DEBAT: Står regeringen også på børnenes side i syriske lejre?

06-09-2019
NYHED

Af Johanne Schmidt-Nielsen, generalsekretær i Red Barnet

Kære Mette Frederiksen,

Fredag den 6. september er der åbent samråd i Folketinget, hvor hovedspørgsmålet til udenrigsministeren og justitsministeren er: Hvad er regeringens holdning til de danskere, der har tilknytning til ISIS, og som befinder sig i lejre i Syrien?

Vi ved, at du og din regering altid ønsker at være på børnenes side. Lige nu sidder der angiveligt stadig 12 børn med dansk tilhørsforhold i lejrene i Syrien. Nogle af deres familier har i flere år bedt om hjælp. Skal de børn virkelig betale prisen for deres forældres gerninger?

I alle mulige andre sammenhænge agerer vi som land ud fra det princip, at alle børn er lige; at børn aldrig skal stå til ansvar for, hvem deres forældre er, eller hvad forældrene måtte have foretaget sig af kriminelle handlinger.

Det må og skal også gælde for de børn, der lige nu lider i de syriske lejre. Red Barnet opfordrer dig på det kraftigste til at få hentet børn med dansk tilhørsforhold hjem til Danmark sammen med deres mødre.

Red Barnet er en af de få organisationer, som arbejder i de områder af lejrene, hvor udenlandske kvinder og børn opholder sig - herunder de danske. Vores kolleger kæmper hver dag for at give børnene et trygt sted at være. Vi uddeler for eksempel mad, yder psykosocial støtte og henviser alvorligt syge børn og gravide kvinder til behandling. Men der er slet ikke ressourcer nok til at dække de massive humanitære behov i lejrene.

Børnene i de syriske lejre risikerer at dø, hvis din regering ikke henter dem hjem nu. De har været vidner til ekstremt grov vold og er i overhængende fare for udnyttelse og overgreb. De bliver svækket for hver dag, der går, fordi de blandt andet mangler lægehjælp. Flere er allerede døde af underernæring. Forholdene i lejrene er ikke alene umenneskelige. De øger også risikoen for radikalisering.

Fordi det nærmeste tilhørsforhold for nogle af børnene er Danmark, har regeringen muligheden for at redde dem. Den forrige regering havde også den mulighed. I mellemtiden er der gået vigtige minutter, timer og måneder. Vi har mistet dyrebar tid, som kunne være brugt til at rehabilitere og reintegrere børnene.

Spørgsmålet er nu: Hvad vil du og din regering gøre? Hvad venter I på?

Vi er på ingen måde blinde overfor det faktum, at mødrene til disse børn har truffet helt uforståelige valg, da de tog afsted for at tilslutte sig ISIS. Mødrene skal selvfølgelig stilles til ansvar for deres gerninger. Men børnene har ingen skyld. Alligevel betaler de med deres fysiske og psykiske helbred. De risikerer også at betale med deres liv, hvis Danmark ikke handler hurtigt nok. Det er nu, din regering skal gå forrest og vise, hvordan man agerer i et samfund med respekt for børns rettigheder.

Når vi beder din regering om også at hente mødrene hjem, er det med afsæt i princippet om barnets tarv. FN’s Børnekonvention og Menneskerettighedskonventionen dikterer retten til et familieliv. At skille børn fra deres forældre bryder princippet om barnets tarv, da en dramatisk adskillelse fra barnets eneste omsorgsperson risikerer at skabe yderligere traumatisering. Vi beder derfor dig og din regering om at sikre, at der gennemføres ordentlige vurderinger af, hvad der er bedst for børnene – både lige nu og når de forhåbentlig snart kommer tilbage til Danmark. Vi mener, at det arbejde sker på den mest fagligt forsvarlige måde, når børnene og deres mødre er her og ikke langt fra Danmark. Også FN beder Danmark om at hente børn og kvinder med dansk tilhørsforhold hjem.

Danmark er et af over 40 lande, som har borgere i lejrene. Adskillige af de lande har for længst hentet børn hjem. Vi er nødt til også at tage ansvar for de mødre og børn, som har dansk tilhørsforhold, også af hensyn til de andre børn i lejrene, hvor der samlet set opholder sig over 83.000 mennesker under ekstremt kummerlige forhold. Flere end 9.000 af dem er udenlandske børn.

Det er de kurdiske myndigheder, der kontrollerer lejrene i det nordøstlige Syrien. Vi kan ikke bare overlade det til kurderne at håndtere situationen. De står klar til at samarbejde med den danske regering om at få både børn og deres mødre repatrieret. Når de er på dansk jord, kan vi foretage den nødvendige sagsbehandling og gennemføre de retslige processer. Men det kræver, at du og din regering tager stilling og træffer en beslutning, før det er for sent. Hver time tæller.

Det åbne brev er bragt i Politiken den 6. september 2019