Nyheder

DEBAT: Coronakrisen har tydeliggjort, at der findes børnefattigdom

Nedlukningen under pandemien har vist, at der findes familier i Danmark med så presset økonomi, at der kun skal et enkelt bump på vejen til at vælte det hele.

Af Johanne Schmidt-Nielsen, generalsekretær i Red Barnet

I Danmark bor der børn, som lever i familier med så små budgetter, at en måneds hjemmetid kan få det hele til at vælte. Køleskabet bliver tomt. Det bliver endnu sværere at betale de faste udgifter. Og børnene må undvære flyverdragter og varmt fodtøj.

Red Barnets frivillige er i tæt kontakt med udsatte familier over hele landet. De frivilliges beretninger fra tiden under nedlukningen minder os om, at børnefattigdom er et stort og alvorligt problem i Danmark. Hver dag ser vi konsekvenserne af fattigdom i børnehøjde.

Børnene fortæller om følelsen af at stå udenfor. Om aldrig at have det samme som de andre i klassen. Om ikke at have noget at fortælle, når sommerferien er slut, og læreren spørger, hvad eleverne har lavet.

Om ikke at gå til fritidsaktiviteter som de andre og ikke turde spørge mor om nye fodboldstøvler, penge til en biografbillet eller en gave til klassefødselsdagen, fordi mor i forvejen har så mange bekymringer.

Og netop det høje bekymringsniveau går igen hos børnene. De bekymrer sig om husleje, varmeregninger og priser på varme vinterstøvler. Den slags bekymringer skal børn ikke have.

Fattigdom er blot et af problemerne
Bekymringer og afsavn kaster lange skygger over deres barndom, men påvirker også voksenlivet. Vi ved, at bare et enkelt år i fattigdom kan få konsekvenser for børnenes adgang til uddannelse og arbejde senere i livet.

De fleste af de familier, der visiteres til Red Barnets aktiviteter, har mere end fattigdom at slås med. Ofte kæmpes der med psykisk sårbarhed og sygdom. Ligesom familierne ofte har et meget lille netværk. Det er med andre ord ikke alene økonomisk overskud, der mangler.

Og derfor løser flere penge selvsagt ikke alle børnenes problemer. Men det er vores klokkeklare erfaring, at hvis den daglige kamp for at betale husleje og ordentlig mad kommer på afstand, så bliver der mere overskud til at arbejde med alle de andre udfordringer. Oftest vil fattigdomsproblemet være det letteste at gøre noget ved.

Derfor har vi i Red Barnet også store forventninger til regeringens udspil i kølvandet på ydelseskommissionens anbefalinger. Ikke mindst fordi vi jo har en regering, der så tydeligt har meldt ud, at de ønsker at stå på børnenes side. Det forpligter. Regeringen har en enestående mulighed for at få ydelsessystemet gennemtænkt, med Danmarks mest sårbares børns trivsel for øje.

Børnepolitik før udlændingepolitik
Først og fremmest er der behov for at bekæmpe børnefattigdommen og lette det økonomiske pres for de mest fattige børn i Danmark.

Alt andet vil være uacceptabelt. Det kræver, at regeringen løfter de fattigste mest. Her ved vi, at børn fra flygtninge- og indvandrerfamilier er allerhårdest ramt.

Helt på linje med Mødrehjælpen vil vi gerne advare imod, at udlændingepolitikken trumfer børnepolitikken. Børnenes trivsel må sættes forrest. Og så har vi brug for en officiel fattigdomsgrænse for at kunne følge og måle udviklingen på området.

Derudover er det afgørende, at det nye ydelsessystem bygger på rettigheder frem for almisser. Alle børn har ret til at vokse op i hjem, hvor økonomien rækker til at sikre deres trivsel og udvikling. Ude i verden er det mange år siden, at organisationer som Red Barnet gik væk fra at uddele madpakker og tøj.

Så vidt muligt uddeles økonomiske tilskud til mennesker i fattigdom. Fordi vi tror på, at den enkelte familie selv ved, hvad de har mest behov for. Og fordi vi risikerer at skabe passivitet, når vi tager retten til at bestemme over eget liv fra mennesker.

Behov for et simpelt system
Og helt i forlængelse heraf: Det er nødvendigt at få skabt så enkelt og letforståeligt et ydelsessystem som muligt.

På grund af mange gode hensyn er der gennem årene skabt et uoverskueligt og komplekst system, hvor sårbare familier har vanskeligt ved at navigere. Det skaber usikkerhed, stress og frustration. Et mere simpelt og gennemskueligt system vil være en stor hjælp for familierne.

Lad os nu en gang for alle sige fra over for børnefattigdom i Danmark. Børnefattigdom stjæler værdifuld barndom og risikerer at skabe voksne mennesker med vanskelige og samfundsmæssigt dyre sociale problemer på sigt. At coronakrisen slog bunden ud af de skrøbelige familiers budgetter har vist os, hvor bunden en opgave det er.

Vi er for rigt et samfund til, at børn skal leve i fattigdom.

Debatindlægget blev bragt i Altinget Børn den 15. april 2021