Nyheder

DEBAT: Børns corona-erfaringer kalder på handling nu

Af Johanne Schmidt-Nielsen, generalsekretær i Red Barnet

Flere bekymringer, en tiltagende følelse af tristhed og øget vold i hjemmet. Corona-skolelukninger har ikke bare sat millioner af børns læring på pause – de har også haft en voldsom negativ indvirkning på deres trivsel og mentale sundhed. Det viser en ny Red Barnet-undersøgelse, der bør få alle politikere til at gribe til handling nu for at få mange flere af verdens børn i skole.

I undersøgelsen, der er den største af sin slags, svarer cirka 8000 børn og 17.500 forældre eller omsorgspersoner, som Red Barnet er i kontakt med gennem sit arbejde ude i verden, på, hvordan de har oplevet pandemien – herunder nedlukningen af skolerne. De adspurgte børn og voksne kommer fra 37 lande over hele verden, og resultaterne bør vække opsigt.

For det første fortæller en stor andel af børnene, at fraværet fra skolen gør dem mere bekymrede, usikre og triste. Jo længere tid børnene er hjemme i stedet for i skole, desto værre får de det. Mens 62 procent af de børn, hvis skole var lukket i op til fire uger, oplevede en stigning i negative følelser, var tallet svimlende 96 procent for de børn, hvis skole var lukket i op til 19 uger.

For det andet viser undersøgelsen en foruroligende sammenhæng mellem skolegang og sikkerhed. Knap hver femte af de børn, hvis skoler lukkede, oplevede enten fysisk eller psykisk vold derhjemme. Det er dobbelt så mange som i gruppen af de børn, der stadig kunne gå i skole, og dybt bekymrende, fordi vold nedbryder børn.

Børnenes corona-oplevelser viser med al tydelighed, hvor vigtig skolegang er for børns trivsel, tryghed og udvikling. Forhåbentlig vil den nye viden få alle landes regeringer til at prioritere børns adgang til uddannelse som noget af det første, når deres samfund åbner efter corona-nedlukninger. Desværre er erfaringen fra tidligere kriser i fattige lande, at skolerne er noget af det sidste, der genåbner, så det kræver en særlig indsats.

Men det er mere komplekst end det. For ifølge Red Barnets seneste analyse risikerer næsten 10 millioner børn aldrig at komme tilbage i skolerne, når de genåbner, fordi deres familier ikke længere har råd til at sende dem af sted. Mange af dem vil i stedet ende i børnearbejde eller børneægteskaber.

Hertil kommer de 258 millioner børn, som ifølge Unesco allerede stod uden for skolen, før corona ramte. Det er tal, som er svære at begribe.

Vi bliver nødt til at handle på vores viden om, hvad manglende skolegang betyder – ikke kun for børns læring og færdigheder men også for deres mentale sundhed og sikkerhed. Alt bør sættes ind på at få flere børn i skole. Det indebærer blandt andet, at vi øger og forbedrer adgangen til uddannelse, og at vi har særligt fokus på børnene i verdens mest fattige og skrøbelige lande. Det gælder ikke kun de børn, der er røget ud af skolen på grund af corona. Vi skal have alle med.

Konkret opfordrer vi verdens ledere til at udarbejde en uddannelsesplan, som sikrer finansiering af kvalitetsuddannelse til alle børn. Danmark har handlet hurtigt på corona-situationen ved at fremrykke sin finansiering til den globale fond for uddannelse i kriseområder, Education Cannot Wait, fra 2021 til 2020, men det betyder, at der i 2021 vil mangle penge, mens behovet vil være større end nogensinde.

Det er ikke nok at handle hurtigt. Der er brug for, at Danmark investerer massivt i at øge adgang til kvalitetsuddannelse. Så børn kan få de kompetencer, de har brug for, for at kunne løfte sig ud af fattigdom. Men mindst lige så vigtigt: For at sikre børns mentale sundhed og for at sikre trygge og sikre børneliv.

Indlægget blev bragt i Kristeligt Dagblad.