Nyheder

DEBAT: Kvindernes kampdag: Meget at fejre, men mere at kæmpe for

Den barske sandhed er, at kriser som Covid-19 altid går hårdest ud over de i forvejen mest sårbare, navnlig piger og kvinder, skriver udviklingsminister Flemming Møller Mortensen (S) og generalsekretær i Red Barnet Johanne Schmidt-Nielsen.

Af Flemming Møller Mortensen, udviklingsminister og minister for nordisk samarbejde, og Johanne Schmidt-Nielsen, generalsekretær for Red Barnet

Golmina på 13 år lever i en landsby lidt uden for Kabul i Afghanistan. Hun er flygtet hertil, fordi hun i sin hjemby Kunduz, sammen med en gruppe af andre piger fra hendes skole, blev overfaldet og tævet af væbnede grupper. Samtidig blev Golminas og kammeraternes familier truet på livet, alene fordi døtrene gik i skole.

Desværre er Golminas historie kun én af mange. På mandag den 8. marts er det kvindernes internationale kampdag, hvor vi fejrer de mange fremskridt, verden har set for kvinders ligestilling. Men det er også dagen, hvor vi desværre må sande, at der fortsat er meget at tage fat på.

I verdens fattige og skrøbelige lande og i humanitære kriser udsættes piger og kvinder stadig i uhyrlig grad for diskrimination, voldtægt, børneægteskaber og begrænset adgang til prævention og sundhedsydelser. Og covid-19 har kun gjort ondt værre. Den barske sandhed er, at kriser altid går hårdest ud over de i forvejen mest sårbare, navnlig piger og kvinder.

Ifølge tal fra FN bliver 243 millioner kvinder hvert år udsat for seksuel eller fysisk vold af en intim partner. Og omfanget af kvindelig kønslemlæstelse – det, der tidligere blev kaldt omskæring – forventes at stige i løbet af de næste 10 år som resultat af afbrudte forebyggelsesindsatser under covid-19. Ikke én eneste pige eller ung kvinde burde udsættes for vold.

Men tal fra Red Barnet og FN peger på, at alene antallet af børneægteskaber på globalt plan vil stige markant inden for de næste 5-10 år som følge af covid-19. Børneægteskaber standser pigers skolegang, isolerer dem, og bringer dem i overhængende fare for at blive udsat for vold i hjemmet. At få piger i skole og holde dem der, er det bedste værktøj, vi har til at modvirke kønsbaseret vold og børneægteskaber og til at forbedre pigers fremtidsmuligheder.

En god skolegang klæder også piger såvel som drenge på til at kunne forstå og respektere hinandens rettigheder. Derfor er det helt afgørende, at Danmark er med til at sikre børns adgang til kvalitetsuddannelse til både piger og drenge.

Der er også Marieme fra Dakar i Senegal. Som 11-årig blev hun seksuelt misbrugt, og som 13-årig blev hun gravid. Alene med sin søn måtte hun forsøge at finde styrken til at klare sig.

Mariemes historie er heller ikke unik og vidner om, at vi også skal have fokus på den psykosociale sundhed. For når man har været udsat for voldtægt, eller som teenager har gennemgået en graviditet og født et barn, så er det ikke kun kroppen, der skal hele. Det samme skal psyken og værdigheden.

Børn og unge med ar på sjælen kan have svært ved at lære i skolen, danne positive relationer og i sidste ende bidrage til det samfund, de er en del af. I Mariemes situation var Red Barnet med til at skaffe hende tag over hovedet, adgang til sundhedsydelser og psykosocial støtte. Samtidig kom hun med i et træningsforløb, hvor hun fik tilegnet sig faglige færdigheder, som hjalp hende videre.

Danmark spiller allerede en vigtig rolle i forhold til at sikre adgang til psykosocial støtte til sårbare og voldsramte børn og familier. Men der er et klart og stort behov for, at vi får tænkt det psykosociale ind på tværs af alle indsatser, og at vi får øget kapaciteten, så den matcher det store behov, vi ser.

Flere piger og kvinder skal sikres bedre levevilkår. Det kan kun gå for langsomt. Det skylder vi Golmina, Marieme og deres millioner af medsøstre.

Debatindlægget blev bragt i Kristeligt Dagblad den 6. marts 2021