Nyheder

Regeringens udspil til børnepakke er en milepæl

Dagens finanslovsforslag om at støtte udsatte familier i børnenes første 1000 dage vil gøre en afgørende forskel i børns liv, hvis det vedtages politisk – og civilsamfundets korps af frivillige får en central rolle i de indsatser, der skal sættes i gang.

Børn i udsatte familier får et markant bedre afsæt i livet, hvis familien støttes i barnets helt tidlige udvikling. Derfor er det banebrydende, hvis regeringens forslag om at afsætte en milliard kroner til de første 1000 tage i udsatte børns liv bliver en realitet.

Det er her, at børns grundlæggende færdigheder udvikles – socialt, kognitivt og adfærdsmæssigt. Og her, at støtte til familien kan sikre, at barnet – 24 timer i døgnet – får et bedre afsæt i livet.

- Derfor er regeringens udspil helt rigtigt set. Stor, stor ros til socialminister Mai Mercado og regeringen for dagens udspil. Red Barnet har i årevis kæmpet for politisk fokus på den helt tidlige indsats. Vi ved, at det for alvor er her, vi kan gøre en radikal forskel for børnene og sikre, at de får en bedre livsbane resten af livet. Hvis udspillet bliver vedtaget, står vi med en historisk chance for at ændre tusindvis af børneliv til det bedre. Og det skylder vi børnene, siger Red Barnets generalsekretær Jonas Keiding Lindholm.

Regeringen vil blandt andet investere i et kompetenceløft blandt de sundhedsplejersker, dagplejere og pædagoger, der arbejder med 0-2årige børn i udsatte familier. Her ser Red Barnet det som særligt positivt, at regeringen vil afprøve forskellige interventioner for at øge den samlede viden om effekten af forskellige indsatser.


Frivillige kræfter skal inddrages

Planen er også, at fagpersonalet og frivillige skal besøge børnenes familier derhjemme og på den måde være med til at styrke omsorgen for barnet i de rammer, der har allerstørst betydning for børns udvikling og trivsel.

'Det er helt rigtigt set. I hjemmet er både forældre og børnene i trygge rammer, og det giver et bedre afsæt for at støtte dem i udviklingen af deres indbyrdes relation og styrke forældekompetencerne', siger Jonas Keiding Lindholm.

Red Barnet opfordrer Folketingets øvrige partier til at bakke op om det samlede udspil. Her er det særligt vigtigt, at den kommende børnepakke aktivt sørger for at få inddraget civilsamfundet i de indsatser, der skal sættes i værk.

Konkret står Red Barnet blandt andet klar med ’Småbørnsklubber’, som skaber et neutralt rum, hvor udsatte forældre og fagpersonale kan skabe et stærkere netværk sammen til glæde for børnene i de allerførste leveår. Derudover er Red Barnet aktivt med i Småbørnsalliancen og danner aktivt partnerskaber med alt fra sundhedsplejersker til boligforeninger og fonde, så vi i fællesskab kan løfte børnenes første år.