Nyheder

DEBAT: Uddannelseskrise truer i fattige og skrøbelige lande

Af Rasmus Prehn og Johanne Schmidt-Nielsen, hhv. udviklingsminister og generalsekretær i Red Barnet

Danmark er det første land i Europa, som genåbner skolerne oven på covid-19-lukningen. Mange af os har selv oplevet, hvor svært det er at undervise og formidle stoffet på en levende og fængende måde. Vi er nok ikke de eneste, der har været presset undervejs. Stor respekt for vores dygtige lærere. Det er et stort og vigtigt arbejde, de udfører. Det er blevet meget tydeligt for os de seneste uger. Og vi forstår de mange danske børn, der er glade for at være tilbage på skolen, eller som længselsfuldt glæder sig, til det bliver deres tur.

De færreste børn ude i verden er lige så heldige. Ifølge Unesco har 191 lande stadig lukket deres skoler på grund af covid-19. Det betyder, at 1,57 milliarder børn er sendt hjem. 9 ud af 10 af verdens børn gik i skole før covid-19-krisen. Nu er det 9 ud af 10 børn, som ikke går i skole. For mange børn i verden er skolen ikke kun et sted, hvor de lærer at læse. Det er også et sted, hvor de kan finde beskyttelse mod udfordringer i hjemmet og få tryghed og stabilitet. Det er også et sted, hvor de får et måltid nærende mad, og for mange familier er skolemaden afgørende for, at børnene ikke sulter.

Når børn i fattige og skrøbelige lande ikke kommer i skole, og når flere lande forventer måneders skolenedlukning, ved vi, at mange aldrig vender tilbage. Skolelukninger indebærer en generelt øget risiko for, at børn, og især piger, udsættes for vold eller seksuelt misbrug eller bliver gift og får børn alt for tidligt. Det er med til at forhindre dem i at komme tilbage i skole. Det er meget uheldigt, for en pige, der har gået i skole, vil kunne tjene dobbelt så meget som piger uden skolegang, ligesom hendes børn har langt bedre chancer for at overleve deres første fem år.

Adgang til uddannelse har en enorm betydning for det enkelte barn nu og her – og for samfundet på sigt. Ved formuleringen af FN’s verdensmål blev 7 millioner mennesker spurgt, hvad de så som det vigtigste i fremtiden. Uddannelse stod øverst på listen. Uddannelse er vejen ud af fattigdom og forudsætningen for at skabe en bedre fremtid for sig selv og den næste generation.

En konsekvens af covid-19-krisen kan blive, at mange børn ikke gennemfører en uddannelse. Det vil på sigt få store økonomiske konsekvenser – især på det afrikanske kontinent. Ud over at sikre børnene den mad, de har brug for, er det altafgørende, at vi skaber adgang til alternativ uddannelse, mens skolerne er lukket. Det er vigtigt at have fokus på børn fra de mest udsatte og marginaliserede familier, som ikke har adgang til internet eller computer. Hvis vi kan bygge bro i disse børns undervisningsforløb, kan vi markant reducere risikoen for, de falder helt ud.

Det vil være med til at fastholde en vis stabilitet og forudsigelighed i børnenes liv og støtte op om deres trivsel. Undervisning over radio er en effektiv og forholdsvis simpel måde at komme vidt og bredt ud på. Lande som Kenya og Rwanda er allerede godt i gang. At sikre radioundervisning til de fattigste familier i landdistrikter eller slumkvarterer kræver distribution af solcelleradioer og samarbejde med lokalradioer.

Red Barnet har ligesom andre organisationer udviklet undervisningsmateriale til radioprogrammer, som informerer om covid-19-beskyttelse og hjælper forældre med at undervise deres børn og støtte dem socialt. Men det kræver finansiering. Der skal tænkes kreativt, og det skal gå hurtigt.

Danmark bidrager til to internationale fonde, Global Partnership for Education (GPE) og Education Cannot Wait (ECW), som støtter uddannelse i udviklings- og kriseramte lande. ECW har fokus på, at ingen børn lades i stikken uden undervisning, og at alle programmer har integreret psykosocial støtte til udsatte børn. Fonden har udsendt en appel om akut støtte til covid-19-kriserespons. Danmark støtter fonden med en kvart milliard frem til 2022 og har valgt at gøre alle pengene tilgængelige nu frem for at fordele dem over de kommende år. Derudover har Danmark sikret hurtig udbetaling af sit årlige kernebidrag til GPE på 300 millioner, som er tilgængeligt for organisationen her og nu. GPE har i sin covid-19-respons særligt fokus på at styrke uddannelsessystemers evne til at sikre læringskontinuitet og oplysning for eksempel via onlineskoleindsatser og radio og at forberede skoler til genåbning.

De danske bidrag imødekommer et akut behov for at sikre vand og sanitetsfaciliteter, fjernundervisning, psykosocial støtte og beskyttelse af børns, især pigers, rettigheder, så de kan fortsætte deres skolegang. Uddannelse af børn i verdens fattigste lande er en nødvendig og bæredygtig investering. Fjernundervisning er afgørende for millioner af børn, så de ikke lider psykosocial overlast, og så de vender tilbage i skole, så de kan sikre sig selv og kommende generationer en bedre fremtid.

Debatindlægget blev bragt i Politiken 28. april 2020