Nyheder

Digital mistrivsel skal bekæmpes i skolerne

I dag sætter hundredvis af skoler landet over gang i arbejdet med digital trivsel og dannelse, når de sammen med Red Barnet markerer Skolernes Trivselsdag. Fokus er i år på digital trivsel, og eleverne bliver undervist i digital dannelse, som kan være med til at forebygge digitale krænkelser. Behovet for mere undervisning er enormt, viser ny undersøgelse fra Red Barnet.

Det skal ikke være grænsen til kommunen eller skoledistriktet, der afgør, om danske børn og unge bliver klædt ordentligt på til at få et trygt digitalt liv. Derfor sætter Red Barnet i dag fokus på børn og unges digitale trivsel, når børnerettighedsorganisationen markerer Skolernes Trivselsdag landet over sammen med tusindvis af elever på de danske grundskoler. Og det er der hårdt brug for.

En ny rapport, som Rambøll har lavet for Red Barnet, viser bl.a., at selvom knap halvdelen af alle danske børn og unge har oplevet en digital krænkelse, så er det forsvindende få, som deler deres oplevelser med en skolelærer. Faktisk er det kun fem procent, som taler med en skolelærer om deres oplevelser.

En digital krænkelse er i undersøgelsen defineret som ubehagelige oplevelser på internettet. Det kan være alt fra, at der bliver talt grimt om andre til deling af private eller intime billeder og videoer uden samtykke.

De seneste tal fra Red Barnets SletDet Rådgivning, der rådgiver børn og unge, som har oplevet digitale krænkelser, peger på samme tendens. I 2021fik SletDet næsten 2.000 henvendelser, hvilket er 50 pct. flere end året før og rekordmange for rådgivningstjenesten.

Red Barnet arbejder derfor for et større fokus på elevernes digitale liv i skolen gennem også forebyggelse af digitale krænkelser. Lige nu er der for stor forskel på, hvordan kommunerne og skolerne griber emnet an. Et arbejde også Børne- og Undervisningsministeriet støtter op om.

- "I dag er mobning ikke længere isoleret til skolegården. De sociale medier betyder, at mobningen nu er rykket helt ind på børneværelset, når skoledagen er slut. Derfor er det afgørende, at både skoler, forældre og civilsamfund lægger arm med disse nye udfordringer i fællesskab. Det er derfor et bredt flertal i Folketinget har aftalt at styrke den digitale dannelse af børn og unge og derfor, Trivselsdagen er et vigtigt initiativ", siger børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil.

Et bredt flertal af Folketingets partier blev i december enige om at afsætte 52,2 millioner kroner til en indsats for at styrke den digitale dannelse af børn og unge.

Red Barnet ser derfor også frem til, at den kommende Digitale Trafikklub for Børn og Unge, som er en del af den politiske aftale fra december, kommer ud til alle børn.

Behov for flere undervisningsmaterialer
På Skolernes Trivselsdag vil de tusindvis af elever, som er tilmeldt Red Barnets markering af dagen, blive undervist i gratis og lettilgængeligt undervisningsmaterialer, som organisationen står bag.

Særligt efter næsten to år med corona, hvor en stor del af elevernes skole- og fritidsliv er blevet flyttet over i den digitale verden som følge af coronakrisen, er det et vigtigt emne at tage fat på.

- "Alle børn skal kunne begå sig trygt og sikkert i den digitale verden på fuldstændig samme måde som i den fysiske. Det kræver, at alle børn i hele landet kontinuerligt bliver undervist i digital, social dannelse og deres ret til beskyttelse. Sådan er det desværre ikke nu", siger stedfortrædende generalsekretær i Red Banet Janne Tynell.

Det er derfor helt afgørende, at alle danske skoleelever kender deres ret til at blive beskyttet online og bliver undervist i den, og at der også findes undervisningsmateriale, som kan ruste skolerne til den opgave.

Trivselsdagen er en landsdækkende begivenhed, og der vil være mulighed for, at pressen kan besøge en af de mange skoler, som i dag markerer Skolernes Trivselsdag sammen med Red Barnet.

Pressekontakt
Johannes Kaas Fallesen, kommunikationsmedarbejder, Red Barnet
Tlf. 40 79 87 83
Mail: [email protected]