Nyheder

DEBAT: Vi kan og skal redde børn med dansk tilknytning i syriske lejre

Regeringen bør straks omgøre sin beslutning om at lade de resterende børn med dansk tilknytning blive tilbage i de syriske lejre. De risikerer at dø i lejrene eller udvikle varige, livsfarlige mén. Bringes de hjem, kan de stadig udvikle sig positivt – til gavn for dem selv og samfundet omkring dem. Johanne Schmidt-Nielsen, generalsekretær i Red Barnet Det er en kæmpe lettelse, at regeringen endelig bragte en 11 måneder gammel forældreløs dreng med dansk tilknytning hjem til Danmark. Han har kæmpet for at overleve, nærmest siden sin fødsel. Lad os håbe, at han nu endelig får en god start på livet. Men opgaven er ikke løst. Der sidder stadig ca. 30 børn med dansk tilknytning tilbage sammen med deres mødre – dem vil regeringen ikke hjælpe hjem til Danmark, lød det i sidste uge. Den udmelding går direkte imod Europa-Parlamentet, der også i denne uge er kommet med en ny og skærpet opfordring til de europæiske lande om at redde egne børn ud af lejrene og hjem. FN, andre internationale organisationer og adskillige eksperter på området har også råbt op om det samme meget længe. Alle børnene i lejrene har været vidner til ekstrem vold, død og ødelæggelse. Alle lever de nu i overfyldte lejre, hvor stemningen er aggressiv, og forholdene livsfarlige. De børn, der har dansk tilknytning, har Danmark mulighed for at redde. Ingen andre kan. De to tilfælde, hvor børn er hentet hjem til Danmark – først den 13-årige dreng før sommeren, og siden den 11 måneder gamle dreng – viser, at det kan lade sig gøre. Adskillige andre lande gik i gang med at repatriere børn og forældre for længe siden, og det fortsætter. Amerikanerne har endda tilbudt at assistere de europæiske lande med evakueringsmissionerne. Red Barnet og andre organisationer i lejrene gør alt, hvad vi kan, for at sikre børns overlevelse og støtte deres trivsel. Men lokalt er der ikke mulighed for at give den intensive psykologiske og psykosociale behandling, som børnene har brug for, hvis de skal undgå at udvikle varige og livsfarlige psykiske mén. Af regeringens egne kriterier for hjemtagelse fremgår det tydeligt, at dette kan komme på tale, hvis børn er i en alvorlig helbredssituation, som ikke kan behandles lokalt, og som kan forvolde permanente mén. Det er netop den situation, som børnene befinder sig i. Den dybt skadelige psykiske påvirkning, som opholdet i lejrene påfører børnene, bør derfor anerkendes af regeringen som tilstrækkelig grund for evakuering sammen med deres mødre. Red Barnet har stillet vores viden til rådighed for de danske myndigheder. Senest har vi præsenteret dem for, hvad vi ved fra erfaring og forskning om de konsekvenser, det har for børn at opholde sig i ekstreme omgivelser som i de syriske lejre. Intens, akut stress i barndommen – især når den står på over længere tid – kan have varige neuro-biologiske konsekvenser. Hjernen oplever toksisk stress, der bringer barnet i overhængende fare for at udvikle kroniske psykiatriske sygdomme til skade for både dem selv og deres omgivelser. Men så galt behøver det ikke at gå. Det viser bl.a. et stort studie fra Harvard Universitet, som over 17 år fulgte den samme gruppe af tidligere børnesoldater i Sierra Leone. Med den rette, intensive hjælp kunne børnene udvikle sig normalt trods den brutalitet, de havde været udsat for. Lignende erfaringer har Red Barnet fra vores arbejde – fra børnesoldater i Uganda til krigshærgede, eksplosive teenagedrenge i tjetjenske flygtningelejre. Børn kan hele, hvis de får professionel og intensiv psykosocial hjælp – og helst sammen med deres nærmeste voksne, hvis de stadig lever. Omvendt ved vi også, at børn, der oplever alvorlige traumer og langvarig eksponering for utryghed, vold og trusler på livet, og som ikke modtager behandling, er i overhængende fare for at udvikle livsfarlige og varige psykiske problemer. Kronisk PTSD, depression, manglende empati, aggressiv og utilregnelig adfærd. Tilstande, der kan være livsfarlige for både dem selv og deres omgivelser. Danmark bør hente børnene med dansk tilknytning hjem fra de syriske lejre nu. Kun her kan myndigheder på forsvarlig vis sætte ind med den rette behandling og vurdere fra sag til sag, hvad der er bedst for det enkelte barn. Det skylder vi børnene. Og det skylder vi os selv.  Debatindlægget er bragt i Jyllands-Posten den 9. december 2019

Regeringen bør straks omgøre sin beslutning om at lade de resterende børn med dansk tilknytning blive tilbage i de syriske lejre. De risikerer at dø i lejrene eller udvikle varige, livsfarlige mén. Bringes de hjem, kan de stadig udvikle sig positivt – til gavn for dem selv og samfundet omkring dem.

Johanne Schmidt-Nielsen, generalsekretær i Red Barnet

Det er en kæmpe lettelse, at regeringen endelig bragte en 11 måneder gammel forældreløs dreng med dansk tilknytning hjem til Danmark. Han har kæmpet for at overleve, nærmest siden sin fødsel. Lad os håbe, at han nu endelig får en god start på livet.

Men opgaven er ikke løst. Der sidder stadig ca. 30 børn med dansk tilknytning tilbage sammen med deres mødre – dem vil regeringen ikke hjælpe hjem til Danmark, lød det i sidste uge. Den udmelding går direkte imod Europa-Parlamentet, der også i denne uge er kommet med en ny og skærpet opfordring til de europæiske lande om at redde egne børn ud af lejrene og hjem. FN, andre internationale organisationer og adskillige eksperter på området har også råbt op om det samme meget længe.

Alle børnene i lejrene har været vidner til ekstrem vold, død og ødelæggelse. Alle lever de nu i overfyldte lejre, hvor stemningen er aggressiv, og forholdene livsfarlige. De børn, der har dansk tilknytning, har Danmark mulighed for at redde. Ingen andre kan. De to tilfælde, hvor børn er hentet hjem til Danmark – først den 13-årige dreng før sommeren, og siden den 11 måneder gamle dreng – viser, at det kan lade sig gøre. Adskillige andre lande gik i gang med at repatriere børn og forældre for længe siden, og det fortsætter. Amerikanerne har endda tilbudt at assistere de europæiske lande med evakueringsmissionerne.

Red Barnet og andre organisationer i lejrene gør alt, hvad vi kan, for at sikre børns overlevelse og støtte deres trivsel. Men lokalt er der ikke mulighed for at give den intensive psykologiske og psykosociale behandling, som børnene har brug for, hvis de skal undgå at udvikle varige og livsfarlige psykiske mén.

Af regeringens egne kriterier for hjemtagelse fremgår det tydeligt, at dette kan komme på tale, hvis børn er i en alvorlig helbredssituation, som ikke kan behandles lokalt, og som kan forvolde permanente mén. Det er netop den situation, som børnene befinder sig i. Den dybt skadelige psykiske påvirkning, som opholdet i lejrene påfører børnene, bør derfor anerkendes af regeringen som tilstrækkelig grund for evakuering sammen med deres mødre.

Red Barnet har stillet vores viden til rådighed for de danske myndigheder. Senest har vi præsenteret dem for, hvad vi ved fra erfaring og forskning om de konsekvenser, det har for børn at opholde sig i ekstreme omgivelser som i de syriske lejre. Intens, akut stress i barndommen – især når den står på over længere tid – kan have varige neuro-biologiske konsekvenser. Hjernen oplever toksisk stress, der bringer barnet i overhængende fare for at udvikle kroniske psykiatriske sygdomme til skade for både dem selv og deres omgivelser.

Men så galt behøver det ikke at gå. Det viser bl.a. et stort studie fra Harvard Universitet, som over 17 år fulgte den samme gruppe af tidligere børnesoldater i Sierra Leone. Med den rette, intensive hjælp kunne børnene udvikle sig normalt trods den brutalitet, de havde været udsat for. Lignende erfaringer har Red Barnet fra vores arbejde – fra børnesoldater i Uganda til krigshærgede, eksplosive teenagedrenge i tjetjenske flygtningelejre. Børn kan hele, hvis de får professionel og intensiv psykosocial hjælp – og helst sammen med deres nærmeste voksne, hvis de stadig lever. Omvendt ved vi også, at børn, der oplever alvorlige traumer og langvarig eksponering for utryghed, vold og trusler på livet, og som ikke modtager behandling, er i overhængende fare for at udvikle livsfarlige og varige psykiske problemer. Kronisk PTSD, depression, manglende empati, aggressiv og utilregnelig adfærd. Tilstande, der kan være livsfarlige for både dem selv og deres omgivelser.

Danmark bør hente børnene med dansk tilknytning hjem fra de syriske lejre nu. Kun her kan myndigheder på forsvarlig vis sætte ind med den rette behandling og vurdere fra sag til sag, hvad der er bedst for det enkelte barn. Det skylder vi børnene. Og det skylder vi os selv.

 Debatindlægget er bragt i Jyllands-Posten den 9. december 2019