Nyheder

Flere krænkede børn og unge får hjælp i ny satspuljeaftale

I dag er forhandlingerne om en ny satspuljeaftale faldet på plads. Red Barnet er glad for aftalen, som sætter særligt fokus på børn og unge, der bliver udsat for fysiske, psykiske og digitale overgreb, forebyggelse og oplysning om rettigheder.

– Alt for mange børn og unge bliver udsat for fysiske, psykiske og digitale overgreb. Vi er derfor særligt glade for, at der med satspuljeaftalen nu bliver taget hånd om digitale krænkelser, og at aftalens parter er opmærksomme på, at børn også er ofre for psykisk vold og fokuserer på at beskytte dem. Dermed lever den netop indgåede aftale op til puljens kerneopgave, siger Jonas Keiding Lindholm, generalsekretær for Red Barnet.

Red Barnets rådgivningstjeneste SletDet, hvor børn og unge kan henvende sig, hvis de har oplevet digitale overgreb, får en fast bevilling gennem den nye satspuljeaftale.

– En bevilling på 2 millioner kroner hvert år de kommende fire år til SletDet kommer til at gøre en betydelig forskel for børn og unge, som oplever digitale sexkrænkelser. Krænkelserne har alvorlige negative konsekvenser – både psykisk, socialt og fagligt – og alt for mange børn og unge bliver i dag overladt til sig selv med følelser af skyld og skam, angst og ensomhed. Desværre ved vi, at hjælpen fra SletDet kun når toppen af isbjerget, men med bevillingen fra Satspuljen kan vi hjælpe og støtte langt flere børn og unge, der er blevet krænket på nettet, siger Jonas Keiding Lindholm.

Red Barnets læringsforløb Stærke Sammen, som lærer børn om deres rettigheder, får også en bevilling.

– Børn skal vide, at de har ret til at leve uden fysisk og psykisk vold og til at vide, hvor de kan få hjælp, hvis de bliver udsat for vold. Med midler fra satspuljen får vi nu mulighed for at undervise langt flere børn og også at nå de helt små børn. Det kan forebygge, at børn bliver ekstremt sårbare og går usete og ensomme gennem livet med deres oplevelser, siger Jonas Keiding Lindholm.

Red Barnes aktiviteter for at styrke børn og unge:
SletDet – rådgivningstjeneste for digitalt krænkede

Stærke Sammen – læringsforløb om børns rettigheder