Nyheder

DEBAT: Vi har ikke gjort nok, før alle børn og deres mødre er hentet hjem fra lejrene

Regeringen kan ikke vælge rettigheder til og fra efter forgodtbefindende, men bør omgående bringe alle børnene hjem sammen med deres mødre.

Af Janne Tynell, stedfortrædende generalsekretær i Red Barnet, og Fionnuala Ni Aolain, FN’s særlige rapportør for fremme og beskyttelse af menneskerettigheder

Det er nu en måned siden, at regeringens Task Force Evakuering (TFE) kom med sin længe ventede rapport om situationen for de i alt 19 dansktilknyttede børn og deres 6 mødre, som lige nu opholder sig under kummerlige forhold i 2 fangelejre i det nordøstlige Syrien.

Speciallægerne fra TFE fastslår, at alle de tilsete børn har symptomer på angst, og flere af dem er underernæret. De er frihedsberøvet og har hverken adgang til uddannelse eller sundhedsbehandling, ligesom deres sikkerhed er truet. Derfor er det særdeles positivt, at regeringen har taget anbefalingerne fra TFE til sig og nu vil hente 14 af børnene og deres tre mødre til Danmark.

Det er imidlertid dybt kritisabelt, at regeringen er parat til at efterlade de sidste fem af børnene, der har dansk indfødsret, medmindre deres tre mødre frivilligt lader sig adskille fra dem. Regeringen afviser nemlig at hjemtage de tre mødre, efter de danske myndigheder har frataget dem deres danske statsborgerskab. Inddragelsen af kvindernes statsborgerskab er sket helt uden rettergang. Dette er uforeneligt med Danmarks forpligtelser til at sikre en grundig og retfærdig retsproces med en meningsfuld deltagelse af de involverede parter.

Hvis man profilerer sig på at ville styrke og værne om det internationale retssamfund, kan man ikke samtidig have en a la carte-tilgang til konventioner. Vi opfordrer derfor på det kraftigste regeringen til at genoverveje fratagelsen af de tre kvinders statsborgerskab, eller som minimum lade dem opholde sig i Danmark, mens deres sager bliver behandlet. Det skyldes ikke mindst, at fratagelsen kaster deres børn ud i et juridisk limbo, som risikerer at fastholde dem i lejrene på ubestemt tid.

Den forhenværende amerikanske senator og ambassadør Peter Galbraith, som har mange års erfaring fra Syrien og en tæt relation til det kurdiske selvstyre, indvendte i Politiken 14. juni, at »det humanitære samfund har indtaget en absolutistisk position« i forhold til at kræve, at børnene skal forblive sammen med deres mødre. Han mener, at vi er nødt til at forholde os mere pragmatisk til situationen og hente børnene hjem uden deres mødre.

Mens det kan være fristende at gribe til denne argumentation, fordi det umiddelbart ligner en løsning, som kan hjælpe børnene her og nu, så vil det være en krænkelse af børnenes og mødrenes ret til familieliv, som det fremgår af den europæiske menneskerettighedskonventions artikel 8 og børnekonventionens artikel 9. Det kan man ikke bare vælge at se bort fra. Desuden konkluderer speciallægerne og den børnesagkyndige psykolog fra TFE helt entydigt, at alle de tilsete børn er tæt knyttet til deres mødre, og at en adskillelse vil påføre børnene en yderligere belastning. Alt peger altså på, at børnenes chancer for at hele og blive velfungerende i samfundet, vil blive kraftig forringet af at adskille dem fra deres mødre. Med andre ord er det både i børnenes og Danmarks interesse, at mødrene og børnene forbliver sammen.

I mellemtiden opfordrer vi de danske myndigheder til at igangsætte et forløb, hvor børnene kan få besøg i lejrene af fagpersoner, som kan sikre, at børnenes rettigheder imødekommes, herunder deres sundhed, trivsel, sikkerhed og beskyttelse, indtil de kan rejse hjem. Børnene og mødrene skulle have været evakueret for længst, men Danmark har taget et vigtigt og afgørende skridt i den rigtige retning. Nu skal vi gå hele vejen og ikke efterlade de sidste fem børn i et livsfarligt limbo i de syriske fangelejre på ubestemt tid. Red Barnet og FN står klar til at hjælpe og støtte den danske regering og myndighederne i det videre arbejde med at få børnene og deres mødre bragt hjem i sikkerhed.