, netværk, trivsel og fysiske velvære. Vores frivillige gør en kæmpe forskel for børns fritidsliv hver dag. Men der er brug for mere økonomisk støtte og flere følgeordninger for at få alle børn med, siger Red Barnets generalsekretær, Johanne Schmidt-Nielsen.

Håber på større politisk opbakning til udsatte børn
De fire organisationer har en masse erfaringer med, hvad der virker og ikke virker, og nu er de klar med en række simple, konkrete anbefalinger til kommunerne.

Organisationerne står også parate til konkret at hjælpe med at lave en god lokal løsning i samtlige kommuner, da hver kommune har meget forskellige behov og muligheder.

- Vi vil gerne bygge bro mellem de frivillige og det offentlige for at hjælpe de udsatte børn. Vi ved gennem flere års erfaringer, at fritidsaktiviteter kan være med til at modvirke den ulighed, som findes i socialt udsatte familier, og som er med til at øge børnenes risiko for at ende i en udsat position i voksenlivet, siger BROEN Danmarks formand, Peter Poulsen.

I den nye regerings politiske aftalepapir bliver det nævnt som et specifikt mål at ”udbrede fritidspas til udsatte og børn og unge, så flere får mulighed for at deltage i foreningslivet”. Fritidspasset er en af de støtteordninger, der i dag kun findes i nogle kommuner.

- Det vil være fantastisk, hvis der kommer reel handling bag den politiske hensigtserklæring, så vi fremover får fritidspas i samtlige 98 kommuner. Vores organisationer står klar med hjertevarme frivillige og foreningslivets stærke sammenhold. Sammen med kommunerne kan vi sikre, at alle børn i Danmark får mulighed for at få et godt og aktivt fritidsliv, siger Dansk Flygtningehjælps integrationsdirektør, Josephine Fock.