Nyheder

DEBAT: Vi risikerer at tabe børns rettigheder på gulvet i kampen mod corona

Af Anne Smith Petersen, International & Politisk Direktør v. PlanBørnefonden og Janne Tynell, Chef for Kommunikation og Politik v. Red Barnet

Corona-krisen og den globale nedlukning har vendt op og ned på livet for millioner af børn i verdens fattige og skrøbelige lande. De kæmper nu med svære tanker og bekymringer, som slet ikke er for børn: Kommer jeg nogensinde tilbage i skole igen? Bliver jeg mon gift bort eller sendt på gaden for at arbejde? Kan mine forældre skaffe nok mad til mig og mine søskende?

Det er derfor afgørende, at vi ikke kun beskytter børn mod COVID-19 – men også imod krisens konsekvenser. Det betyder dels at børns rettigheder skal prioriteres i kampen mod COVID-19. Men det betyder også at vi er nødt til at øge udviklingsbistanden, herhjemme og på globalt plan. Det er både rigtigt og klogt at gøre. Falder bistanden, så kan det koste flere menneskeliv end COVID-19-virussens hærgen i sig selv, samtidig med at de seneste mange års fremskridt vil blive tabt på gulvet. Det må ikke ske.

Som to af Danmarks største internationale børnerettighedsorganisationer arbejder vi tæt med børn og unge i nogle af de mest udsatte områder i verden. I vores COVID-19-indsatser ser vi allerede mange konsekvenser for udsatte børn og unge. Mens det tyder på, at børn og unges helbred i mindre grad bliver direkte påvirket af COVID-19, har pandemien alvorlige konsekvenser for de miljøer, som børn udvikler sig i, for adgangen til mad og basale sundhedsydelser og for deres sikkerhed og skolegang. Med andre ord børns basale rettigheder.

Svage sundhedssystemer og sultkatastrofer

Imens COVID-19 lægger et hidtil uset pres på sundhedsvæsener verden over, er der mange af de lande vi arbejder i, som kun har ganske få respiratorer, og hvor der kun er én læge pr. 20.000 indbygger. Vi har lige nu massivt fokus på adgang til rent vand, hygiejne og værnemidler i de mest udsatte lande. Samtidig er det afgørende at oplyse bredt om forebyggelse, smittespredning og hygiejne, og ikke mindst at bekæmpe misinformation og falske nyheder. Det er vi i fuld gang med sammen med vores lokale samarbejdspartnere. Men der skal mere til, hvis årtiers arbejde for børns rettigheder ikke skal falde fra hinanden.

Vi frygter en fordobling i antallet af kritisk sultne mennesker i udviklingslandene, hvor børn ofte står bagerst i madkøen. Samtidig, så ved vi fra lignende kriser, at der vil ske en stigning i vold og overgreb i hjemmene. Vi opfordrer derfor til, at børns beskyttelse bliver opprioriteret i vores respons til COVID-19 pandemien.

Manglen på adgang til basale sundhedsydelser, herunder også seksuel og reproduktiv sundhed, psykosociale sundhedsydelser mv. - som alt sammen forværres som resultat af corona-krisen - er særligt akut blandt de mest udsatte børn og unge.

De særligt udsatte

Vi er dybt bekymrede over, at flere end 1 milliard børn og unge i hele verden lige nu ikke går i skole på grund af COVID-19 lock down og faren for smittespredning. Imens skolerne er lukkede, stiger desperationen i udsatte familier, og vi frygter derfor, at flere børn og unge udnyttes som arbejdskraft eller bliver gift bort. Det øger risikoen for, at mange børn aldrig vender tilbage til skolen. Derfor skal vi have fokus på, hvordan vi får dem tilbage, når skolerne åbner igen.

Vi er også meget bekymrede over den situation, som de 415 millioner børn, der lever i konflikt-påvirkede områder, nu står i. Særligt de 35 millioner piger og drenge, som er på flugt. Det er helt afgørende, at vi sikrer, at indsatsen for at inddæmme smittespredning ikke bliver på bekostning af at sikre den hjælp, som millioner af børns liv afhænger af.

Vi skal altså ikke alene beskytte børn mod coronavirus, men også imod konsekvenserne af den krise, som virussens hærgen afstedkommer. Derfor skal vi handle akut og humanitært samtidig med, at vi tænker langsigtet og styrker lokalsamfundenes modstandsdygtighed overfor kommende kriser, og det, de bringer med sig.

Børnenes fremtid er på spil.

Debatindlægget blev bragt i Jyllands-Posten 18. maj 2020