Nyheder

De mindste børn betaler en stor pris for børnefattigdom

Flere end 20.000 børn under fem år lever i fattigdom, viser en ny analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. Dermed udgør de 0-4-årige børn knap en tredjedel af alle fattige børn. Det er dybt bekymrende, mener Red Barnet, fordi de første år i et barns liv er så afgørende, og fattigdommen derfor risikerer at få endnu voldsommere konsekvenser for børnenes udvikling og fremtidsmuligheder.

De mindste betaler en stor pris, når fattigdom rammer familier. Sådan lyder advarslen fra Red Barnet, efter en ny analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd viser, at de 0-4-årige fattige børn udgør knap en tredjedel af alle fattige børn. I 2017 levede 64.500 børn i fattigdom, og flere end 20.000 af dem var under 5 år.

Det vækker særlig bekymring, at så mange helt små børn vokser op i fattigdom, siger Johanne Schmidt-Nielsen, generalsekretær i Red Barnet.

– De tidligste år i et barns liv er så helt enormt vigtige for barnets udvikling og muligheder senere i livet. Det er her retningen udstikkes. Hvis økonomien er presset, og forældrene er belastet af mange bekymringer, påvirker det de helt små børn negativt, fordi de er ekstra afhængige af deres forældre. Ingen børn skal vokse op i fattigdom. Vi skylder alle børn en god start på livet, siger Johanne Schmidt-Nielsen.

Analysen viser også, at lidt mere end halvdelen af mødrene til de børn, der lever i fattigdom, er ufaglærte. Desuden er mange af dem enlige forsørgere, og begge dele er med til at skabe større sårbarhed og pres på familien.

Forskning viser, at børn, der lever i fattigdom, klarer sig dårligere i livet i forhold til uddannelse, arbejdsmarkedstilknytning og familieliv. Blot et enkelt år i fattigdom forringer barnets livschancer på længere sigt.

Derfor er det så vigtigt at bekæmpe børnefattigdom, og Red Barnet er sammen med Mødrehjælpen for nylig kommet med fem anbefalinger til, hvordan det kan ske. Der er brug for en national handleplan for bekæmpelse af børnefattigdom, som blandt andet indeholder afskaffelse af de såkaldte fattigdomsydelser.

– Fattigdom sætter sig som dybe ar i alt for mange børneliv og påvirker børnene langt ind i voksenlivet. Derfor må og skal vi ændre på, at der nu er rekordmange fattige børn i Danmark, og at så mange af de alleryngste børn også bliver ramt. Det kan vi slet ikke acceptere. Der er brug for at sætte tidligt ind og bekæmpe børnefattigdom – også blandt de helt små børn, siger Johanne Schmidt-Nielsen.