Nyheder

Danmark stjæler barndommen fra syriske flygtningebørn

Det risikerer at skabe stor usikkerhed og mistrivsel blandt syriske flygtningebørn, at Danmark vil hjemsende dem til Syrien. Landet er ikke sikkert, og udrejsecentre skader børn.

Derfor er det stærkt bekymrende, at foreløbig 70 børn har fået inddraget deres opholdstilladelse. Regeringen bør straks stoppe alle planer om at hjemsende børn til Syrien. Sådan lyder opfordringen fra både Red Barnets generalsekretær, Johanne Schmidt-Nielsen, og Save the Children.

Red Barnet er stærkt bekymrede for de syriske flygtningebørn i Danmark, som risikerer at blive sendt til Syrien. Foreløbig har 70 børn fået inddraget deres opholdstilladelse af Udlændingestyrelsen, og børnene står over for at tilbringe en barndom i usikkerhed og utryghed.

Den klare opfordring fra Red Barnet til den danske regering lyder derfor: Stop alle planer om at hjemsende flygtninge til Syrien.

Samme melding kommer fra den internationale del af organisationen – Save the Children – der nu også går ud og kritiserer, at Danmark som det eneste land i Europa vurderer, at nogle dele af Syrien er sikre nok at sende flygtninge tilbage til: 

Red Barnets generalsekretær, Johanne Schmidt-Nielsen, siger:

– Det er dybt uansvarligt at hjemsende syriske flygtninge, for Syrien er ikke et sikkert land. Hverken for børn eller voksne. Børnenes forældre risikerer – også i Damaskus-området – at blive tilbageholdt eller arresteret, og det er usikkert, om familien overhovedet har et hjem at vende tilbage til, om børnene kan komme i skole, og om de kan få mad nok. Syrien er hårdt præget af 10 års krig – og bestemt ikke et sted for børn.

De syriske flygtninge i Danmark står lige nu med et umuligt valg: Enten kan de samarbejde med de danske myndigheder om at rejse tilbage til et langt fra sikkert Syrien, eller også må de acceptere at blive placeret på et såkaldt udrejsecenter på ubestemt tid, fordi Danmark ikke har en hjemsendelsesaftale med regimet i Syrien. På et udrejsecenter vil børnenes trivsel og udvikling også være i stor fare.

– Vi taler om børn, der har slået rødder her i Danmark. Børn, der går i skole, har venner, går til fodbold eller er startet på ungdomsuddannelser, og som nu vil blive flyttet til et udrejsecenter. Det skaber en enorm uvished og utryghed i deres liv, og vi ved, at det går ud over deres trivsel og risikerer at give dem varige psykiske mén. Det er simpelthen dybt skadeligt og spild af barndom at bo på et udrejsecenter i venteposition. Sådan kan vi ikke være bekendt at lade børn vokse op, siger Johanne Schmidt-Nielsen.

International kritik af dansk beslutning
Red Barnet vurderer ligesom UNHCR, EU og flere andre organisationer, at Syrien langt fra er sikker nok at sende flygtninge tilbage til. Heller ikke i Damaskus-området, som der er tale om.

Sonia Khush, der er ansvarlig for Save the Childrens arbejde i Syrien, siger:

– Man kan simpelthen ikke sige, at nogen dele af Syrien er sikre. Det stemmer ikke overens med de internationale standarder og afspejler ikke virkeligheden på landjorden i Syrien. Risikoen for vilkårlige arrestationer og opblussen af vold er slet ikke taget med i betragtning. Der bliver helt set bort fra, at huse er ødelagte, at adgangen til uddannelse i bedste fald er begrænset, og at sundhedsvæsnet er overbelastet.

At syrere kan fratages deres opholdstilladelse i Danmark, skyldes blandt andet en lovændring tilbage i 2015, som var med til at sænke barren betydeligt for, hvilket sikkerhedsniveau der skal være i et land, før flygtninge kan fratages deres opholdsgrundlag og hjemsendes. Allerede dengang advarede Red Barnet mod lovændringen. Den nuværende situation viser, hvor nødvendigt og akut det er at få rettet op.

– Det er en forudsigelig situation, vi står i, med store skadelige konsekvenser for børn. Men heldigvis kan lovgivning ændres. Derfor opfordrer vi både fra Red Barnet i Danmark og Save The Children på globalt plan den danske regering til at stoppe alle planer om at hjemsende flygtninge til Syrien og få ændret den helt uansvarlige lov. Lige nu frarøver vi børnene deres barndom, tryghed og stabilitet, siger Johanne Schmidt-Nielsen.