Nyheder

DEBAT: Derfor skal du ikke forbyde din teenager at dele intime billeder

Af Mai Holm Hviid, projektleder for SletDet-rådgivningen i Red Barnet, Jonas Ravn, seniorrådgiver i Center for Digital Pædagogik, og Lisbeth Brunebjerg Holmegaard, projektleder i Medierådet for Børn og Unge De fleste forældre vil gerne beskytte deres unge mod at få et intim- eller nøgenbillede delt på nettet. Derfor griber mange til den løsning, der ligger ligefor – nemlig at sige til de unge, at de skal lade være med at dele nøgenbilleder af sig selv. Ingen nøgenbilleder, ingen krænkelse. Logikken er forståelig. Og vi støder ofte på den hos både forældre og fagpersoner, som arbejder med unge og digitale sexkrænkelser. Vi vil dog opfordre voksne til at pakke automatreaktionen væk og huske på, at unges kommunikation med hinanden i høj grad består af billeder. Billeder er en del af deres hverdagssprog og derfor ofte også en del af deres kærlighedssprog. Når vi er i kontakt med unge, siger vi derfor heller ikke til dem, at de ikke må dele intime billeder af sig selv. Det er der flere årsager til. For det første ville det være det samme som at sige indirekte til de unge, som har oplevet en krænkelse efter fx at have sendt et nøgenbillede til en kæreste, at noget af ansvaret er deres eget. Det kaldes også for victim blaming. Fra vores rådgivninger ved vi, at unge ofte føler stor skyld og skam, når de er blevet delt på nettet, og ofte tør de ikke fortælle noget til deres forældre. Sådan skal det ikke være. En anden god grund til ikke at forbyde sin teenager at dele intime billeder er, at vi dermed indikerer, at de ikke skal stole på hinanden. Vi opdrager dem altså til at tro det værste om dem, de ellers føler, de har en tillidsfuld relation til. For det tredje kan forbuddet opfattes, som om voksne modsætter sig, at unge udforsker deres seksualitet og indgår i intime og seksuelle relationer i det hele taget. Men hvad så? Overlader vi bare unge alene i den digitale verden og står først klar med hjælpen, når skaden er sket? Svaret er selvfølgelig nej. Den forebyggende indsats er utrolig vigtig. Derfor arbejder vi med at give børn og unge en ikke-krænkende digital kultur. Vi er blandt andet gået sammen om at støtte en ny bog, ’DELT – En bog til unge om digitale sexkrænkelser’, som vi håber vil blive brugt flittigt i grundskolens ældste klasser. Vi vil opfordre alle forældre til at læse bogen sammen med deres unge og tale med dem om livet på nettet. I stedet for at forbyde dem at dele intime billeder, så tal med din teenager om, hvordan vi undgår, at billeder deles uden tilladelse. Det er det vigtige. Det er nemlig den, som får tilsendt et intimt billede, som har ansvaret for, at en krænkelse ikke finder sted. Så start gerne samtalen der.   Debatindlægget blev bragt i Politiken søndag 29. september 2019