DEBAT: 222 millioner børns skolegang er truet - verden står midt i en global læringskrise

25-01-2023
NYHED

Af Johanne Schmidt-Nielsen, generalsekretær i Red Barnet, Dan Jørgensen (S) er minister for udviklingssamarbejde og global klimapolitik, Yasmine Sherif, direktør i Education Cannot Wait, Netsanet Belay, vicepræsident i Lego Fonden, og Dorte Petersen, CEO i Planbørnefonden.

Alle børn har ret til at gå i skole og lære at læse, skrive og regne.

Her dagen efter FN's uddannelsesdag kan vi dog konstatere, at alt for mange børn i fattige og sårbare lande ikke har adgang til skole og uddannelse.

FN's globale fond for uddannelse i kriser, Education Cannot Wait, vurderer, at 222 millioner kriseramte drenge og pigers læring er truet. Det er mange - alt for mange - og næsten tre gange så mange som i 2016.

Årsagerne varierer naturligvis fra land til land. I Sydsudan har enorme oversvømmelser ødelagt skoler og vigtig infrastruktur. Ved Afrikas Horn betyder ekstrem tørke og sult, at mange drenge og piger ikke kommer i skole, men må bidrage til familiens økonomi og husholdning i stedet. Og i Ukraine er vi vidne til en brutal krig, som har ført til, at halvdelen af skolerne er lukket på grund af angreb.

Barriererne for uddannelse kan også være politiske. Det ser vi blandt andet i Afghanistan, hvor pigers og unge kvinders ret til at gå i skole og uddanne sig gradvist indskrænkes af Taleban. Det er noget, vi alle fordømmer på det kraftigste.

Det er dog ikke kun i Afghanistan, at pigers uddannelse er under pres. Det blev endnu en gang bekræftet på den konference, som Udenrigsministeriet, Planbørnefonden, Lego Fonden, Red Barnet og Education Cannot Wait var værter for den 20. januar i København. Her blev det igen slået fast, at verden står midt i en global læringskrise, hvor særligt piger og unge kvinder taber. Næsten en ud af tre unge piger fra de fattigste husstande i 2020 har aldrig sat deres ben i et klasseværelse.

Danmark og resten af Norden har historisk prioriteret pigers rettigheder og uddannelse ude i verden, så flere børn, og ikke mindst pigerne, kan få lov at gå i skole. Det er afgørende for at give dem de færdigheder og den handlekraft, der skal til, for at de kan skabe sig en fremtid med arbejde og økonomisk selvstændighed. Derfor er det netop også én prioritet i den danske udviklingspolitiske strategi, at Danmark vil ”arbejde for at sikre kvalitetsuddannelse for børn og unge i humanitære- og udviklingsindsatser” med fokus på ligestilling og uddannelse, så drenge og piger kan vokse op som ligeværdige borgere.

Hvis vi skal i mål, er det afgørende at skabe stærke partnerskaber mellem staten, private fonde og civilsamfundet. Danmark bidrager med udviklingsbistand, men vi kan hjælpe flere, når vi samarbejder bredt. Her er private aktører vigtige i kraft af deres ressourcer, teknologi og viden, der kan bidrage til det innovative udviklingsarbejde. Via partnerskaber kan vi hjælpe bedre med uddannelse til børn og unge i kriser, både langsigtet, og når krisen opstår.

I Danmark er vi allerede godt på vej med stærke partnerskaber og alliancer inden for uddannelse mellem Udenrigsministeriet, Red Barnet, Planbørnefonden og Lego Fonden.

Samtidig støtter Danmark vigtige FN-organisationer og internationale initiativer som Education Cannot Wait og Global Partnership for Education. I de kommende år skal vi blive endnu bedre til at lære af hinanden, videreudvikle partnerskaberne og styrke kvaliteten af de uddannelsesindsatser, vi ved virker.

En vigtig nøgle til udvikling og bæredygtige samfund er, at alle har adgang til uddannelse - også i krisesituationer, som børn og unge desværre kan vokse op i. Alle børn har ret til lige adgang til uddannelse og læring - uanset hvor de bor, og hvilket køn de har. Som den afghanske ligestillingsog uddannelsesforkæmper, Somaya Faruqi, udtalte på konferencen:

”Pigers uddannelse er et fælles ansvar, og det er nøglen til en bedre fremtid, at alle børn får ret til uddannelse.”

Det er vi helt enige i: For kun ved at forbedre og beskytte pigers ret til at gå i skole og uddanne sig, kan vi skabe håb om, at alle piger får mulighed for at skabe et godt liv, hvor de ikke kun kan forsørge sig selv og deres familier, men også bidrage til det omkringliggende samfunds generelle udvikling, vækst og demokratiske forandring.

Debatindlægget er bragt i Kristeligt Dagblad 25. januar 2023