DEBAT: Tre organisationer i opråb: Vi må ikke efterlade børn og unge alene på de gigantiske digitale legepladser

10-05-2023
NYHED

Verdens største digitale legepladser er hverken børnevenlige eller sikre. Både techgiganter og politkere skal tage ansvar for børn og unges rettigheder, når de færdes online, skriver Marie Holt Hermansen, Christine Ravn Lund og Johanne Schmidt-Nielsen.

Af Marie Holt Hermansen, formand i Danske Skoleelever, Christine Ravn Lund, forkvinde i Dansk Ungdoms Fællesråd og Johanne Schmidt-Nielsen, generalsekretær i Red Barnet.

Debatten om sikkerhed og datahøst på sociale medier har fyldt meget på det seneste, og mens folketingspolitikere, kommunalt ansatte og flere virksomheder har gjort det klart, at deres medarbejdere og medlemmer skal slette blandt andet TikTok fra deres arbejdstelefoner, savner vi i Dansk Ungdoms Fællesråd, Danske Skoleelever og Red Barnet, at politikere og techindustrien tager større ansvar for børnene.

Vi savner konkrete tiltag, der sikrer børn og unges rettigheder online og gør, at de er meget bedre beskyttet på digitale platforme, end de er i dag.

Derfor håber vi, at TikTok, Meta og Snapchat i stigende grad kommer på banen, og at regeringen snart går i gang med at formulere en digital børnebeskyttelseslov. For det er TikTok og andre techgiganter, der har skabt usikre rammer for børn og unge på deres platforme.

Det er dem, der skal tage ansvar, og hvis de ikke løfter opgaven, må politikerne stramme skruen. Det handler både om datahøst og mere generelt om at skabe tryghed og gennemsigtighed i børn og unges onlineliv. Vi har brug for, at der bliver taget ansvar nu.

Fire veje til bedre beskyttelse

Senest har Medierådet for Børn og Unge netop peget på, hvor usikkert et sted TikTok i dag er for børn og unge, og i et nyt borgerforslag opfordrer en række debattører til, at der bliver sat en stopper for techgiganters kommercielle udnyttelse af børn og unge. Vi deler både bekymringen og det klare budskab om, at det er tid til handling.

Som organisationer, der repræsenterer og arbejder med børn og unge, foreslår vi, at politikere starter med at tage fat på fire områder, når det kommer til at minimere datahøst, sikre børns rettigheder og gøre sociale medier mere trygge.

Alle har ret til privatliv. Derfor skal der fra politisk hold stilles langt større krav til, hvilken data og omfanget af data, som eksempelvis Meta, Snapchat og TikTok kan indsamle – særligt når det kommer til børn. Politikerne skal regulere techgiganterne, så de ikke frit kan indsamle og opbevare personlige og personfølsomme oplysninger.

For det andet skal der stilles krav til techindustrien om at være transparent og tage ansvar for skadevirkningerne af deres tjenester. Det er techgiganterne, der har bygget digitale legepladser, og derfor har de et stort ansvar for, at de er sikre at færdes på. Sådan er det ikke i dag.

Med al den viden, som TikTok og andre lignende apps indsamler, kan de skræddersy algoritmer og målrette indhold til børn og unge, der fastholder opmærksomheden, og som gør det svært at lægge smartphonen fra sig.

En dansk undersøgelse peger på, at 40 procent af de 13-årige piger har forsøgt at bruge mindre tid på sociale medier, uden at det er lykkedes. Det er ikke godt nok. Børn og unges liv skal ikke styres af techindustriens algoritmer.

For det tredje skal vi huske, at techgiganterne i stigende grad er blevet centrale aktører i forhold til den demokratiske debat og adgang til information, men de lever ikke op til det ansvar.

Derfor må politikerne på banen. Første skridt kunne være at se på techgiganternes rolle som informationskanaler og stille langt større krav til, at deres algoritmer understøtter demokratiske værdier og konstruktiv dialog fremfor diskrimination og udbredt dis- og misinformation.

Sidst, men ikke mindst, skal vi som samfund sikre, at børn og unge klædes på til at være kritiske digitale brugere og får flere redskaber til at færdes trygt online. For mange børn og unge danner sociale medier, spil og online platforme rammerne for deres sociale liv, herunder også positive fællesskaber. Derfor kan reguleringen af Meta, TikTok og Snapchat med flere ikke stå alene.

Undervisning i sikker færden online

Den skal bakkes op af et langt stærkere fokus på digital dannelse i alle de arenaer, hvor børn og unge lever deres liv. En ny rundspørge foretaget af Megafon viser, at mange forældre er bekymrede for deres børns færden på sociale medier, men næsten hvert tredje forældre følger ikke rigtigt med.

Det skal vi ændre på. Det er vigtigt, at forældre er nysgerrige, forsøger at forstå den digitale verden og taler med deres børn om livet online.

Men problemet bliver ikke løst ved spisebordet. Derfor er det helt afgørende, at den digitale dannelse opprioriteres i skolerne. Som det er i dag, er det meget tilfældigt om – og i hvilket omfang – børn og unge får den nødvendige undervisning i sikker online færden. Digital dannelse handler både om digital forståelse, der gør, at børn og unge kan klare sig på fremtidens arbejdsmarked.

Men det handler også om, hvordan de kan beskytte sig selv, og hvilke faldgruber de skal være opmærksomme på, når de færdes online. Det handler om at kende sine rettigheder, at kunne forholde sig kritisk til information og forstå og tænke over konsekvenserne ved at være på sociale medier.

Det kræver, at der afsættes de nødvendige ressourcer til både uddannelse og efteruddannelse af lærere og fagfolk, så de er klædt godt på til opgaven med at styrke børn og unges digitale dannelse. Det er afgørende. For vi må som samfund ikke efterlade børn og unge alene på gigantiske digitale legepladser.

Børn og unge i Danmark er generelt ressourcestærke og tager ansvar. Men det enkelte barn eller den enkelte unge skal ikke tage kampen mod tech-industrien alene. Det er en ulige kamp.

Derfor håber vi, at techgiganterne tager et lang større ansvar for deres platforme, og at regeringen tager arbejdshandskerne på og snart tager næste skridt i arbejdet med at lave en digital børnebeskyttelseslov.

Debatindlægget er bragt i Altinget 10. maj 2023.