DEBAT: Det haster med en selvstændig grooming-paragraf i straffeloven

22-06-2021
NYHED

For mange børn og unge manipuleres til seksuel udnyttelse på digitale platforme. Derfor skal grooming skrives ind i straffeloven. Kun ved at bevidstgøre retsvæsnet og alle andre om problemet kan vi forebygge overgreb og fjerne den skam, som mange børn føler.

Af Janne Tynell, stedfortrædende generalsekretær i Red Barnet

Krænkere har fået en ny og direkte adgang ind på børneværelset. Via gaming-universer, sociale medier og andre online-platforme kan de komme i kontakt med børn og unge på ingen tid og udsætte dem for overgreb. Den grooming-proces, der tidligere strakte sig over dage, uger og måneder, kan nu også udspille sig over en enkelt aften. Fra krænkeren tager første kontakt til barnet og manipulerer, lokker og overskrider dets grænser, til et seksuelt overgreb er begået, går der nogle gange kun få timer.

Internettet giver simpelthen mulighed for digitalt børnelokkeri i et helt nyt tempo. Og det er der desværre mange krænkere, der udnytter. I de senere år har flere og flere chokerende sager også fundet vej til overskrifterne i medierne.

Men der er ét sted, hvor grooming ikke bliver nævnt med et ord. Det er i den danske straffelov.

Her er begrebet ikke beskrevet, og det er et tydeligt eksempel på, at lovgivningen er ude af trit med virkeligheden. Det skal der rettes op på hurtigst muligt. Ellers lader vi børn i stikken, som har ret til en langt bedre beskyttelse mod digitale krænkelser og overgreb.

Med en selvstændig bestemmelse om grooming i straffeloven vil det ikke blot blive lettere at straffe de gerningspersoner, der udsætter børn og unge for den grove krænkelse, som grooming er. Det vil også hjælpe med at fratage børn skyld og skam. Fra Red Barnets rådgivning SletDet ved vi, at rigtig mange børn, der har været udsat for grooming og seksuelle overgreb, bebrejder sig selv. Gerningspersonen har ofte manipuleret dem til at tro, at de selv ønskede det eller lagde op til det. Derfor er det så ekstremt vigtigt, at vi som samfund ikke bekræfter den oplevelse over for barnet. Vi skal tværtimod gøre det helt tydeligt, at det aldrig er barnets skyld. Det er den voksne, der har gjort noget forkert.

En grooming-paragraf kan dermed også have en forebyggende virkning. Hvis alle – børn som voksne – er bevidste om, at grooming har et navn, findes og er ulovligt, er det også lettere at få øje på det og sige fra over for det.

I Red Barnet har vi længe set behovet for at indføre en selvstændig bestemmelse om grooming i straffeloven. I efteråret fremlagde vi et udspil til, hvordan straffeloven kan ændres for at beskytte børn bedre og hurtigere mod seksuelle overgreb, og her var en af vores klare anbefalinger, at grooming skal kriminaliseres. Den selvstændige handling, hvor en gerningsperson manipulerer og vinder et barns tillid for siden at misbruge den til at lokke barnet ind i en seksuel udnyttelse, skal være ulovlig. Det er den i øvrigt allerede i flere andre lande.

En anden af vores anbefalinger er, at retsvæsnet – dommere, anklagemyndighed og politi – skal modtage efteruddannelse i digitale overgrebssager og herunder i, hvad grooming er. I dag ser vi konkrete sager, hvor efterforskningen af sagerne viser, at der mange steder mangler en grundlæggende forståelse af og viden om fænomenet. Det er derfor helt afgørende, at retsvæsnets viden om grooming øges, så det bliver muligt at identificere, efterforske og straffe disse krænkelser med større hurtighed og sikkerhed.

Samtidig vil det bidrage til, at digitale krænkelser får lige så stor opmærksomhed som fysiske. Konsekvenserne af digitale krænkelser kan være fuldt ud lige så alvorlige som fysiske, men alligevel bliver de ofte prioriteret lavere. Det er ingen tjent med.
Derfor er vi også glade for, at regeringen med sit udspil ’Værn mod voksne der krænker børn’ har nedsat en arbejdsgruppe, der skal undersøge behovet for en selvstændig bestemmelse om grooming i straffeloven. Det er hårdt tiltrængt. Vi ser frem til at bidrage til arbejdet, for vi er ikke i tvivl om, at der er et behov for en grooming-paragraf, hvis vi skal styrke bekæmpelsen af digitale krænkelser, og derfor haster det med at få kriminaliseret grooming.

Børn skal kunne færdes trygt på nettet – også selv om de møder de forkerte på deres digitale vej. Selvfølgelig skal der langt mere end en ny paragraf til, hvis vi skal sikre det. Forebyggelse er helt afgørende, og forældre, lærere, sociale medier og andre har et kæmpe ansvar her. Men en grooming-paragraf vil være et vigtigt skridt på vej mod at sikre en bedre digital beskyttelse af børn. Derfor skal grooming være et ord, der også findes i straffeloven.

Debatindlægget blev bragt i Altinget den 22. juni