Nyheder

DEBAT: Børnene i Sahel har brug for mere end danske specialstyrker

Af Jakob Eilsøe Mikkelsen, områdeansvarlig for Afrika i Red Barnet

Den danske regering vil i begyndelsen af 2022 igen sende specialstyrker til Mali for at støtte den internationale indsats mod terrorgrupper i Sahel-regionen.

Situationen i Sahel-regionen i Vestafrika er da også stærkt bekymrende og er blevet forværret over de senere år. Især i Mali, Niger og Burkina Faso, der udgør det centrale Sahel, ser vores kollegaer i felten, hvordan børn og familier lider. Omkring fem millioner børn har i dag behov for humanitær støtte på tværs af de tre lande, og flere end 3.000 skoler er lukket på grund af angreb.

Men de voksende problemer i Mali og i resten af regionen er langt mere komplekse end kampen mod bevæbnede grupper med tilknytning til Islamisk Stat. Krisen kræver mere end sikkerhedsmæssig oprustning. Der er brug for at forbedre, hvordan sikkerheden leveres, og så er der grundlæggende behov for at forbedre fremtiden for børn og deres familier i regionen.

Institute for Security Studies (ISS Africa) har netop lavet en opgørelse over civile tab i Mali, Burkina Faso og Niger i 2020. Undersøgelsen viser, at i Mali og Burkina Faso har flere civile mistet livet i aktioner fra statsligt og internationalt støttet militær end fra de bevæbnede grupper eller civile militser i landene. Det er bekymrende læsning. Særligt fordi statslige hære og internationale allierede jo har et erklæret mål om at ville beskytte civile. De bevæbnede grupper i Sahel bruger de civile tab til at få lokalbefolkningerne til at vende sig mod de statslige hære og internationale styrker.

Over halvdelen af befolkningerne i det centrale Sahel er børn under 15 år. Og der er børn blandt de civile ofre for de militære aktioner eller terrorangreb på landsbyerne. Det er derfor også vigtigt, at man sikrer bedre træning af statslige og internationale militære styrker i børns rettigheder, og i hvordan civile tab undgås.

Det centrale Sahel er ramt af klimaforandringer, stor befolkningstilvækst og konflikter mellem forskellige befolkningsgrupper. Løsningerne på disse udfordringer er grundlæggende ikke militære eller sikkerhedsmæssige, men ligger netop i at tage fat om roden på de akutte humanitære kriser. F.eks. lige nu i det nordlige Burkina Faso, hvor hvert tredje barn er ramt af underernæring.

Danmark leverer allerede en solid humanitær og langsigtet indsats i Sahel. Men når vi er parate til at sende danske specialstyrker afsted, bør vi samtidig være parate til markant at øge investeringen i forbedring af livsvilkårene for børn og deres familier i regionen, så bevæbnede grupper ikke har så let adgang til rekruttering og støtte i lokalbefolkningerne - og så lokalsamfundene får noget at tro på og kæmpe for at bevare.

Når børn f.eks. ikke går i skole, er de sårbare for både rekruttering til væbnede grupper og radikalisering, men også seksuel vold, børneægteskaber og børnearbejde. Uddannelse beskytter børn, giver dem muligheder og håb for fremtiden og giver familierne en aktie i at skabe og fastholde fred. At få flere børn i skole er dog bare én del af løsningen på krisen i Sahel.

Utallige familier har mistet deres levebrød og indkomst i Sahel. Derfor er der også behov for akut nødhjælp til at dække familiernes basale behov – f.eks. ved at screene og behandle underernærede børn, give psykosocial støtte til mødre og hjælpe fattige familier i form af frø, kvæg eller kontant bistand og undervisning i landbrug.

Børnene i Sahel har altså brug for meget mere en sikkerhedsmæssig og militær oprustning. Der er brug for politiske forpligtigelser og finansielle midler, der står mål med situationen i regionen, og sådan som den udvikler sig. Her spiller Danmarks bidrag gennem ulandsbistanden en vigtig rolle - så længe den danske regering husker at have fokus på og øger indsatsen for netop sårbare børn og familier i verdens mest skrøbelige lande og regioner.

Debatindlægget blev bragt i Altinget 26. april 2021